Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 16. červenec 2018 | Svátek má Luboš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: miš
Rubrika: Rozhovory
České zdravotnictví se potýká s mnoha problémy: s odchody mladých lékařů do zahraničí, protože český systém jim nezaručuje získání specializačního vzdělání, se zajištěním personálního obsazení českých nemocnic lékaři i sestrami, s podfinancováním oboru, zejména pro únik finančních zdrojů v neprůhledných dodavatelských vztazích. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Nejde jen o slova, ale o skutečné dění. Bylo již vybráno prvních pět komunitních center duševního zdraví, která budou v počátcích svého fungování podpořena Ministerstvem zdravotnictví. Jak se k této reformě staví odborná veřejnost, Ministerstvo práce a sociálních věcí a co přinese samotným pacientům? více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Rok 2018 se zapíše do dějin českého zdravotnictví. Do konce května totiž uzavřely dohodovací řízení o úhradách v roce 2019 všechny segmenty poskytovatelů zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami s jedinou výjimkou: lékárníci nekompromisně trvají na svých podmínkách. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Osvícení praktičtí lékaři provádějí mužům pohmatové vyšetření prostaty a krevní test PSA a ptají se aktivně na potíže s inkontinencí, řekl MT profesor MUDr. Dalibor Pacík, CSc., přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice Brno. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Až třetinu onkologických onemocnění tvoří zhoubné nádory kůže. Na jejich časné odhalení se zaměřuje Stan proti melanomu, letos věnovaný akrolentiginóznímu melanomu. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Špatná dostupnost stomatologické péče je v ČR způsobena hlavně nezákonně podnákladovými platbami zdravotních pojišťoven. Čeští stomatologové jsou schopni se o pacienty postarat, ale musí být jejich práce zaplacena v souladu se zákonem. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
V rámci letošní 2. odborné konference o paliativní péči v nemocnicích, která se konala 24. dubna v Praze, vystoupil se svojí přednáškou zaměřenou tentokrát na integraci paliativní péče do managementu srdečních selhání, světový expert v oboru paliativní medicíny, profesor James A. Tulsky, MD. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Mezi téměř 16 500 běžkyněmi Londýnského maratónu 22. dubna 2018 byla také česká hobby maratónská běžkyně, zdravotní sestra Lenka Kubková, která má na kontě už 19 maratónů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Invalidizujícím dopadům hemofilie brání včas zahájená moderní léčba. K časnému odhalení této geneticky podmíněné choroby přispívá spolupráce lékařů. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Ministerstvo zdravotnictví chystá zákon o léčitelství, je to zatím pracovní název, možná bude v názvu komplementární medicína. Potřebuje české zdravotnictví takový zákon a v čem může být pro pacienty přínosem? více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Hluboká mozková stimulace patří mezi metody funkční stereotaktické neurochirurgie. Jde o stereotaktický minimálně invazivní výkon, při kterém lze pomocí specifického instrumentária, speciálních zobrazovacích metod a malého přístupu se submilimetrovou přesností a bez přímé zrakové kontroly zasáhnout jakýkoli bod v mozku. více
další články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky