Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 22. říjen 2016 | Svátek má Sabina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Z medicíny  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: Medical Tribune
Autor: nam
Rubrika: Legislativa
Očkování proti chřipce už běží v Česku naplno. V ČR však povinné není, a to – na rozdíl od USA – ani pro lékaře a sestry, kteří pečují v nemocnicích o vážně nemocné na JIP a ARO. Kolik zdravotníků se chrání očkováním, lze podle vedoucí národní referenční laboratoře SZÚ MUDr. Martiny Havlíčkové CSc. jen odhadovat. Odhady se pohybují od 5 do 20 procent. vícediskuse [44]
Zdroj: MT
Rubrika: Kongresy
Zcela nedávno vyšly aktualizované doporučené postupy pro léčbu srdečního selhání, uplatňují se nové postupy nefarmakologické léčby a v neposlední řadě po delší době vstupují do praxe nové léky, které mají potenciál ovlivnit prognózu pacientů se srdečním selháním. více
Zdroj: MT
Rubrika: Komentáře a názory
O dramatickém filmovém příběhu Provinění (Misconduct) americké provenience píše PharmDr. Stanislav Havlíček. Na pozadí děje je velká aféra farmaceutické firmy Pierson Pharmaceuticals, jejíž ředitel Arthur Denning (Anthony Hopkins) je osobně zodpovědný za falšování výsledků klinických studií u přípravku Vipraxilin. / více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Po letech stagnace v léčbě srdečního selhání u pacientů se sníženou ejekční frakcí levé komory srdeční (EFLK) se konečně objevil bezpečný lék, který prokázal svoji účinnost ve srovnání nikoli proti placebu, ale proti běžně dostupné standardní terapii. vícediskuse [1]
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
První závěry studie LEADER prezentované na výročním meetingu Americké diabetologické asociace (ADA) v New Orleans ve formě otázek a odpovědí sumarizuje prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole. více
Zdroj: Fakulta humanitních studií
Rubrika: Tiskové zprávy
V listopadu dne 22.11. se koná odborný seminář “Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v ČR a ve světě”. Seminář je pořádán ve spolupráci s Výborem pro zdravotní a sociální politiku Senátu PČR a záštitu nad ním přijala senátorka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. a senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.. Přinášíme program akce... . vícediskuse [2]
Zdroj: RTK international
Rubrika: Tiskové zprávy
Největší akce svého druhu v oblasti náboru lékařů a zdravotnického personálu ve střední a východní Evropě, které se zúčastní německé a rakouské nemocnice a zdravotnická zařízení, otevírá své brány ve dnech 21.-22.10.2016 v Praze. Připravil se rekordní počet vystavovatelů. vícediskuse [24]
Zdroj: ČTK
Rubrika: Politika
V Česku chybí politická vůle, která by řešila rizika spojená s vysokou konzumací alkoholu mezi obyvatelstvem a udělala krok ke změnám. Liknavý postoj politické reprezentace na tiskové konferenci kritizoval expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Lars Moller. vícediskuse [1]
Zdroj: www.europainclinics.com
Rubrika: Tiskové zprávy
EuroPainClinics, odborný garant partnerských a spolupracujících pracovišť pro intervenční léčbu bolesti, rozšiřuje od října 2016 své portfolio o novou službu - nezávislé lékařské vyhodnocení výsledků vyšetření páteře magnetickou rezonancí. Bezplatnou službu mohou zájemci využít prostřednictvím on-line platformy www.mripatere.cz. vícediskuse [7]
Zdroj: ČTK
Rubrika: Politika
Správní rada Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) se ve čtvrtek dohodla na vypsání konkurzu na nového ředitele, který by měl nahradit trestně stíhaného šéfa pojišťovny Karla Šteina. Část členů po dohodě na konkurzu odešla a správní rada se tak stala neusnášeníschopnou při projednávání dalšího programu. vícediskuse [1]
Zdroj: MT
Rubrika: Legislativa
Toto sdělení se týká dvou základních problémů, kterými trpí minulé vyhlášky i ta připravovaná a které nutně působí nefunkčnost systému zdravotnictví. Prvním je pokus provozovat přídělový systém v právním prostředí individuálního nároku každého pojištěnce. Druhým je rozdělování peněz stávajícím poskytovatelům k pokrytí jejich nákladů namísto nákupu péče. Článek pro MT napsal JUDr. Ondřej Dostál. vícediskuse [12]
Zdroj: LF1.cz
Rubrika: Komentáře a názory
Absolventka LF se rozhodla nastoupit do nemocnice v Česku, kde je údajně lékařů nedostatek. Při přijímacím pohovoru se však nestačila divit. Slyšela totiž věty jako například „Víte, jako absolvent jste nemocnici vlastně na obtíž a nic jí nepřinášíte.“ Při dotazu na dostupnost lékaře na příslužbě při noční službě se dověděla, že musí počítat s tím, že se někdy nedovolá.... vícediskuse [115]
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: Rozhovory
Předseda České internistické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (na snímku) v rozhovoru s Medical Tribune hovoří o stavu české interny, o problematické personální situaci, o kvalitě zahraničních lékařů i o stoupajícím zájmu o internu mezi mladými lékaři.... vícediskuse [16]
Rubrika: Politika
Zítra dne 21.10.2016 proběhne v Kongresovem centru Floret v Průhonicich u Prahy sjezd Sdruženi ambulantnich specialistů ČR (SAS). Pozváni jsou například zástupce MZ, ing. Zdeněk Kabátek (generálni ředitel VZP) a ing. Ladislav Friedrich, CSc.(prezident Svazu zdravotnich pojišťoven). více
Zdroj: MT
Rubrika: Z medicíny
Současný pohled špičkových kardiologů na ischemickou chorobu srdeční jako na metabolické onemocnění s nutností oprostit se od příliš zjednodušené představy problému „ucpaných trubek“. Jaké je tedy ovlivnění metabolismu myokardu v praxi... více
další články >>  


Copyright © 2000-2016 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky