Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 08. srpen 2020 | Svátek má Soběslav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

CRP – stálý zdroj překvapení včetně účasti v pandemii COVID‑19

Foto: Shutterstock

CRP – stálý zdroj překvapení včetně účasti v pandemii COVID‑19

Medical Tribune 07/2020
25.04.2020 17:56
Zdroj: MT
Autor: Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc., MUDr. Martin Prchlík, MUDr. Pavel Heinige, MUDr. Martin Fajt
V roce 1930 překvapení W. S. Tillett a T. Francis (mimochodem oba byli nositeli Nobelovy ceny, ale ne za CRP…) objevili v krvi nemocných léčených pro pneumokokové pneumonie bílkovinu, která precipitovala při vazbě na polysacharid v buněčné membráně C pneumokoků.

Desítku let si nikdo tohoto objevu nevšímal. Až na počátku 40. let se díky T. Averymu (také Nobelova cena…) medicína začala zabývat významem tohoto člena rodiny akutních reaktantů – signálů zánětu, a to nejen vyvolaného infekcí, ale i jinou příčinou systémového zánětlivého syndromu (závažný popáleninový úraz).

Nicméně vztah medicína–CRP se vyvíjel především ve smyslu „Zánět? Virový, nebo bakteriální?“ s hranicí 60 mg/l. Tedy CRP = „jen“ signál zánětu, kdy antigen vyvolá sekreci cytokinů (především IL‑6, ale i IL‑1 a TNFα) a ty vyvolají zvýšenou produkci CRP (v játrech, v tukové tkáni, leukocytech). Máme zkušenost se stanovením CRP imunoturbidimetricky od roku 1982, a to jak v klinické medicíně, tak v primární péči, kde jde o vyšetření POCT, z jedné kapky krve jsme za tři minuty věděli vše… Opravdu? Po léta jsme lépe usínali, znajíce vytouženou hodnotu < 10 mg/l. Ale co s hodnotami 10–0 mg/l?

Kolik je tedy normální hodnota CRP, tj. hodnota získaná za plného zdraví? Je to < 3 mg/l. Opakovaně za plného zdraví měřené hodnoty vyšší, byť třeba jen 5 mg/l, jsou patologické. Jsme na prahu jiného pojetí fyziologie CRP – tedy ne pouze signál zánětlivého děje (jako třeba prokalcitonin), ale přímý účastník zánětu, kde má úlohy protizánětlivé – aktivace komplementu a asistence makrofágům při fagocytóze, ale i prozánětlivé – především postihující endotel cévního řečiště – potlačení NO syntázy, nepřiměřená sekrece cytokinů, spuštění zánětlivých kaskád. Trvalý drobný zánět v endotelu může mít v dospělosti fatální následky, vytvářeje podmínky pro cévní příhody v CNS a myokardu, nástup diabetu. Bývá snížená tolerance operací a prodlužuje se pobyt na JIP.

V tom, co bylo řečeno, se jasně rýsuje úloha CRP při katastrofě nazývané COVID‑19. V souvislosti s perakutním zánětem ničícím orgány se hovoří o „cytokine storm“. Tím vichrem ženoucím cytokinovou bouři je zřejmě CRP. V čínských studiích se uvádí, že u nemocných v kritickém stavu bylo zjištěno až téměř čtyřicetinásobné zvýšení hodnot CRP. Přitom vzestup ferritinu a prokalcitoninu byl třikrát, resp. čtyřikrát větší. Pokud jde o celulární imunitní odpověď, je výrazný vzestup neutrofilů a pokles počtu lymfocytů. Nic už neplatí – fatální virová infekce a vysoké CRP…

Pokud jde o děti, je k nim tato pandemie milosrdná. Podle různých statistik (pochopitelně největší jsou z Číny) se uvádí, že nemocných COVID‑19 mladších 19 let je 2,4 procenta. Závažný průběh je popisován u 2,5 procenta.

Proč je průběh u dětí vesměs mírný? Zdá se, že roli zde hraje nezralost imunitních dějů, zvláště u části dětské populace do pěti let. Dětský organismus není schopen vytvořit cytokinovou bouři jako odpověď na infekci. Navíc děti nemají komorbidity a také endotel není tak špatný…Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky