Přeskočit na obsah

Bc. Žitníková: S personální krizí ať v roce 2019 pomůžou úřady práce

Co považujete za největší problém českého zdravotnictví, který je nutno v roce 2019 přednostně řešit?

 

Za největší problém českého zdravotnictví považuji nedostatek zdravotnického personálu všech profesí v nemocnicích a extrémní přetěžování zdravotníků.

V současné chvíli je dalším velkým problémem, že mnoho nemocnic odmítá naplnit veřejné přísliby ministra zdravotnictví a premiéra o zvýšení příplatků pro nelékařské zdravotnické pracovníky ve směnných provozech. Ukazuje se, že současné právní ukotvení nároku s rozpětím v příplatcích není garancí ani pro dodržení příslibů v příspěvkových organizacích, natož v nemocnicích – obchodních společnostech.

Za odbory dlouhodobě navrhujeme zásadní změnu v odměňování – jeho sjednocení, což by bylo možné prostřednictvím jednoduché novely zákoníku práce. K požadavku na sjednocení odměňování vyhlásil odborový svaz také petici.

Nedostatek personálu chceme vzhledem ke špatné ekonomické situaci nemocnic řešit ve spolupráci ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Opakovaně navrhujeme vytvořit speciální programy na zřízení nových míst v nemocnicích, které budou zpočátku financovány přes úřady práce a následně přes zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění.

 

Dále čtěte

Jako třetí zásadní problém vidíme nízké platby státu za jeho pojištěnce. Odbory dlouhodobě prosazují navýšení plateb za státní pojištěnce. Zvýšený objem financí bude možné následně použít jak na zlepšení kvality poskytované zdravotní péče, tak na personální stabilizaci.

Výhledově je také nutné řešit rozdílné úhrady za poskytovanou zdravotní péči a navýšení objemu financí ve veřejném zdravotním pojištění, nebo případně rozpuštění části financí z účtů zdravotních pojišťoven mezi poskytovatele zdravotní péče, a je jedno, zda nemocnice, praktické lékaře, ambulantní specialisty, domácí péči. V České republice jsou podfinancovaní všichni. Systémově je z našeho pohledu dále neúnosné, aby kraje dotovaly svoje nemocnice stamilionovými částkami na zajištění jejich provozu. Ministerstvo zdravotnictví by se konečně mělo stát aktivním koordinátorem v poskytování zdravotní péče.

 

Bc. Dagmar Žitníková,

předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Efekt krále Midáse

3. 1. 2023

Publius Ovidius Naso (43 př. n. l. – 18 n. l.) ve sbírce Proměny, shrnující antickou mytologii, vypráví, jak dopadla prosba krále Midáse: