Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 27. březen 2017 | Svátek má Dita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: nam
Rubrika: Denní zprávy
Praktičtí lékaři se rozšíření pravomocí v preskripci zatím nedočkají. Sněmovní zdravotní výbor 23. března doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která sníží limit doplatků na léky dětem a seniorům. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
V historicky krátkém čase se diabetologie změnila z poměrně přehledného oboru, který byl postaven zejména na edukaci, spolupráci s nemocným a farmakoterapii, na obor, který je vlastně postaven na pokrokových technologiích. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Od elektronického zdravotnictví si slibujeme hlavně zlepšení kvality zdravotní péče a snížení administrativy. Zásadně se má změnit přístup k datům, rychlost, koordinace, ale hlavně dojde k zapojení pacienta a efektivnější a levnější komunikaci. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Součástí programu 42. angiologických dnů, konaných v posledním únorovém týdnu v Praze, bylo i sdělení MUDr. Júlie Černohorské, Ph.D., z Dermal Centre Mělník, která podrobně popsala patofyziologii venolymfatických otoků. více
Zdroj: MT, HealthCare Institute
Rubrika: Rozhovory
Pacienti se vzácným onemocněním čekají v Česku na své léky zbytečně dlouho. Většina lékařů se s nemocemi, které má méně než jeden člověk ze dvou tisíc, setká výjimečně; na lékařských fakultách ani ve specializačním vzdělávání jim není věnována dostatečná pozornost. více
Zdroj: MT, HealthCare Institute
Rubrika: Z medicíny
Třináctičlenný mezinárodní tým odborníků ze Švédska (Stockholm, Huddinge, Jönköping), Norska (Stavanger), České republiky (Brno) a Velké Británie (London) se zabýval vztahem antidepresiv a rizikem úmrtnosti v kohortě demencí. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Nový perorální léčivý přípravek alectinib (Alecensa, Roche) nabízí možnost systémové léčby pacientů s ALK‑pozitivním nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC), u nichž došlo k selhání předchozí terapie. Alectinib je účinný také u pacientů s mozkovými metastázami. více
Zdroj: www.kurzy.cz
Rubrika: Denní zprávy
Přijďte na konci května na lektorsky špičkově obsazený seminář o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, kde se v jeden den představí hlediska bezpečnostního technika, advokáta a soudního znalce v oblasti pracovního lékařství. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Poslední lednový víkend se více než stovka dětských endokrinologů setkala v Pardubicích na 18. dnech dětské endokrinologie, tradiční odborné akci Pracovní skupiny dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Studie SECURE ověřuje potenciální přínos polypill obsahující atorvastatin, kyselinu acetylsalicylovou a ramipril v sekundární prevenci pro pacienty nad 65 let věku po koronární příhodě. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Paul Cornes je britský lékař – onkolog, který podstatnou část své profesní kariéry zasvětil léčivým přípravkům, jež budou dostupné pro všechny potřebné pacienty, tedy tzv. generikům a nyní i biosimilárním přípravkům. více
Zdroj: ČTK
Rubrika: Denní zprávy
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) schválil prodej jednoho z největších tuzemských poskytovatelů laboratorních služeb AeskuLab a diagnostické skupiny Alpha Medical švýcarské firmě Unilabs. více
Zdroj: MT
Rubrika: Rozhovory
Elektronizace, sdílení dat a eHealth. V Česku stále přešlapování na začátku, jinde již po léta zaběhlá a neodmyslitelná součást zdravotnictví. Tam, kde funguje, je např. zřejmé, že poskytovatelé zdravotní péče mnohem častěji přistupují ke zlepšení péče o pacienty v odpověď na jejich veřejné hodnocení poskytované péče. více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Počet ambulantně léčených pacientů se zeleným zákalem neboli glaukomem v České republice rok od roku stoupá. Podle nejnovějších údajů ÚZIS bylo v roce 2015 v ČR evidováno 351 009 pacientů, což je oproti roku 2012 nárůst o 10 781 nemocných. více
Zdroj: MT
Rubrika: Denní zprávy
Vládní novelu zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, doporučil zdravotní výbor Poslanecké sněmovně schválit ve třetím čtení s pozměňovacími návrhy. více
další články >>  


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky