Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 16. prosinec 2019 | Svátek má Albína
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

25.11.2019 | 14:19, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
V průběhu letošní mezinárodní konference New Horizons in Fabry Disease jsme si o tomto vzácném onemocnění povídali s jejím organizátorem prof. MUDr. Alešem Linhartem, DrSc., přednostou II. interní kliniky – kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze a předsedou České kardiologické společnosti. více
24.11.2019 | 12:32, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Po ukončení programu konference Udržitelnost financování zdravotní péče – financování nemocnic poskytl ředitel pořádající Academy of Health Care Management MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA, Medical Tribune rozhovor, v němž shrnul základní sdělení odborného setkání. více
20.11.2019 | 10:56, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Pestrých třicet let formování zdravotního systému sledovala z mnoha úhlů: postupně jako manažerka v přímo řízených nemocnicích, politička, ředitelka soukromého holdingu a úřednice. Ing. Heleny Rögnerové, v současnosti náměstkyně ministra zdravotnictví, jsme se proto zeptali, jak vnímá období po Listopadu ve zdravotnictví. více
18.11.2019 | 09:08, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Onkologická péče je v ČR postavena na centrech propojených s regionálními onkologickými skupinami a nově i na zapojení praktiků. Důležitá je také spolupráce s pacientskými organizacemi. O této spolupráci jsme hovořili s MUDr. Václavem Pechou, spoluzakladatelem Mamma HELP. více
18.11.2019 | 08:33, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
V České republice probíhá od roku 2002 Národní program screeningu karcinomu prsu. Je na čase ho změnit? Medical Tribune se zeptala zakladatele českého screeningového programu prof. MUDr. Jana Daneše, CSc., z Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN. více
11.11.2019 | 11:04, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Všechny bonifikace nad rámec vyhlášky budu předkládat správní radě, říká ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ing. Zdeněk Kabátek. více
05.11.2019 | 10:01, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Nechceme být internetovou poradnou, ale hledáme v telemedicíně kvalitu, říká o novém projektu skupiny EUC předseda představenstva Ing. Václav Vachta, MBA. více
04.11.2019 | 06:36, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
V jaké fázi je příprava národního plánu eliminace HCV, jsme se zeptali prof. MUDr. Petra Urbánka, CSc., z Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha a místopředsedy České hepatologické společnosti ČLS JEP. více
31.10.2019 | 10:28, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
U příležitosti slavnostního otevření zrekonstruovaných terapeutických heren v prostorách Dětské psychiatrické kliniky ve FN v Motole jsme se na aktuální situaci zeptali zástupce přednosty a primáře tohoto pracoviště MUDr. Jiřího Koutka, Ph.D. více
24.10.2019 | 11:06, Rubrika: Rozhovory, Zdroj: MT
Na několik otázek v souvislosti s tématy diskutovanými na konferenci Aktuální výzvy pro paliativní péči v Evropě a ČR jsme se zeptali jednoho z hlavních přednášejících, předsedy České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP MUDr. Ondřeje Slámy, Ph.D. více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky