Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. duben 2020 | Svátek má Heřman a Hermína

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Blogy

20.04.2010 | 08:54, Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina, Zdroj: Medical Tribune
"Rozumná Obamova reforma zdravotního systému jde správným směrem a tentokrát možná i trochu evropským, ale může narazit. Vadí bohatým státům – podobně jako v Evropě jim vadí řecké plýtvání. Vadí nižší střední třídě, která byla schopna si pojistky ještě platit a obává se, že bude stržena na úroveň těch nejchudších. Avšak nejvíce určitě vadí americkým právníkům, tedy těm, kdo číhají před nemocnicemi a ordinacemi," píše pro MT Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc... více
14.04.2010 | 09:25, Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina, Zdroj: Medical Tribune
Každé školní dítě ví, že Češi jsou Slované a že do Evropy přišli z východu, možná vedeni praotcem Čechem, spíše však bez něho. Co se s nimi stalo pak? Smíchali se s Němci či s dalšími přicházejícími národy? Nebo jsme vlastně Keltové? S těmi nás údajně spojuje neschopnost podřídit se autoritě. více
18.08.2009 | 12:00, Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina, Zdroj: Medical Tribune
"Když je pacient postaven před volbu, zda chce lék s doplatkem nebo bez doplatku, není jeho odpověď dána jen jeho příjmem. Je ovlivněna mnoha dalšími okolnostmi, např. studem nebo naopak odlišným pohledem na hodnotu zdraví," píše pro MT Prof. MUDr. Štěpán Svačina... více
18.08.2008 | 00:00, Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
Vposledních desetiletích se stala předpona bio- velmi populární. Tato tři písmena mají navodit představu něčeho zdravého, přírodního, správného, nezkaženého, jakousi obecnou biologickou pravdivost. Slova spředponou bio- však existovala už dávno, např. biofyzika, biochemie, biologie či biosféra. Dnes běžně na univerzitách používaný pojem biokybernetika byl poprvé na světě použit počátkem 60. let minulého století vPraze. Význam jiných „bioslov“ je mnohem temnější ačasto se za tyto termíny snažíme trochu schovat. více
16.06.2008 | 00:00, Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina, Zdroj: www.tribune.cz
Vzdělání dnešního maturanta má paradoxně horší kvalitu než v době totality – v tom lze s diskutovaným textem souhlasit. Naštěstí pro medicínu existuje určitá množina chytrých a motivovaných studentů, kteří se medicínu naučí dobře... více
19.05.2008 | 00:00, Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
Tradice rakouské monarchie je unás stále velmi silná. Nevynechává ani zdravotnickou dokumentaci, která je stále podobnější spíše dokumentaci rakouské atrochu iněmecké než americké nebo anglické. Rakouskou amožná itrochu staročeskou tradicí jsou itituly. více
10.03.2008 | 00:00, Rubrika: prof. MUDr. Štěpán Svačina
Do odborného lékařského tisku či terminologie pronikají stále více termíny obecné angličtiny či anglická přísloví. Pokud jsou to slova málo obvyklá, text ztrácí na srozumitelnosti. Před nedávnem si například v časopisu Diabetes Care v titulu článku pohráli s termíny kůň a povoz: “Insulin Resistance and Hyperinsulinemia: Is hyperinsulinemia the cart or the horse?” více
<< předchozí články  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky