Přeskočit na obsah

Články s tagem prof. Martin Dlouhý

Zlaté tele standardů

17. 5. 2010

"Ve věci standardů však vítězství všichni teprve očekávají. Je nehezké bořit naděje na lepší zítřky. Takže v sebezáchovném pudu jen citlivě přebírám…

Korupce je kriminalita bílých límečků

10. 5. 2010

"Korupce je typicky kriminalita bílých límečků. Jde tedy o chování, které je obvykle velmi sofistikované, využívá nedokonalosti zákonů, je těžko…

Péče o duševní zdraví a peníze

25. 3. 2010

Autor následujícího komentáře srováná výdaje českého zdravotnictví na péči o duševně nemocné se situací ve světě. Z analýzy vyplývá, že v evropské…

O původu Čechů geny mnoho neřeknou

21. 3. 2010

Každé školní dítě ví, že Češi jsou Slované a že do Evropy přišli z východu, možná vedeni praotcem Čechem, spíše však bez něho. Co se s nimi stalo pak…

Podpořme podporu zdraví na pracovišti

22. 2. 2010

"Obvykle se zdravotnické intervence v oblasti podopry zdraví zaměřují na ohroženější části populace (děti, důchodci, zdravotně postižení, sociálně…

Šetřit se musí chytře

22. 2. 2010

"Ekonomové nás poslední dobou začali zaplavovat chmurnými zprávami o výhledech českého hospodářství. Mám dokonce dojem, že jsme si na to už snad i…

Chirurgie a důsledky krize?

22. 2. 2010

"Ekonomové učí, že ekonomika v otevřené společnosti má cyklický charakter. Údiv nad vlnovkou je zbytečný, přijdou další krize i další fáze oživení a…

O výkonnosti zdravotnictví a školství

8. 11. 2009

"Přes kritiku zdravotnictví, která obsahuje nářky na špatnou komunikaci s pacienty, na finanční problémy a plýtvání veřejnými prostředky, je třeba…

O chudém a bohatém pacientovi

17. 8. 2009

"Když je pacient postaven před volbu, zda chce lék s doplatkem nebo bez doplatku, není jeho odpověď dána jen jeho příjmem. Je ovlivněna mnoha dalšími…

HDP - co znamená pro zdravotnictví

12. 3. 2009

Články a úvahy o finanční a ekonomické krizi zaplňují stránky novin, blogů, televizních debat. Finančníci, ekonomové a politici na nás chrlí různé…

O biohlouposti

18. 8. 2008

V posledních desetiletích se stala předpona bio- velmi populární. Tato tři písmena mají navodit představu něčeho zdravého, přírodního, správného,…

O pravdě profesora Piťhy

16. 6. 2008

Vzdělání dnešního maturanta má paradoxně horší kvalitu než v době totality – v tom lze s diskutovaným textem souhlasit. Naštěstí pro medicínu…

Jak Franz Josef stále poráží Ameriku

19. 5. 2008

Tradice rakouské monarchie je u nás stále velmi silná. Nevynechává ani zdravotnickou dokumentaci, která je stále podobnější spíše dokumentaci…

O angličtině lékařské a obecné

10. 3. 2008

Do odborného lékařského tisku či terminologie pronikají stále více termíny obecné angličtiny či anglická přísloví. Pokud jsou to slova málo obvyklá,…