Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. leden 2020 | Svátek má Zora
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: kol
Rubrika: Rozhovory
Novinkou léčby diabetu 1. typu jsou implantabilní podkožní senzory. Autor přelomové české klinické studie COMISAIR MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, říká: „Od konce roku 2018 jsme implantovali přes padesát nových senzorů. S ohledem na jejich pozitivní vliv na kompenzaci diabetu lze v budoucnu očekávat pokles výskytu a závažnosti komplikací tohoto onemocnění.“ více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Česká diabetologie učinila jasný kompletní krok, kterým přispěla k léčbě diabetu 1. typu. Diabetolog doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, říká: „Díky celosvětově úspěšné české klinické studii COMISAIR jsme získali data, která změní klinickou praxi.“ více
Zdroj: tisková zpráva
Rubrika: Rozhovory
V září převzalo město Sušice tamní nemocnici od Penta Hospitals. Ing. Václav Rada, ředitel a jednatel městské Sušické nemocnice, teď na Šumavě vítá lékaře mimo jiné i z Podřipské nemocnice v Roudnici, kterou zrovna Penta Hospitals v prosinci naopak získala. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Na Českoizraelském inovačnímu dnu „Smart Healthcare“, který se konal 6. listopadu v BEA campusu Olomouc, vystoupil jako jeden z hlavních izraelských expertů Joseph Rosenblum z inkubátoru zdravotnických inovací eHealth Ventures. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V průběhu letošního 36. českého a slovenského gastroenterologického kongresu jsme si s předsedou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Ondřejem Urbanem, Ph.D., přednostou II. interní kliniky gastroenterologie a geriatrie LF UP a FN Olomouc, povídali nejen o problémech, které jeho obor trápí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
„Neurologie zažila převrat, oproti minulosti jsme nyní schopni léčit příčinu spinální muskulární atrofie,“ říká MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., lékařka na Klinice dětské neurologie Fakultní nemocnice v Motole v Praze. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
O studii Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a o situaci v ČR jsme hovořili s MUDr. Milanem Trojánkem, Ph.D., z Katedry infekčního lékařství IPVZ. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Přednáška Medicína a mateřství vzbudila na TRIMED JOB obrovský zájem, Syllabova posluchárna byla zcela zaplněna mladými ženami. A zatímco MUDr. Danka Mošnová popisovala své zkušenosti např. s tím, jak zaměstnavateli oznámit těhotenství a požádat o přeřazení na místo vhodné pro těhotnou, MT oslovila MUDr. Moniku Hilšerovou, místopředsedkyni Sekce mladých lékařů ČLK a maminku malé Sofinky. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
O veletrhu TRIMED JOB i dalším směřování 3. LF UK jsme hovořili s proděkanem pro studium a výuku MUDr. Davidem Marxem, Ph.D. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Letošní sjezd České lékařské komory i přes výhrady některých delegátů odsouhlasil postup prezidenta MUDr. Milana Kubka ohledně rekonstrukce budoucího Domu lékařů. Navíc potvrdil i ostré výhrady, které v předchozích týdnech adresoval prezident sdružením soukromých lékařů. „Komora je silná a jednotná,“ říká po sjezdu prezident Kubek. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Na XXXIV. sjezdu České lékařské komory se jako delegát a zároveň předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR stal terčem kritiky za to, jaké navýšení úhrad vyjednal s pojišťovnami pro rok 2020. MUDr. Zorjan Jojko je ale s výsledkem těchto jednání naopak spokojen a tvrdí, že jsou sdružení lékařů napadána lživě, což protiprávně poškozuje jejich dobré jméno. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky