Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 1/2009
vydáno: 27.02.2009

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících údajů o akutním kašli je správný?
a) Nejčastější příčinou akutního kašle je bakteriální infekce dýchacích cest
b) Co nejdříve je třeba provést skiagrafické vyšetření
c) Akutní kašel je zpravidla virového původu a spontánně odezní
d) Většinou přejde do chronického stadia
2. Který z následujících údajů o příčinách chronického kašle není správný?
a) Chronický kašel je většinou důsledek opakovaných virových infekcí
b) Častou příčinou chronického kašle je kouření cigaret
c) Příčinou může být recidivující embolie plicnice
d) Chronický kašel může být příznakem karcinomu plic
3. Který z následujících klinických údajů je správný?
a) Kašel u pacientů s gastroezofageálním refluxem je vždy vyvolán aspirací
b) Příznakem difuzních onemocnění plicního parenchymu je zpravidla produktivní kašel
c) Astma se může manifestovat pouze kašlem
d) Kašel není typickým příznakem dysfunkce hlasových vazů
4. Pacientka ve věku 80 let s Parkinsonovou chorobou trpí několik měsíců kašlem, před třemi měsíci měla pneumonii v dolním laloku pravé plíce. Která z následujících klinických úvah je správná?
a) Prodělaný zánět plic vysvětluje přetrvávající kašel, další vyšetření není nutné
b) Kauzální souvislost kašle s Parkinsonovou chorobou není pravděpodobná
c) Kašel může být vyvolán medikamentózní léčbou Parkinsonovy choroby
d) Příčinou kašle mohou být opakované aspirace při poruše polykání
5. Jaký terapeutický přístup je správný?
a) Přednost by měla mít vždy kauzální léčba.
b) Při chronickém kašli by se měla vždy podat mukolytika.
c) Při akutním kašli by se zásadně neměla podávat centrálně působící antitusika (tj. morfinová a kodeinová analoga)
d) Krátkodobé podávání inhalačních a systémových kortikosteroidů je vhodné u všech nemocných s akutním kašlem.
6. Který z následujících údajů o bisfosfonátech je správný?
a) Při perorálním podání bisfosfonátu se ve střevě absorbuje 10 % podané dávky
b) Ve skeletu se zachytí polovina vstřebaného množství bisfosfonátu
c) Biologický poločas alendronátu podaného nitrožilně se odhaduje na šest měsíců
d) Maximálního potlačení kostní resorpce se dosáhne za tři týdny po zahájení perorální léčby bisfosfonáty
7. Který z následujících údajů o nežádoucích účincích bisfosfonátů není správný?
a) Osteonekróza čelisti se vyskytuje častěji při perorální než při nitrožilní aplikaci bisfosfonátů
b) Zvýšený výskyt závažné fibrilace síní byl popsán při nitrožilní léčbě kyselinou zoledronovou
c) Silná muskuloskeletální bolest se může vyskytnout kdykoli během léčby bisfosfonáty
d) Chřipkové příznaky se vyskytují u 10–30 % pacientů po první dávce bisfosfonátu obsahujícího dusík
8. V které (kterých) z uvedených indikací nebyla léčba bisfosfonáty schválena americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léků (Fda)?
a) Pagetova nemoc
b) Osteopenie bez fraktur u žen po menopauze
c) Osteoporóza bez fraktur u žen před menopauzou
d) Mnohočetný myelom
9. Které mikroorganismy řadíme mezi probiotické?
a) Streptococcus thermophilus
b) Bifidobacterium sp.
c) Saccharomyces boulardii
d) Všechny možnosti jsou správné
10. Jaká dávka probiotik se u dospělých běžně doporučuje?
a) 5–10 milionů CFU
b) 10–20 milionů CFU
c) 5–10 miliard CFU
d) 10–20 miliard CFU
11. U jakých stavů mohou být probiotika prospěšná?
a) Syndromu dráždivého tračníku
b) Cestovatelských průjmů
c) Atopické dermatitidy
d) Všechny možnosti jsou správné
12. Které tvrzení o probiotikách není správné?
a) Mohou být prospěšná u některých projevů atopie
b) Nemají prakticky absolutní kontraindikaci pro podání
c) Probiotika nejsou vhodná pro děti předškolního věku a těhotné ženy
d) Aplikace je velmi bezpečná z hlediska rizika nežádoucích účinků
13. U které (kterých) z následujících forem aV blokády není stimulační léčba indikována?
a) AV blokáda III. stupně s náhradním rytmem < 40/min
b) Fascikulární blok s AV blokádou I. stupně
c) Neuromuskulární onemocnění s AV blokádou
d) Symptomatická AV blokáda II. stupně
14. Které (která) z následujících kritérií se pozitivně uplatňují při výběru kandidátů pro resynchronizační léčbu?
a) Trvání komplexu QRS < 120 ms
b) Trvání komplexu QRS > 150 ms
c) Echokardiografický průkaz dyssynchronie
d) Nepřítomnost závažné mitrální regurgitace
15. Jaké jsou nevýhody stimulace pravé komory z oblasti hrotu?
a) Komorová dyssynchronie
b) Ztráta síňového příspěvku k plnění komor
c) Relativně častý pacemakerový syndrom
d) Všechny uvedené nevýhody

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky