Přeskočit na obsah

Aleš Herman nastoupí v lednu jako generální ředitel Agelu

Aleš Herman nastoupí do funkce generálního ředitele společnosti AGEL a současně se stane předsedou představenstva akciové společnosti AGEL.

„Rozhodl jsem se využít nabídku ze soukromého sektoru, kde budu moci využít svoje dosavadní znalosti a zkušenosti. Při řízení největší soukromé zdravotnické skupiny v ČR vidím celou řadu příležitostí. Jde totiž o dnes už neopominutelný segment zdravotnického systému, který se rozvíjí nejen v tuzemsku, ale v celém světě. Rád se na tomto rozvoji budu podílet jako ředitel skupiny AGEL v Česku a dalších zemích, kde tato společnost působí,“ uvedl ke svému budoucímu angažmá Aleš Herman.

Dosavadní generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Milan Leckéši zůstává i nadále ve vedení skupiny.

MUDr. Aleš Herman, Ph.D. absolvoval Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Hradci Králové a má atestaci z interního lékařství a kardiologie. V roce 2000 zde dokončil postgraduální studium. Pracoval na I. interní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové a dále jako vedoucí pracoviště invazivní kardiologie v Krajské nemocnici Pardubice, které v letech 2001 až 2002 zakládal. S vedením nemocnice se podílel na vybudování nového Kardiocentra. Byl předsedou Vědecké rady a členem představenstva České lékařské komory, je členem Kardiologické společnosti ČLS JEP a zastával funkci tajemníka akreditační komise kardiologie. Ředitelem IKEM byl jmenován k 1. 10. 2011 tehdejším ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc. V roce 2016 byl vyhlášen Manažerem roku v odvětví Zdravotnictví a vyhodnocen v TOP 10 Manažerů roku napříč odvětvím, obdržel také Cenu za inovace pro udržitelný rozvoj. Další manažerské ocenění získal v roce 2017 v rámci oceňování 100 nejlepších společností v České republice „Českých 100 nejlepších“. Vzdát se funkce ředitele IKEM se rozhodl k 31. 12. 2018.

AGEL je největším a nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Skupina AGEL v současnosti provozuje v České republice a na Slovensku celkem 22 nemocnic, síť poliklinik, síť lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Skupina AGEL zaměstnává 13 tisíc pracovníků. Loni bylo ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL v Česku a na Slovensku provedeno celkem 5,3 milionu ambulantních ošetření, 200 tisíc hospitalizací a narodilo se zde více než 13 tisíc dětí.

Čtěte také

Zdroj: Agel

Sdílejte článek

Doporučené