Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. duben 2019 | Svátek má Vojtěch
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: ač
Rubrika: Rozhovory
Projekt podpory zdraví zaměřený na chudé a sociálně vyloučené lidi je první krok k systémovému řešení nerovností v oblasti zdraví, říká MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu a hlavní řešitelka projektu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
"Můj osobní cíl je, abychom v tomto roce představili konkrétní návrh, jak rozšířit kompetence sester, jak zvýšit prestiž sesterského povolání, přilákat do této sféry mladé lidi," říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Spolehlivost, pracovitost, samostatnost a dobré komunikační schopnosti – tyto požadavky uvádí v inzerátu Nemocnice Na Homolce při hledání sestry na koronární jednotku kardiologického oddělení, jehož primář prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
K včasné diagnostice pacientů s mnohočetným myelomem přispívá projekt CRAB a k větší dostupnosti moderní léčby registr, který dává lékařům argumenty pro jednání se SÚKL o úhradách nových léků. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. je znám i jako obhájce práv lékařů a sester. "Člověk, který nemá rád lidi, by sestru nebo lékaře neměl dělat," říká. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Ještě při studiích na lékařské fakultě složil srovnávací zkoušky potřebné pro lékaře, kteří chtějí pracovat v USA. Ani ne rok po promoci byl přijat na místo rezidenta v New Yorku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Poslední výzkumy ukázaly, že snižování koncentrace cholesterolu v krvi dramaticky snižuje výskyt mozkových příhod. To je dobrá zpráva pro všechny, kdo budou dodržovat sekundární prevenci. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Lékové interakce mohou v ČR zabít přes dvě stě lidí ročně a způsobit škody za téměř 850 milionů korun, odhaduje na základě britské studie Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Při příležitosti 50. výročí implantace první kyčelní endoprotézy jsme se na současnou situaci zeptali přednosty Ortopedicko‑traumatologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady prof. MUDr. Martina Krbce, CSc. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Od roku 2015 ji ve stacionáři pro parenterální ATB léčbu v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha podstoupilo 432 pacientů, z nich jen tři byli kvůli komplikacím převedeni na léčbu hospitalizační. O činnosti stacionáře jsme hovořili s MUDr. Markem Štefanem, primářem Kliniky infekčních nemocí ÚVN. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Úzká specializace v současné medicíně si žádá perfektní mezioborovou spolupráci lékařů. Z toho vychází i nově otevřená multioborová klinika v Praze na Pankráci, uvedl v rozhovoru pro MT generální ředitel a jednatel sítě DuoVize a NeoVize Petr Kocian. více
další články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky