Přeskočit na obsah

Komentáře

Soukromá stomatologická klinika

8. 1. 2009

Obdrželi jsme registraci na zubní lékařství včetně anesteziologie a resuscitace a současně se zaregistrovali jako plátci DPH. Nevíme, zda byl tento…

Pár slov ke krizi finančních trhů

16. 12. 2008

Zajímavá situace může nastat pro poskytovatele, a to zejména těch větších, jako jsou fakultní nemocnice a specializované ústavy. Jednou z největších…

Kredity za celoživotní vzdělávání

6. 12. 2008

Jsem farmaceutická asistentka a od 7.4.2006 mám osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Toto osvědčení platí do 7.4.2011. Od září 2005…

Jak začít sbírat kredity

6. 12. 2008

Jsem všeobecná zdravotní sestra, maturovala jsem v r. 1988. Od té doby jsem průběžně pracovala ve zdravotnictví i mimo něj. V současné době jsem…

Jak Franz Josef stále poráží Ameriku

19. 5. 2008

Tradice rakouské monarchie je u nás stále velmi silná. Nevynechává ani zdravotnickou dokumentaci, která je stále podobnější spíše dokumentaci…

O angličtině lékařské a obecné

10. 3. 2008

Do odborného lékařského tisku či terminologie pronikají stále více termíny obecné angličtiny či anglická přísloví. Pokud jsou to slova málo obvyklá,…

Supratentorální sutura dury bez tenze

29. 9. 2023

Vodotěsné uzavření není důležité při sutuře dury u supratentorálních kraniotomií. Adhezivní těsnicí materiály by mohly být použity k zakrytí mezer…

Zdravotnictví

Všechny články

Vzdělávání

Všechny články