Přeskočit na obsah

MUDr. František Koukolík, DrSc

Články autora

Desdemona by to měla snazší

21. 9. 2020

Stačí kratičký pohled na něčí tvář a během sekund víme, zda je důvěryhodná, nebo není, zda nám to s tím člověkem půjde, nebo nepůjde. U mnoha lidí…

Maltreatment

21. 9. 2020

Stavba a funkce mozku jsou dány jak geneticky, tak všemi vlivy zevního prostředí, zejména těmi, které působí v raných citlivých a kritických obdobích…

Dcera Sargona Velikého

14. 7. 2020

Enheduana, En‑hedu‑ana, Enheduanna, byla dcera Sargona Akkadského, zvaného Veliký, tvůrce sumersko‑akkadské říše. Velekrál ji jmenoval do funkce…

Dámy, pánové a mravenec pobřežní

22. 6. 2020

Racionální má být rozhodování, v jehož průběhu vezmete v úvahu všechna dostupná fakta. Zvážíte je, vezmete v potaz všechny myšlenkové předpojatosti,…

Kde se bere humor?

26. 5. 2020

Analýza humoru se podobá pitvě nádherné žáby z amazonského pralesa, do které se chcete podívat proto, abyste zjistili, proč je tak krásná. Na konci…

Sociálně úspěšní psychopati

22. 5. 2020

Kriminální psychopati plní stránky novin a televizní seriály. Říká se jim sociálně neúspěšní, protože většina z nich skončí ve vězení nebo na…

Důvod k údivu

25. 4. 2020

Carl von Linné (1707–1778) pojmenoval příslušníky našeho druhu Homo sapiens sapiens, člověk moudrý, moudrý. Že se opakovaná lež stává pravdou, je až…

Před úsvitem

14. 4. 2020

Zkusím vyprávět o vývoji mozku miminka, které se ještě nenarodilo. Lidský mozek je tvořen 86 miliardami neuronů a stejným počtem gliových buněk.…

Konopí

23. 3. 2020

Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost ve zprávě z r. 2019 říká, že celoživotní prevalence užívání konopí činí ve věkové…

Zamyšlení - Sociální normy a hodnoty

12. 3. 2020

Sociální normy jsou široce sdílené představy o tom, co je přiměřené a jaké chování se všeobecně považuje za správné. Jde o množiny příkazů a zákazů…

Slušní – a smutní

9. 3. 2020

Konec smlouvání neboli ultimatum game, ekonomická hra užívaná při zkoumání lidské nátury, je pro hráče A a B.

Pýcha mocenských špiček

10. 2. 2020

Sir David Owen, profesionální politik a psychiatr, v knize o syndromu mocenské pýchy píše, že tyto lidi charakterizuje vystupňovaná pýcha,…