Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. listopad 2019 | Svátek má Albert

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: KOMENTÁŘ: MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA
Rubrika: Komentáře a názory
Pocit moci může lidi změnit k nepoznání. Stačí zvýšení nebo snížení pocitu moci v průběhu experimentu, natož ve skutečném životě. Vědomí moci mění lidem poznávání, způsob, jímž vnímají sami sebe, motivaci i výkon včetně fyziologických hodnot. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Před časem vypsal velmi rozšířený a vlivný anglický dámský časopis soutěž o nejlepší odpověď na otázku: „Co mám dělat, abych co nejlépe vyšla s mužem?“ Vítězná odpověď: „Krmte tu bestii!“ více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Poměrně často se mezi otázkami novinářů vyskytuje dotaz, kdo byl v polistopadové éře nejlepším ministrem zdravotnictví. Za těch 30 let se jich postupně vystřídalo 22. Pan ministr Stráský mezi nimi výrazně vyčníval. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče se snaží o udržení (nad)standardu hospicové péče. V názorech na paliativu můžeme vzájemně respektovat svoji různost, ale zároveň i prosazovat svoje názory. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Národní strategie elektronického zdravotnictví se zaměřuje na vytvoření základních stavebních kamenů elektronizace zdravotnictví. Řada aktivit směřuje do rozvoje kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí občanů v digitalizovaném zdravotnictví s cílem nastolení důvěry k digitálním službám ve zdravotnictví. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Ptáme se: Jaká opatření by se měla přijmout na vládní úrovni, respektive na úrovni státní správy a plátců péče, aby se dopad onkologických onemocnění minimalizoval? Nakolik (a jak) je třeba změnit současný NOP? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Je český Národní onkologický program (NOP) skutečným živým akčním plánem, nebo jen formálním dokumentem? Nakolik NOP pomáhá řešit situaci v onkologické péči v ČR? I když Česká onkologická společnost ČLS JEP program přijala již v roce 2003, aktivní přístup vlády stále chybí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Fórum MT: Bude Národní onkologický program vládní prioritou? Odpovídá prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor Senátu Parlamentu ČR, Masarykův onkologický ústav v Brně. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zeptali jsme se lékařů: Směřují podle vás úhradové a jiné ekonomické motivace ve zdravotnictví k efektivitě celého systému? Co byste dělal/a v léčbě jinak, kdybyste se vůbec nemusel/ a ohlížet na ekonomiku svého pracoviště? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
„Ústa mé dívky jako poupě lotosu. Její ňadra – plody mandragory. Její ruce – výhony révy. Její oči – bobulí. Obočí jak snítka vrby a já divoká husa jsem.“ více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Naše specializace je jistým způsobem specifická. Na rozdíl od bolesti páteře, kde je třeba rozhodnout, který odborník by měl vést vyšetření a léčbu, u problému, který se objeví na kůži, není pacient na pochybách a přichází rovnou za dermatologem. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky