Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. září 2017 | Svátek má Matouš

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Rubrika: Komentáře a názory
Bonus, malus, kalus, plus, minus, exitus. To tak nějak prolétne hlavou člověku, používajícímu celoživotně latinskou terminologii, když čte čisticí dopisy zdravotní pojišťovny. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Od 1. září 2017 vstupuje v platnost novela zákona č. 96/2004 Sb., která zásadně mění kontrolu celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a podmínky k výkonu povolání bez odborného dohledu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Průměrný plat sester je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR necelých 28 500 korun, ve státní nemocnici průměrně 30 866 korun měsíčně, v nestátní 25 434 korun. Chybí zhruba 3 300 sester na plný úvazek, z toho téměř polovina v nemocnicích. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V posledních několika měsících se často nad touto otázkou zamýšlím. Zeptal jsem se jedné ikony české medicíny, zda si představovala vývoj české medicíny po roce 1989 touto cestou. Její odpověď zněla: nikoli. Kladu si otázku, zda mohu o tomto problému mluvit, když nepatřím mezi akademiky. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Začíná být docela obvyklou praktikou farmaceutických společností, že zveřejní „obecný výsledek“ léta očekávané studie několik týdnů před její oficiální prezentací na mezinárodním sjezdu a obvykle současnou publikací v některém z nejrenomovanějších medicínských časopisů. více
Zdroj: Porta Medica s.r.o.
Rubrika: Komentáře a názory
Dnes se uskutečnilo veřejné vyhlášení nálezu (Pl. ÚS 3/15) Ústavního soudu, který se zabýval návrhem senátorek a senátorů na zrušení části zákona o veřejném zdravotním pojištění. více
Zdroj: CzechMed
Rubrika: Komentáře a názory
CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, vítá zrušení ustanovení upravující mechanismus stanovování výše úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Pacienti se mohou těšit na širší výběr kvalitních výrobků více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Veřejné vyhlášení nálezu Ústavního soudu, který se zabýval návrhem senátorek a senátorů na zrušení části zákona o veřejném zdravotním pojištění, jež zakotvuje institut ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku hrazeného na poukaz, vzbudila řadu reakcí. Přinášíme je v samostatných článcích nebo tomto přehledu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Po dvou letech čekání se u Ústavního soudu dne 10. 5. 2017 konalo veřejné slyšení k úhradám zdravotnických prostředků. Skupina senátorů napadá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, podle kterého se hradí „nejméně ekonomicky náročná varianta“ zdravotnického prostředku „v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení“, více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Z redakční pošty jsme vybrali příspěvek MUDr. Jozefy Kuntscherová, ve kterém se vyjádřila ke sporu o obory terapeut a specialista tradiční čínské medicíny. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
To, že přiměřená finanční částka zaplacená v souvislosti s poskytováním služeb veřejného zdravotního pojištění by mohla s řadou problémů pohnout a byla by ve prospěch plátců i pacientů, potvrdí většina odborníků i zahraniční inspirace. Proč to tedy v České republice nejde? více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky