Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 25. říjen 2016 | Svátek má Beáta
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Z medicíny  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: SAS
Autor: TZ
Rubrika: Politika
V pátek se konal sjezd ambulantních specialistů. Na něm vyzvali předsedu vlády Bohuslava Sobotku, aby zvážil personální změny ve vedení ministerstva zdravotnictví. Sjezdu se také nelíbí, že by ambulance nemocnic měly mít meziroční navýšení úhrad o 9 resp. 26%, zatímco mimonemocniční ambulantní specialisté jen 0,5%. SAS také chce výjimku ze zákona o elektronické evidenci tržeb. vícediskuse [56]
Zdroj: ČTK
Rubrika: Z regionů
Do zahraničí odejde ročně podle odhadu České lékařské komory (ČLK) asi 350 až 400 lékařů. Zájem mají především o nemocniční lékaře, zdravotní sestry i pečovatele. Ministerstvo zdravotnictví v posledních letech zvyšuje platy zdravotníků a chystá i další kroky, kterými chce odchody do zahraničí snížit. vícediskuse [41]
Zdroj: www.osetrovatelstvi.info
Rubrika: Komentáře a názory
Několik absolventů oboru všeobecná sestra sepsalo „Sedm mýtů o českých sestrách“, čímž reagují na současné postavení sester ve zdravotnictví a v systému vzdělávání a opravují mylné či neúplné informace předkládáné prostřednictvím médií. Tímto materiálem chtějí apelovat na širokou veřejnost. vícediskuse [61]
Zdroj: PwC Legal
Rubrika: Tiskové zprávy
V listopadu se bude konat právnická konference, na kterou jsou zváni nejen právníci, lékaři ale i farmaceutické společnosti. Zaštítí ji např. JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR. Budou se diskutovat například témata: úhrady zdravotní péče, práva pacienta, náhrada škody a další aktuální otázky českého zdravotnictví. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
V nejbližších měsících bude regulačními orgány FDA a EMA pravděpodobně schválena nová titrovatelná kombinace bazálního inzulinu glargin a GLP‑1 receptorového agonisty (GLP‑1 RA) u lixisenatidu. Předpokládá se, že půjde o jedno z neúspěšnějších uvedení antidiabetického přípravku na světový trh. více
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Urgentní medicína patří v České republice mezi velmi mladé specializace a až donedávna se omezovala především na přednemocniční péči. Ve světě se nicméně jedná o již velmi dobře zavedený obor, který v sobě kombinuje jak zdravotnické záchranné systémy, tak urgentní příjmy a emergency oddělení. více
Zdroj: liberecky.denik.cz
Rubrika: Z regionů
Liberecká nemocnice se dlouhodobě potýkala s nedostatkem kvalifikovaných sester. Zoufalou situaci se vedení rozhodlo vyřešit náborovou kampaní, kdy nemocnice nabízela jednorázový příspěvek padesát tisíc korun. Kampaň se vyplatila a v lednu končí. vícediskuse [3]
Rubrika: Z regionů
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze pořádá v listopadu dva kurzy pro nelékaře. Jedná se o akreditovaný kvalifikační kurz na zrakového terapeuta a o certifikovaný kurz ve specifické péči o pacienta s roztroušenou sklerózou. vícediskuse [3]
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: Legislativa
Očkování proti chřipce už běží v Česku naplno. V ČR však povinné není, a to – na rozdíl od USA – ani pro lékaře a sestry, kteří pečují v nemocnicích o vážně nemocné na JIP a ARO. Kolik zdravotníků se chrání očkováním, lze podle vedoucí národní referenční laboratoře SZÚ MUDr. Martiny Havlíčkové CSc. jen odhadovat. Odhady se pohybují od 5 do 20 procent. vícediskuse [86]
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Zcela nedávno vyšly aktualizované doporučené postupy pro léčbu srdečního selhání, uplatňují se nové postupy nefarmakologické léčby a v neposlední řadě po delší době vstupují do praxe nové léky, které mají potenciál ovlivnit prognózu pacientů se srdečním selháním. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
O dramatickém filmovém příběhu Provinění (Misconduct) americké provenience píše PharmDr. Stanislav Havlíček. Na pozadí děje je velká aféra farmaceutické firmy Pierson Pharmaceuticals, jejíž ředitel Arthur Denning (Anthony Hopkins) je osobně zodpovědný za falšování výsledků klinických studií u přípravku Vipraxilin. / více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Po letech stagnace v léčbě srdečního selhání u pacientů se sníženou ejekční frakcí levé komory srdeční (EFLK) se konečně objevil bezpečný lék, který prokázal svoji účinnost ve srovnání nikoli proti placebu, ale proti běžně dostupné standardní terapii. vícediskuse [2]
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
První závěry studie LEADER prezentované na výročním meetingu Americké diabetologické asociace (ADA) v New Orleans ve formě otázek a odpovědí sumarizuje prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole. více
Zdroj: Fakulta humanitních studií
Rubrika: Tiskové zprávy
V listopadu dne 22.11. se koná odborný seminář “Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v ČR a ve světě”. Seminář je pořádán ve spolupráci s Výborem pro zdravotní a sociální politiku Senátu PČR a záštitu nad ním přijala senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. a senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.. Přinášíme program akce... . vícediskuse [5]
Zdroj: RTK international
Rubrika: Kongresy
Největší akce svého druhu v oblasti náboru lékařů a zdravotnického personálu ve střední a východní Evropě, které se zúčastní německé a rakouské nemocnice a zdravotnická zařízení, otevírá své brány ve dnech 21.-22.10.2016 v Praze. Připravil se rekordní počet vystavovatelů. vícediskuse [29]
další články >>  


Copyright © 2000-2016 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky