Přeskočit na obsah

Ing. Friedrich: Reformu v roce 2019 nečekám

Co považujete za největší problém českého zdravotnictví, který je nutno v roce 2019 přednostně řešit?

Již delší dobu je podle mého názoru největším problémem českého zdravotnictví, že si nemůžeme vybrat, kolik zdravotní péče má a musí pokrýt veřejné zdravotní pojištění a co dlouhodobě ponecháme komerční oblasti. Zároveň se nemůžeme rozhodnout, kolik má být ve veřejném zdravotním pojištění centrálního řízení a jaký prostor chceme vytvořit pro konkurenci pojišťoven, ale i poskytovatelů zdravotních služeb.

Je však nutno přiznat, že současný ne zcela systémově čistý koncept poměrně slušně funguje. Jsme v době mimořádného ekonomického růstu, veřejné zdravotní pojištění v mezinárodním srovnání celkem kvalitně zajišťuje velmi široký rozsah tzv. bezplatné péče a stále ještě její dobrou dostupnost. Těžko tedy předpokládat, že v takové situaci politici přikročí k nějaké větší reformě.

V roce 2019 bychom si tedy skromně přáli, aby opět bylo dosaženo cenové dohody mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními o úhradách na rok 2020. Věříme, že se podaří zákonnou změnou alespoň částečně zpřehlednit nárok pojištěnců na velmi nákladné léčivé přípravky, měly by být pro dobu po září 2019 nově upraveny podmínky vzniku správních orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a postupně se v praxi ustálí nové zákonné vymezení pro zdravotnické prostředky. Mělo by být také co nejdříve rozhodnuto o způsobu výpočtu příspěvku státu do zdravotního pojištění po roce 2020.

Čtěte také

V oblasti smluvních vztahů budou postupně nabíhat změny vyplývající z reforem primární péče a jejich následné vyhodnocování. Doufáme, že se podaří pokročit se zaváděním nového systému DRG pro ohodnocování lůžkové péče a v přípravě nových výměn elektronických informací mezi pojišťovnami a lékaři. Ze strany nemocnic předpokládáme i iniciativy a spolupráci při stabilizaci personální situace a dílčích úpravách sítě. V letošním roce se také zřejmě ukáže, jaký potenciál bude mít pro české zdravotnictví přijetí uznávaných klinických doporučených postupů a na jakých organizačních principech bude rozvíjena elektronizace zdravotnictví.

Za komunitu zdravotních pojišťoven bych si přál efektivní spolupráci všech pojišťoven při společných činnostech a zájmech a slušnou konkurenci alespoň tam, kde to dosavadní systém umožňuje.

A všem občanům ČR přejeme pevné zdraví a co nejlepší zkušenost při setkání se zdravotnictvím nebo zdravotními pojišťovnami v roce 2019.

 

Čtěte také

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Fórum: Rezidenti po česku

13. 2. 2024

Postgraduální vzdělávání lékařů v České republice probíhá značně neefektivně. Mladí lékaři tráví mnoho času na stážích, které je nikam neposouvají,…