Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 25. říjen 2020 | Svátek má Beáta
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: red
Rubrika: Rozhovory
Výzkum, za který byla letos udělena Nobelova cena za medicínu, má své zcela konkrétní pozitivní dopady na životy milionů pacientů – a také jejich lékařů. Položili jsme proto odborníkům, kteří se ve své práci problematikou HCV denně zabývají, následující otázky: více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V roce 2005 se pražská Nemocnice Na Homolce stala prvním zdravotnickým zařízením v ČR, které pořídilo robotický operační systém da Vinci. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Praha má svoji první koncepci paliativní péče a koordinátora, který se o její rozvoj bude zasazovat. Na přípravě Koncepce rozvoje paliativní péče na území hl. města Prahy se podílel i Mgr. Marek Uhlíř, který v letech 2012–2018 působil jako ředitel Cesty domů, nyní je odborným garantem řady projektů právě v oblasti paliativní péče. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., je vedoucí lékařkou Neuromuskulárního centra na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole. Kromě klinické práce se věnuje výzkumu příčin a experimentální léčbě neuromuskulárních nemocí v dětském věku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V posledních měsících dochází k určitému napětí mezi klinickými onkology a dalšími odbornými společnostmi. Tématem této diskuse je otázka, kdo by měl farmakologicky léčit nemocné se solidními nádory a také kdo by měl vést studie s novými onkologickými léky. Z pohledu onkogynekologa o problému hovoří prof. MUDr. David Cibula, CSc., předseda Onkogynekologické sekce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
S předsedou České kardiologické společnosti (ČKS) prof. MUDr. Alešem Linhartem, DrSc., FESC, FCMA, o výročním kongresu, který je letos v září virtuální, o digitalizaci aktivit ČKS, ale také o tom, jak chce ČKS soustavně podporovat zájem mladých lékařů o obor kardiologie a jejich vzdělávání nebo jak plánuje rozvíjet stále významnější obor preventivní kardiologie a spolupráci s pacienty. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
U 45 procent akutní lůžkové péče chce ministerstvo zdravotnictví zavést úhrady podle CZ‑DRG a do tří let úhrady za tuto péči narovnat. Návrh úhradové vyhlášky jde k připomínkám. „Buď skoková implementace DRG, nebo růst platových tabulek, obojí mít nemůžeme,“ říká náměstkyně ministra zdravotnictví Ing. Helena Rögnerová. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Výroční kongres Evropské kardiologické společnosti (ESC) je už dlouho vůbec největším setkáním odborníků na kardiovaskulární medicínu. Letos měl proběhnout v Amsterodamu, ale nakonec se stejně jako ostatní mezinárodní akce přenesl do virtuálního prostoru. Počet registrovaných účastníků je díky tomu násobně vyšší než v jiných letech. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Pro pacienty s diabetem 1. typu je kontinuální monitorace glykémie stěžejní technologií, která doslova mění jejich osudy. Přibývají však relevantní data o tom, že z léčby glukózovými senzory profitují i diabetici 2. typu – nejen ti na intenzifikovaném inzulinovém režimu, ale i inzulin‑naivní. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, byl s účinností od 1. září 2020 jmenován děkanem 1. LF UK v Praze. S jakými vizemi nastupuje do funkce a jaké jsou jeho profesní priority, o tom s novým děkanem hovořila MT. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., končící děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, od září nastupuje jako náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. České zdravotnictví je podle něj skvělé. „Jen bych si přál, aby bylo zdravotnictví co nejméně součástí politických her, ať partajních, či osobních, to mu škodí nejvíc,“ říká. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky