Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 16. červenec 2018 | Svátek má Luboš

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: nam
Rubrika: Komentáře a názory
Mgr. Irena Storová, MHA, pověřená po rezignaci ředitele PharmDr. Zdeňka Blahuty v prosinci 2017 dočasným řízením SÚKL, je od 1. července po úspěšném výběrovém řízení a dlouhých průtazích ředitelkou SÚKL. Byla jedinou uchazečkou. více
Redakce tribune.cz otiskuje dopis MUDr. Josefa Snášela, který popisuje na příkladu z praxe své poznatky ke kampani GDPR. Jeho názoru si vážíme a pro další vydání tištěného Medical Tribune již chystáme článek na téma mýty GDPR a forum odborných názorů. více
Zdroj: AKM+VDP+OAKS s.r.o.
Rubrika: Komentáře a názory
...Pro řadu ambulantních specialistů však vyjednávání nekončí! Pokud si jednotlivé odbornosti ambulantních specialistů nespočítají praktický dopad pro své praxe, čeká je při vyúčtování zdravotních služeb za rok 2019 velké zklamání. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Tribune.cz přináší exkluzivní vyjádření ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a deseti segmentů poskytovatelů zdravotní péče k dohodovacímu řízení o úhradách v roce 2019. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
Zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb s výjimkou lékárníků se poprvé za 21 let všichni dohodli na úhradách. Ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi se vyplatila taktika, že nikdo si na něm nevylobuje víc, než mu náleží. více
Zdroj: ČSK
Rubrika: Komentáře a názory
V médiích se vášnivě diskutuje o tzv. „Projektu Ukrajina“ a lékařské komory se střídají třeba s hejtmany u pana premiéra s takovými či onakými argumenty. Problém je v tom, že prakticky nikdo neví, co to „Projekt Ukrajina“ vlastně je. více
Zdroj: Svaz léčebných lázní ČR
Rubrika: Komentáře a názory
Svaz léčebných lázní ČR plně podporuje krok ministerstva zdravotnictví, který umožní ukrajinským lékařům, kteří již v českém zdravotnictví působí, aby si aprobační zkoušku složili do roka, jak dnes oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. více
Zdroj: OSZSP ČR
Rubrika: Komentáře a názory
Zaměstnanci nemocnic příspěvkových organizací dostávají platy, mají tarifní tabulky, a ty určuje svým nařízením stát. Zaměstnanci nemocnic obchodních společností mají také tabulky – mzdové. Na nich se každoročně v lepším případě dohadují odbory s vedením nemocnic. více
Zdroj: Asociace domácí péče ČR, z.s.
Rubrika: Komentáře a názory
Cílem segmentu domácí zdravotní péče bylo dosáhnout navýšení úhrady za provedenou péči. V minulých letech při jednáních DŘ bylo předem avizováno zástupci zdravotních pojišťoven, že v segmentu DZP nemůže dojít k navýšení z důvodů preference lůžkových zařízení. více
Zdroj: 1. LF UK
Rubrika: Komentáře a názory
Otevřený dopis adresovala poslancům PS ČR vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze a předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. více
Zdroj: MZ ČR
Rubrika: Komentáře a názory
Ministerstvo zdravotnictví vítá, že Koalice soukromých lékařů podporuje důraz ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na dohody mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami o výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky