Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 22. květen 2018 | Svátek má Emil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Již 20 let získávají v létě zahraniční medici zkušenosti od pražských lékařských kapacit

Foto: Shutterstock

Již 20 let získávají v létě zahraniční medici zkušenosti od pražských lékařských kapacit

09.07.2017 23:19
Zdroj: Prague Selective
Autor: Tisková zpráva
Jubilejní dvacátý ročník největšího mezinárodního vzdělávacího programu pro budoucí lékaře Prague Selective byl 9. července zahájen v Praze. Jedná se o jediný český program zařazený do International Health Medical Education Consortium Catalogue.

„Po tři týdny budou mít mladí medici z významných amerických univerzit jedinečnou možnost podívat se, jak se dělá medicína v naší zemi a získat tak praktické zkušenosti, za které jsou naši lékaři uznávaní na celém světě,“ konstatoval MUDr. Martin J. Stránský, ředitel Prague Selective.

Od 9. do 28. července se šedesát amerických mediků stane součástí českých lékařských týmů čtyř prestižních nemocnic v Praze a Polikliniky na Národní v Praze. Poznají systém zdravotních služeb v péči o ambulantní a hospitalizované dospělé i dětské pacienty a budou přítomni některým operačním zákrokům. Zkušenosti přitom budou získávat od odborníků, jako jsou např. v chirurgii prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., a prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., v neurologii prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., a prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D, v gynekologii doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., a v infekčním lékařství MUDr. Petr Smejkal. Stáže budou studenti absolvovat na Klinice dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, klinikách chirurgie, neurologie a dětské neurologie Fakultní nemocnice v Motole, Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze U Apolináře a Klinice infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Ve středu 19. července se studenti setkají s Kelly Adams-Smith, chargé d’Affaires Velvyslanectví USA v Praze, která zodpovídá za agendu bilaterálních česko-amerických vztahů a zastupuje Spojené státy při oficiálních příležitostech.

V řadě odpoledních diskusí a neformálních přednášek pak medici budou srovnávat různé zdravotnické systémy využívané ve světě s českým a poznávat umění navázání kontaktu s pacientem jako důležité součásti diagnostiky i léčby. „Úspěch nezávisí jen na profesních znalostech a zkušenostech lékaře. Velmi významně souvisí také s tím, jak umí pacientovi porozumět a zda s ním od samého počátku dokáže navázat vztah založený na vzájemné důvěře. V rámci Prague Selective se právě této kombinaci mohou medici učit od těch nejlepších kapacit, které v hlavním městě pracují,“ podotkl MUDr. Martin Jan Stránský, a dodal: „Z tohoto důvodu, je program Prague Selective nabízen zejména studentům prvních a druhých ročníků, kteří si teprve osvojují základní znalosti a hodnoty své profese.“ Právě proto je součástí i beseda o etice ve zdravotnictví, kterou povede doc. MUDr. PhMgr. Jan Payne, PhD., oborný asistent pro lékařskou etiku a filozofii medicíny ÚHSL při 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Poslední den programu – v pátek 28. července, studenti absolvují písemnou a ústní zkoušku. Po jejím úspěšném složení získají certifikát a dva kreditní body z těch, které jsou předepsány konkrétní vysokou školou.

Prague Selective absolvovalo od roku 1998 bezmála 2000 studentů z celkem 54 lékařských fakult světa. Ti se rekrutovali nejčastěji ze Spojených států amerických, ale také z Indonésie, Puerto Rica, Kanady, Anglie, Holandska, Austrálie, Ukrajiny a Tasmánie. Podrobné informace o programu najdete na www.pragueselective.com.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky