Přeskočit na obsah

Výzva pro centra léčby roztroušené sklerózy

Žádost je nutné podat do 30 dnů od zveřejnění Výzvy. U současných RS center není přesně definováno, jaká kritéria musejí splňovat. Tímto krokem se z nich stane už dvacátá síť CVSP (seznam všech CVSP na stránkách www.mzcr.cz). Výzvu lze nalézt na stránkách Ministerstva zdravotnictví v sekci odborník/centra vysoce specializované péče.

 

V současnosti je poskytována zdravotní péče pacientům s roztroušenou sklerózou v 15 centrech, která mají příležitost zapojit se do oficiální sítě CVSP. Podle slov profesorky Evy Kubala Havrdové se zlepší podmínky pro práci odborníků, z čehož budou mít prospěch především pacienti.

První centra vznikla v roce 1996 s příchodem prvních účinných biologických přípravků pro léčbu RS a v roce 1998 byl jejich statut legalizován vyhláškou ve Věstníku MZ. Tato vyhláška však neobsahovala žádná definovaná kritéria a nároky pro činnost center. Počet pacientů léčených biologickou léčbu čítal koncem roku 1996 celkem 46 nemocných, v roce 2019 již jde o více než 10 000 pacientů na biologické terapii, přičemž se centra adekvátně nárůstu léčených nemocných nezvětšovala. To vedlo k dlouhým čekacím dobám, což odporuje českým i mezinárodním doporučením, která praví, že léčba musí být zahájena do čtyř týdnů od stanovení diagnózy.

 

Jaký je rozdíl oproti stávajícím centrům?

Hlavní změnou je komplexnost poskytovaných služeb: CVSP pro RS a NMO musejí poskytovat diagnostickou, diferenciálně diagnostickou i terapeutickou péči, a to ve spolupráci s odborníky jiných specializací (oční, radiologie, biochemie, imunologie apod.). Centrum musí mít k dispozici odborníky pro péči o pacienty s RS: neurology specializované v RS, specializované sestry, fyzioterapeuty, psychology a musí poskytovat kontakt na psychoterapeuty, sociální pracovníky, pacientské organizace.

„Nyní je vyžadováno personální a prostorové zabezpečení pro práci. Centra pracovala bez jakékoli podpory, ve stavu přetížení, při nedostatku času a prostoru, bez dostatku personálu, ve stresu, že se nepodaří pro pacienta zajistit správnou léčbu a že nebude dost času a prostoru pro farmakovigilanci. Nebyl dostatek času na edukaci pacientů a na odpovědi na otázky pacientů,“ uvedla profesorka Kubala Havrdová.

Ministerstvo zdravotnictví dává Výzvou najevo, že rozpoznává nutnost komplexnosti diagnostického procesu, potřebu léčby farmakologické i nefarmakologické a zároveň náročnost této péče. Nároky na zajištění bezpečnosti léčby stoupají a budou stále složitější s přibývajícím množstvím léků s různými bezpečnostními profily. Podmínky k životu center jsou cestou k lepší péči o pacienty.

 

Dále čtěte:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené