Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. květen 2019 | Svátek má Zbyšek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Pražská záchranka testuje podání fibrinogenu ještě ve vrtulníku

Foto: archiv ZZSHMP

Pražská záchranka testuje podání fibrinogenu ještě ve vrtulníku

Medical Tribune 24/2018
26.11.2018 12:21
Zdroj: MT
Autor: nam
Včasné podání krve nebo jejích složek pacientům s masivním krvácením zachraňuje podle zkušeností americké armády život. O jeho využití v přednemocniční neodkladné péči jsme hovořili s MUDr. Petrem Kolouchem, MBA, ředitelem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

  • Co konkrétně pražská záchranka ověřuje?

Začali jsme tím, co je schváleno a SÚKL doporučeno pro podání v přednemocniční neodkladné péči, a to je fibrinogen, který pomáhá krevnímu srážení. Nedodáváme tedy krev, kterou dodávají masivním transfuzním protokolem na příjmových pracovištích nemocnic. Bude záležet, zda se podaří zařídit plnou krev, protože dnes je k dispozici krev, která je odebrána jinde a upravena do koncentrátu červených krvinek. Po dohodě s pražskými traumacentry jsme začali pomáhat krevnímu srážení podáním fibrinogenu ještě ve vrtulníku. Začali jsme na letecké výjezdové skupině, za rok budeme mít vzorek zhruba 50 až 100 pacientů a následně vše vyhodnotíme. Kolegové z královéhradecké záchranky, kteří mají také dobře rozpracovanou činnost na letecké výjezdové skupině, s sebou začali vozit krevní konzervu a rozmraženou plazmu. Výsledky budeme za rok srovnávat a uvidíme, co jsme v postupech vylepšili a kolik práce jsme ušetřili chirurgům, kteří od nás přebírají na urgentním příjmu pacienty a pokračují v jejich definitivním ošetření.

  • Takže dosud se krev v záchrankách nepodávala a nepodává…

Podávaly se jen krystalické roztoky nebo historicky náhradní koloidní roztoky. Podle platných guidelines se dnes udržuje pacient v nižším krevním tlaku (s představou snížit krvácení), nasadí se nejrůznější turnikety – škrtidla na končetiny, fixační pomůcky, například takové, které drží rozlomenou pánev u sebe, aby se nerozevřela a pacient ze zranění nekrvácel. Dlahujeme zlomeniny. To je limit, který v PNP máme. Víc v přednemocniční složce neuděláme.

Proto s kolegy z Ústřední vojenské nemocnice a se zdravotníky vojenského nasazení, kteří tuto potřebu vyjadřují nejvíc vzhledem k rizikům možného bojového zranění a delší doby evakuace, děláme vše pro to, abychom měli k dispozici další kroky, jak polytraumata a krvácení zvládnout a jak připravit půdu chirurgickým týmům, aby mohly rychle operovat. Za nás jim můžeme pomoci zvládnout poruchu krevní srážlivosti.

Čtěte také

  • Legislativa vám zatím víc nedovoluje?

Jedna věc je armádní prostředí, kde se dá pokračovat ve výzkumu, jiná je v přednemocniční péči v civilním zdravotnictví, kde musíme respektovat přípravky, které jsou v ČR registrovány. Ale přejeme si, abychom dostali jak sušenou plazmu, tak abychom mohli přejít na koncept plné krve, která by byla od aktuálních dárců se všemi prosrážlivými faktory a čerstvými biologickými činiteli. Jejím největším problémem je však poměrně krátká doba použitelnosti. Je tedy potřeba vymyslet, jak by se krev brala na odlet, a to v situaci, kdy bychom už věděli, kam letíme. Není jednoduché ji vzít předem, protože se musíme vrátit do některého z traumacenter, kde musí proběhnout evidence přípravků. Dnes je u nás praxe nastavena tak, že si nemůžeme jen tak někde „půjčit“ krev, pracovat s ní a pak pacienta transportovat do některé nemocnice. Bude nutné připravit legislativu a bude to ještě hodně práce. Jednodušší je situace v kraji, kde je pouze jedno příjmové traumacentrum, jako například v Hradci Králové.

  • Omezuje to nějak i vaši spolupráci s armádním zdravotnictvím?

Než bude připravena nová legislativa pro civilní využití, budeme pomáhat testováním našim kolegům z armády. Je pravděpodobné, že se v tomto ohledu dostanou dál. Jak to bývalo i v minulosti, pokrok v traumatologii se většinou přenášel z vojenské medicíny do té civilní, takže si myslím, že to i nyní půjde podobně. Pro nás je důležité, abychom si rozuměli a postup sjednotili, a pak už budou legislativci vědět, co se po nich chce a jak mají propracovat změny v zákoně. Jde jak o kompetence zdravotníků, tedy zákon č. 96/2004 Sb., aby mohli tyto zákroky provádět, tak o úpravy zákona o léčivech. Těchto úprav bychom se rádi dočkali.

  • Takže to znamená jednak úpravu legislativy a jednak informovanost – myslím, že mnoho zdravotníků o tomto konceptu zatím neví, takže i vzdělávání zdravotníků?

Nejprve musíme nový koncept představit, vůbec první příležitostí k tomu byl tento 12. transfuzní den. Pak vše musíme zavést do kursů, postupně pak i do guidelines, vždy ve spolupráci a ve světovém měřítku, abychom nevytvářeli separátní skupinku. I proto je velmi cenné, že se podařilo na transfuzní den do Prahy pozvat světové odborníky z medicíny krve, transfuziologie i s vojenskou zkušeností. Jsme tedy zatím na začátku.

Čtěte také
  • Vycházíte z dat USA, kde už se ověřilo, že tento koncept výrazně zvyšuje šanci na přežití.

Ano, ale v USA jsou výrazně delší doletové časy. My máme republiku velmi dobře obsazenou traumacentry, takže naše doletové časy jsou okolo 20 minut a zlatou hodinu dodržujeme všude. Ale teď se ptáme, zda bychom chirurgům, kteří naše pacienty přijímají, vše neulehčili a nezjednodušili, kdybychom se zabývali v oněch úvodních 15 minutách dojezdu do zdravotnického zařízení už nějakou léčbou.

  • Využijete nějak zkušeností našich vojenských zdravotníků, kteří se proškolili v zahraničí?

Jejich zkušenosti jsou nesrovnatelné se standardním studiem našich záchranářů. Strávili s úrazovou medicínou 18 měsíců, které se ale zatím nedaří zakomponovat do našeho běžného studijního programu zdravotnický záchranář. Vojenským zdravotníkům není pro civilní zaměstnání toto vzdělání uznáváno. Potřebovali bychom tedy nostrifikaci a porovnání obou typů vzdělání. Pak bych rád, aby se nám podařilo vojenským zdravotníkům doplnit některou část studia a oni by následně získali i civilní odbornost. Armádě to dlužíme. Jsou to velmi kvalitní lidé ze speciálních sil, které, kdyby po skončení závazku odešli do civilu, nemůžeme jednoduše zaměstnat u zdravotnické záchranné služby, což bychom do budoucna rádi. Chtěl bych, abychom to uzavřeli standardním českým vzdělávacím systémem, aby pak pro ně byla práce v přednemocniční složce, až už nebudou pracovat v poli.

  • Můžete pro přehlednost shrnout postup projektu, v němž nové postupy ověřujete?

Začali jsme zhruba před půl rokem, kdy jsme ukončili jednání s pojišťovnami, VZP nám vyšla vstříc a uhradí nám přibližně 20 000 korun na jednoho pacienta. Prvních sto pacientů bychom mohli mít snad za rok. To bude okamžik, aby se sešla tři pražská fakultní traumacentra – Vinohrady, Motol a Střešovice – a zabývali jsme se tím, zda jsme fibrinogenem pomohli. Proti tomu budeme porovnávat hradecká čísla, kde vozí krevní konzervu s rozmrazenou plazmou. Předpokládám, že co do počtu pacientů budeme porovnávat podobný vzorek.

  • Účastnil jste se i jako přednášející 12. střešovického transfuzního dne. Co z přednesených informací vás nejvíc zaujalo, co vám přišlo nejzajímavější?

Hlavně jednoduché protokoly kolegů z Kanady a z Norska. Jejich klid, zkušenost velkých čísel a kolegiální přístup prostý osobních ambicí a kontroverzí by pro nás měl být poučením.

Dále čtěte


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky