Přeskočit na obsah

Odbory dál povede Dagmar Žitníková

Místopředsedy byli zvoleni Lubomír Francl a nově Jana Hnyková. Dosavadní místopředsedkyně odborového svazu Ivana Břeňková znovu na tuto funkci nekandidovala. „Na odborovém svazu ale zůstává jako zaměstnanec a dál se bude věnovat kolektivnímu vyjednávání na všech úrovních, ekonomice, zvláště platům a mzdám, a mezinárodním záležitostem,“ uvedla mluvčí svazu Marie Klírová.

Odborový svaz trvá na tom, že by se tabulky odměňování v nemocnicích příspěvkových organizacích a v obchodních společnostech měly sjednotit. Rozdíly v odměnách za stejnou práci v různých nemocnicích jsou podle odborářů příliš velké. „Připadá nám nenormální a nemorální, že rozdíly jsou až deset tisíc korun,“ řekla na sjezdu svazu jeho předsedkyně Dagmar Žitníková.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však v diskuzi s delegáty sjezdu odmítl, že by se mohly platy a mzdy v nemocnicích sjednotit. Premiér Andrej Babiš (ANO) odborářům řekl, že s požadavky na vyšší odměny se mají obracet na ředitele, kteří jsou odpovědní i za to, aby měli dost personálu.

Sjezd odborového svazu mimo jiné vyzval vládu, Parlament a samosprávy, aby zajistily dodržování zákoníku práce a zvýšily objemy financí na zdravotnictví a sociální služby na úroveň obvyklou v Evropské unii.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR sdružuje více než 25 tisíc zaměstnanců pracují ve zdravotnictví a sociálních službách.

 

Usnesení VIII. sjezdu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
 
Delegáti VIII. sjezdu:
• konstatují, že se i přes obrovské úsilí OS stále nepodařilo významně zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách.
• připomínají, že v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb chybí tisíce zaměstnanců, vrcholí personální krize, porušuje se zákoník práce a další právní předpisy.
• zdůrazňují, že stále trvá rozdílné odměňování podle právních forem jednotlivých zařízení. Odměňování zaměstnanců podle rozdílných právních forem nemocnic je nadále neúnosné. Rozdíly mezi průměrnými platy a mzdami v nemocnicích jsou řádově tisíce korun měsíčně. Proto je nezbytné, aby všechna zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, která jsou financována z veřejných zdrojů, přešla na odměňování zaměstnanců podle jednotného platového systému.
• považují za zásadní stabilizační prvek do budoucna průběžné zvyšování ceny práce a snížení délky pracovní doby.
 
Delegáti VIII. sjezdu vyzývají vládu, Parlament a samosprávy:
• začněte okamžitě v součinnosti jednat, řešte dlouhodobé problémy.
• zachovejte zdravotnictví a sociální služby jako veřejné služby ve veřejném zájmu, financované z veřejných zdrojů, nedovolte zhoršování dostupnosti a kvality poskytované péče.
• zvyšte objemy financí na zdravotnictví a sociální služby na úroveň obvyklou v EU.
• vytvořte pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách bezpečné a dobré pracovní podmínky. Zvyšte objem finančních prostředků na oblast BOZP.
• zajistěte dodržování zákoníku práce a dalších platných právních předpisů.
• odstraňte nerovnost v odměňování zaměstnanců zdravotnictví a sociálních služeb podle právních forem zařízení a vytvořte podmínky pro personální stabilizaci a nábor nových zaměstnanců.
• zajistěte udržení a další rozvoj ochrany veřejného zdraví a stabilitu pro zaměstnance hygienické služby a zdravotních ústavů.
 
Delegáti VIII. sjezdu OS vyzývají sociální partnery:
• dodržujte a rozvíjejte pravidla vedení sociálního dialogu. Sociální dialog a kolektivní vyjednávání na všech úrovních zajišťuje sociální smír a vede k rozvoji zdravotnictví a sociálních služeb jako celku.
 
Delegáti VIII. sjezdu OS vyzývají Ministerstvo zdravotnictví:
• realizujte, na základě skutečností předložených NZIS, systémové řešení úhrad zdravotní péče v ČR a odstraňte nedůvodné rozdíly v úhradách pro jednotlivé nemocnice.
• sjednoťte výši příplatků pro jednotlivé skupiny zaměstnanců při vyplácení příplatku za směnnost, případně dalších příplatků.
• rozvíjejte lázeňství jako důležitou součást prevence a léčby. Zvýšení financí do lázeňství umožní zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců.
• řešte ve spolupráci s MPSV a zdravotními pojišťovnami nedostatečné financování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Stávající postoj Ministerstva zdravotnictví k hrazení a potřebě zdravotní péče v pobytových zařízeních je alarmující. Snížením počtu všeobecných sester dochází v pobytových zařízeních sociálních služeb ke snížení kvality až ohrožení zdravotní péče, která je zde kvůli zdravotnímu stavu klientů nezbytná.
 
Delegáti VIII. sjezdu OS vyzývají Ministerstvo práce a sociálních věcí:
• zabezpečte pravidelné finance na poskytování kvalitních a dostupných sociálních služeb.
• zajistěte rozvoj všech typů sociálních služeb.
• řešte nedostatek zaměstnanců v sociálních službách a podhodnocení odměn za jejich práci.
 
Delegáti VIII. sjezdu jsou zásadně proti další liberalizaci zákoníku práce a ukládají výkonné radě a vedení OSZSP ČR podniknout v součinnosti s ČMKOS všechny potřebné kroky, aby se pracovnímu právu v České republice vrátila jeho ochranná funkce ve prospěch zaměstnanců.
Delegáti VIII. sjezdu požadují, aby vysoce exponované profese ve zdravotnictví a sociálních službách měly nárok na dřívější odchod do důchodu a odpovídající sociální program, který jim zajistí dostatečnou regeneraci a umožní eliminovat vliv rizikových faktorů.
 
Delegáti VIII. sjezdu připomínají, že resorty zdravotnictví a sociální péče jsou významně podfinancované. Proto podporují zavedení účelově určených daní z návykových látek, jejichž výnos bude směřovat do systému veřejného zdravotního pojištění. Opakovaně také podporujeme zavedení daně z finančních transakcí jako jednu z možností zvýšení příjmů veřejných rozpočtů a následné využití příjmů z těchto daní na rozvoj veřejných služeb.
 
Delegáti VIII. sjezdu podporují účast OS v mezinárodních evropských odborových orgánech a pracovních strukturách, ve kterých budou prosazovat zájmy členů odborového svazu a podporovat kampaně proti komercionalizaci veřejných služeb, proti násilí na pracovišti, za bezpečné pracoviště a nárok na zdravotní péči a sociální služby pro všechny.
 

 

Dále čtěte

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…