Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Chronická pánevní bolest u žen

Chronická pánevní bolest u žen

Gynekologie po promoci 6/2008
02.12.2008 00:00
Autor: David D. Ortiz

Etiologie chronické pánevní bolesti je dosud jen velmi málo objasněna. Přestože ve většině případů není jasná specifická diagnóza, je několik jiných diagnóz, které se na chronické pánevní bolesti podílejí, jako například endometrióza, adheze, syndrom dráždivého tračníku a intersticiální cystitida. Odebrání anamnézy a fyzikální vyšetření nám umožní zúžit výběr dalších vyšetření a vyloučit případné maligní či závažné systémové onemocnění. Pokud základní vyšetření neodhalí specifickou příčinu, pokračujeme laboratorními vyšetřeními a ultrazvukovým vyšetřením. Dále vyloučíme závažná onemocnění a zároveň ujistíme pacientku, že se nejedná o nic vážného. Některé léčebné postupy prokázaly svou účinnost při léčbě chronické pánevní bolesti, např. perorální medroxyprogesteron nebo goserelin, adheziolýza rozsáhlejších srůstů a multidisciplinární přístup u pacientek, u nichž nenacházíme specifickou diagnózu. Méně důkazů je k dispozici pro použití perorálních analgetik, kombinované hormonální kontracepce, agonistů gonadotropinových hormonů, intramuskulárního medroxyprogesteron acetátu, opichů spouštěcích bodů, botulinových injekcí, neuromodulační léčby a hysterektomie.

Chronická pánevní bolest je definována několika způsoby. Nejpoužívanější je definice, která charakterizuje chronickou pánevní bolest jako necyklickou bolest trvající déle než šest měsíců, lokalizovanou do pánve či přední stěny břišní do výšky pupku, a která je natolik závažná, že způsobuje pacientce funkční poruchu a vyžaduje lékařskou péči.1 Jiné definice nevyžadují nutnost necyklického charakteru bolesti.

Vzhledem k faktu, že diagnóza chronické pánevní bolesti je tak různorodá, lze jen velmi obtížně zjistit její prevalenci. Ve Velké Británii udává chronickou pánevní bolest, tedy necyklické bolesti v malé pánvi a dolní části břišní stěny trvající déle než šest měsíců po vyloučení ostatních diagnóz, kolem 3,8 % žen v primární péči.2 Toto číslo je ve Velké Británii podobné prevalenci migrenózních bolestí hlavy, astmatu a bolestí zad.2 Na druhou stranu studie provedená ve Spojených státech amerických zkoumala chronickou pánevní bolest jako buď stálou, nebo intermitentní bolest trvající déle než šest měsíců.3

Tato studie odhadla výdaje na ambulantní péči o tyto pacienty v USA na 880 milionů USD ročně, přičemž 15 % těchto žen udalo, že utrpěly finanční újmu v důsledku chronické pánevní bolesti a 45 % uvádělo sníženou produktivitu v práci.

Komentář

Autor: As. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Autor poměrně podrobně probírá tematiku chronické pánevní bolesti. V souladu s americkou definicí je v ČR diagnóza chronické pánevní bolesti popisována jako necyklická bolest trvající déle než tři až šest měsíců. Ne vždy je ale tato entita vnímána stejně, protože často zahrnuje i diagnózy, které se do pánve projikují, nebo naopak jsou mimo pánev. Prevalenci chronické pánevní bolesti v České republice lze jen obtížně stanovit, nicméně diagnóza chronické pánevní bolesti tvoří přibližně 17 % indikací laparoskopických výkonů.

Je jistě na místě snažit se o nalezení etiologického činitele pánevní bolesti, což je ale často, bohužel, neúspěšné, a tak bychom se měli snažit průběžně o léčbu symptomů. Někdy ovšem pacientkám stačí ujištění, že se nejedná o život ohrožující příčinu.

Plnou verzi článku najdete v: Gynekologie po promoci 6/2008, strana 7Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky