Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 22. květen 2018 | Svátek má Emil

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: 1. LF UK
Autor: Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Rubrika: Komentáře a názory
Otevřený dopis poslancům PS ČR ve věci nekuřáckého prostředí v uzavřených vnitřních veřejných prostorách dnes do Poslanecké sněmovny adresovala vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze a předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. více
Zdroj: MZ ČR
Rubrika: Komentáře a názory
Ministerstvo zdravotnictví vítá, že Koalice soukromých lékařů podporuje důraz ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na dohody mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami o výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. více
Zdroj: KSL
Rubrika: Komentáře a názory
Koalice soukromých lékařů (KSL) podporuje stanovisko ministra zdravotnictví, že dohodovací řízení o cenách za zdravotní péči z prostředků zdravotního pojištění musí být v maximálním možném rozsahu svobodnou dohodou mezi zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami. více
Zdroj: OAKS Consulting s. r. o.
Rubrika: Komentáře a názory
V kontextu přípravy novely zákona o veřejném pojištění, která má vyřešit úhradu poukazových zdravotnických prostředků, je otázkou, nakolik nová právní úprava bude řešit vstup intervencí, které lze bez potíží nazvat inovativními. více
Zdroj: OAKS Consulting s. r. o.,
Rubrika: Komentáře a názory
Problém nerovnosti a netransparentnosti v úhradách poskytovatelům za zdravotní služby je dlouhodobě časovanou bombou a je skvělý počin, že ČLK provedla analýzu, která ukázala zásadní diskrepanci mezi péčí vykázanou a péčí zdravotními pojišťovnami reálně uhrazenou v číslech. více
Zdroj: SVL ČLS JEP
Rubrika: Komentáře a názory
Co je pro Vás důležité při rozhodování, kde budete provozovat vaši praxi? Motivují Vás peníze? Co by Vás přimělo pracovat na venkově? více
Zdroj: Pharmadvice, s.r.o.
Rubrika: Komentáře a názory
Ústavní soud v nálezu ze dne 17. 4. 2018 vyhověl ústavní stížnosti společnosti APOTEX EUROPE B. V. a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze v kauze, ve které se zejména řešila otázka plné úhrady přípravku ve skupinách Přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. více
Zdroj: LOK-SČL
Rubrika: Komentáře a názory
Tribune.cz zveřejňuje tiskové prohlášení z 22. sněmu Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů, který se konal v Praze 26. 4. 2018. více
Zdroj: PwC Legal
Rubrika: Komentáře a názory
Ústavní soud dnes vyhověl stížnosti farmaceutické společnosti APOTEX ve věci úhrady léku na karcinom prostaty. Principem úhrad léčiv je to, že se plně hradí alespoň jeden lék v příslušné skupině tak, aby pro pacienta byla zajištěna alespoň jedna plně hrazená varianta. více
Zdroj: Mladí lékaři z.s.
Rubrika: Komentáře a názory
Tribune.cz zveřejňuje Stanovisko spolku Mladí lékaři® k návrhu ministra zdravotnictví na zvyšování počtu studentů lékařských fakult. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zatímco u léků definuje zákon o veřejném zdravotním pojištění celkem jasně proces, kterým se SÚKL dobere stanovení maximální ceny, výše úhrady a preskripčních omezení, tak ke zdravotnickým prostředkům přistupuje s daleko větší laxností. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky