Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. leden 2019 | Svátek má Doubravka

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

20.12.2018 | 06:45, Rubrika: Komentáře a názory, Zdroj: MT
Už při prvním představování systému v roce 2009 sliboval SÚKL detailní elektronický lékový záznam. Rok 2018 přinesl u eReceptu významný pokrok. Přesto v současnosti eRecept pravidelně či vůbec nepoužívá takřka 20 procent českých lékařů. více
11.12.2018 | 09:45, Rubrika: Komentáře a názory, Zdroj: MT
Zeptali jsme lékařů zkušených i začínajících: Setkal jste se s tím, že byli mladí lékaři bez atestace tlačeni k práci bez řádného odborného dohledu nebo že byli lékaři se specializovanou způsobilostí tlačeni k tomu, aby dohlíželi na mladé lékaře jen formálně? Mají podle vás lékaři reálně šanci se takovému tlaku bránit? Pokud ano, jakými prostředky? více
11.12.2018 | 08:38, Rubrika: Komentáře a názory, Zdroj: MT
Zatím jsem se spíše nesetkal s mladým lékařem, který by mi potvrdil, že dohled a dozor na jeho oddělení/klinice stoprocentně a bez problémů funguje. Jednotlivá pracoviště se u nás v ČR spíše liší tím, do jak velké míry zmíněný problém s nedostatečným dohledem v daném místě narostl. více
07.12.2018 | 10:12, Rubrika: Komentáře a názory, Zdroj: MT
S tím, že lékaři s nedostatečnou kvalifikací, nebo dokonce lidé, kteří nemají oprávnění pracovat jako lékaři, pracují bez patřičného odborného dohledu (případně odborného dozoru či přímého odborného vedení), se setkáváme v poslední době stále častěji. více
27.11.2018 | 10:12, Rubrika: Komentáře a názory, Zdroj: MT
Od ledna 2019 se budou moci lékaři a lékárníci podívat do lékového záznamu svých pacientů. Zeptali jsme se zdravotníků a pacientů: Co od sdílení dat o léčivých přípravcích očekáváte? Jakou další službu v oblasti sdílení zdravotních dat byste v praxi uvítal/a? více
22.11.2018 | 16:29, Rubrika: Komentáře a názory, Zdroj: MT
Aristoteles ze Stageiry (384–322 př. n. l.), génius, učitel Alexandra Velikého, rozlišil dvě tváře štěstí. Pochopil, že štěstí může být pocit slasti, vědomý pocit něčeho příjemného, pozitivní emoce, nepřítomnost emocí negativních a také uspokojení ze života. více
20.11.2018 | 09:12, Rubrika: Komentáře a názory, Zdroj: MT
Zeptali jsme se představitelů akademické sféry i lékařů z praxe: Jak by podle vás měly vypadat přijímací zkoušky na medicínu, aby profil absolventa byl co nejlepší? více
20.11.2018 | 07:10, Rubrika: Komentáře a názory, Zdroj: MT
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR zveřejnila metodiku, podle které hodlá přistupovat k medicínsky potřebným, ale nehrazeným lékům (nehrazených operací, výkonů nebo pomůcek se metodika netýká). více
14.11.2018 | 06:49, Rubrika: Komentáře a názory, Zdroj: MT
Vrchol nedávného zasedání Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) v Berlíně přišel až v jeho poslední den, kdy byla oficiálně zveřejněna nová doporučení pro léčbu diabetu 2. typu, která EASD publikovala společně s Americkou diabetologickou asociací (ADA). více
14.11.2018 | 06:30, Rubrika: Komentáře a názory, Zdroj: MT
V roce 1952 bylo známo 168 definic kultury. V posledním čtvrtstoletí se o kultuře dočteme: „Kultura je informace schopná ovlivnit chování jedinců získávané od dalších příslušníků svého druhu učením, napodobováním a dalšími formami sociálního přenosu.“ více
<< předchozí článkydalší články >>  


Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky