Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 24. červenec 2017 | Svátek má Kristýna

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Rubrika: Komentáře a názory
Začíná být docela obvyklou praktikou farmaceutických společností, že zveřejní „obecný výsledek“ léta očekávané studie několik týdnů před její oficiální prezentací na mezinárodním sjezdu a obvykle současnou publikací v některém z nejrenomovanějších medicínských časopisů. více
Zdroj: Porta Medica s.r.o.
Rubrika: Komentáře a názory
Dnes se uskutečnilo veřejné vyhlášení nálezu (Pl. ÚS 3/15) Ústavního soudu, který se zabýval návrhem senátorek a senátorů na zrušení části zákona o veřejném zdravotním pojištění. více
Zdroj: CzechMed
Rubrika: Komentáře a názory
CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, vítá zrušení ustanovení upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Pacienti se mohou těšit na širší výběr kvalitních výrobků více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Veřejné vyhlášení nálezu Ústavního soudu, který se zabýval návrhem senátorek a senátorů na zrušení části zákona o veřejném zdravotním pojištění, jež zakotvuje institut ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku hrazeného na poukaz, vzbudila řadu reakcí. Přinášíme je v samostatných článcích nebo tomto přehledu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Po dvou letech čekání se u Ústavního soudu dne 10. 5. 2017 konalo veřejné slyšení k úhradám zdravotnických prostředků. Skupina senátorů napadá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle kterého se hradí „nejméně ekonomicky náročná varianta“ zdravotnického prostředku „v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení“, více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Z redakční pošty jsme vybrali příspěvek MUDr. Jozefy Kuntscherová, ve kterém se vyjádřila ke sporu o obory terapeut a specialista tradiční čínské medicíny. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
To, že přiměřená finanční částka zaplacená v souvislosti s poskytováním služeb veřejného zdravotního pojištění by mohla s řadou problémů pohnout a byla by ve prospěch plátců i pacientů, potvrdí většina odborníků i zahraniční inspirace. Proč to tedy v České republice nejde? více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
O svém povolání jsem se rozhodovala v polovině sedmdesátých let 20. století a se svou „politickou anamnézou“ jsem mohla zapomenout na preferovanou žurnalistiku. Tuhý normalizační režim, na nějž jsme už opravdu zapomněli, vylučoval, aby mi i v Mateřídoušce otiskli říkanku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Pýcha patří mezi hříchy hlavní a hlavní se tyhle hříchy jmenují nikoli pro svůj význam, ale proto, že pocházejí z hlavy. Naopak mezi sedm křesťanských ctností patří požadavek „nemocné navštěvovati“. Medicína na tuhle ctnost začala zapomínat v době, kdy obrátila svou pozornost od lidí k nemocem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Anonymní reportáž o pěti letech po promoci začíná slovy: "Život je příliš krátký na to, abychom mrhali svým časem a energií vloženou do něčeho, co nemá pro nás smysl. Pokud se jedná o profesní rozvoj lékaře, tak by to mělo platit tuplem." více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V historicky krátkém čase se diabetologie změnila z poměrně přehledného oboru, který byl postaven zejména na edukaci, spolupráci s nemocným a farmakoterapii, na obor, který je vlastně postaven na pokrokových technologiích. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky