Přeskočit na obsah

Jana Tlapáková

Z pohledu novináře se medicínou a zdravotnictvím zabývá od roku 2006. Zaměřuje se především na kongresové zpravodajství, nové technologie a biomedicínskou vědu a výzkum. Vystudovala obor biomedicínské inženýrství na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Jana Tlapáková

Články autora

Nebojte se evropských projektů

29. 1. 2007

V MT 39/2006 jsme vás v článku „Odkud získat finance pro zdravotnictví?“ stručně informovali o jednom z příspěvků mezinárodní konference MedTel…

Inovace šité na míru

15. 1. 2007

když v roce 1839 Julius Wilhelm Braun získal „Růžovou lékárnu“ v německém Melsungenu a o několik let později ji jeho syn Bernard Braun rozšířil o…

Odkud získat finance pro zdravotnictví?

4. 12. 2006

Národní rozvojový plán ČR a Národní strategický referenční rámec předpokládají vytvoření několika tematických operačních programů (OP), jejichž…

ČR na cestě k biotechnologiím

27. 11. 2006

Ústav molekulární genetiky a Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR chtějí vytvořit ve středočeském Vestci nové Biotechnologické centrum AV ČR…

Medicína ruku v ruce s technikou

27. 11. 2006

Potřeba úzké spolupráce lékařů s techniky neustále roste se zvyšující se nutností získávat čím dál podrobnější informace o zdravotním stavu pacientů…

Talentovaní se snáze prosadí

27. 11. 2006

Bude mít české zdravotnictví dostatek vzdělaných biomedicínských inženýrů? O tom MT hovořila s Ing. Jiřím Hozmanem, Ph.D., z Katedry biomedicínské…