Přeskočit na obsah

Komentáře

Pár slov ke krizi finančních trhů

16. 12. 2008

Zajímavá situace může nastat pro poskytovatele, a to zejména těch větších, jako jsou fakultní nemocnice a specializované ústavy. Jednou z největších…

Kredity za celoživotní vzdělávání

6. 12. 2008

Jsem farmaceutická asistentka a od 7.4.2006 mám osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Toto osvědčení platí do 7.4.2011. Od září 2005…

Jak začít sbírat kredity

6. 12. 2008

Jsem všeobecná zdravotní sestra, maturovala jsem v r. 1988. Od té doby jsem průběžně pracovala ve zdravotnictví i mimo něj. V současné době jsem…

O angličtině lékařské a obecné

10. 3. 2008

Do odborného lékařského tisku či terminologie pronikají stále více termíny obecné angličtiny či anglická přísloví. Pokud jsou to slova málo obvyklá,…

Zdravotnictví

Všechny články

Vzdělávání

Všechny články