Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 24. leden 2021 | Svátek má Milena

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Blogy

Zdroj: www.tribune.cz
Autor: (ivb)
Rubrika: Hana Brixi
Řízená konkurence mezi zdravotními zařízeními o kontrakty s informovanými plátci. Finanční zainteresovanost pacienta. Zainteresovanost lékařů a plátců na prevenci. To jsou hlavní aspekty, které zvyšují kvalitu péče o pacienta, míní Hana Brixi, poradkyně Světové zdravotnické organizace. Další díl série článků o reformě zdravotnictví čtěte v článku... více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: Hana Brixi
"Nepomáhá přímá konkurence mezi lékaři, ordinacemi a nemocnicemi o pacienta. Účinná není ani konkurence mezi pojišťovnami. Na kvalitu péče nemá vliv ani typ vlastnictví zdravontického řízení," píše pro MT Hana Brixi, která pracuje pro Světovou banku a je poradkyní Světové zdravotnické organizace... více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: Hana Brixi
"Mezinárodní praxe potvrzuje, že ani trh ani stát ve zdravotnictví samy o sobě nefungují. Trh bez efektivní regulace a dohledu je pro pacienta i pro společnost katastrofou. Zájem pacienta se ztrácí i v tržním zdravotnictví i ve zdravotnictví, které je plně v rukou státu," píše pro Medical Tribune Hana Brixi, která pracuje pro Světovou banku a je poradkyní Světové zdravotnické organizace. Další díl série článků na téma reforma zdravontictví... více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: Hana Brixi
Hana Brixi, která pracuje pro Světovou banku a je poradkyní Světové zdravotnické organizace, píše pro Medical Tribune sérii článků o reformě zdravotnictví, které mohou sloužit jako náměty k předvolební diskusi... více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: Hana Brixi
Který ze způsobů motivace zdravontíků je nejefektivnější? Jak fungují nové modely finanční motivace v zahraničí? Analýzu dopadů finanční motivace zdravontíků na kvalitu poskytované péče napsala pro MT Hana Brixi, která pracuje pro Světovou banku a je poradkyní Světové zdravotnické organizace... více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: Hana Brixi
"Zatímco pojišťovnám a poskytovatelům jde v soutěži o pacienta především o peníze, pacientovi jde mnohem o víc – o vlastní zdraví, život," říká v rozhovoru pro MT Hana Brixi, která pracuje pro Světovou banku a je poradkyní Světové zdravontické organizace... více
Zdroj: www.tribune.cz
Rubrika: Hana Brixi
"Většina evropských zemí zavedla systém odměňování, který kombinuje kapitaci s parametry objemu a výsledků péče. Některé experimenty naznačily, že lze částečně při hodnocení výsledků péče vycházet také z následných průzkumů zdravotního stavu pacientů," uvádí v rozhovoru pro Medical Tribune Hana Bixi, která pracuje pro Světovou banku a je poradkyní pro Světovou zdravotnickou organizaci... více


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky