Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 18. srpen 2019 | Svátek má Helena

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

CzechMed se připojil k osvětové akci MedTech Week 2018

ilustrační foto: JupiterImages

CzechMed se připojil k osvětové akci MedTech Week 2018

08.06.2018 09:55
Zdroj: CzechMed
Autor: Tisková zpráva
CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, se jako řádný člen evropské asociace MedTech Europe zapojila do osvětové akce #MedtechWeek 2018.

Evropská skupina MedTech Europe zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají zdravotnické technologie používané při diagnostice. MedTech Europe zprostředkovává názory 450 firem, které působí na evropském trhu. Jejich technologie slouží k prevenci, léčbě a zlepšení stavu onemocnění a zdravotních postižení. Evropský průmysl zdravotnických technologií investuje ročně do výzkumu a vývoje 7–12 procent obratu. MedTech Europe usiluje o zlepšení přístupu pacientů i odborníků k moderním, inovativním a spolehlivým zdravotnickým technologiím. V Evropě existuje 27 000 společností, které zaměstnávají na 675 tisíc vysoce kvalifikovaných pracovníků. Malé a středně velké společnosti tvoří více než 95 % odvětví.

Přehled výdajů na evropské zdravotnictví

(Zdroj: MedTech Europe – The European Medical Technology Industry – in figures/2018)

V Evropě tvoří výdaje na zdravotnictví přibližně 10 % HDP. Okolo 7,2 % z rozpočtu na zdravotnictví představují výdaje na zdravotnické prostředky, což je méně než 1 % HDP. Výdaje na zdravotnické prostředky v jednotlivých zemích Evropy se značně liší, pohybují se od 5 do 10 % z celkových výdajů na zdravotnictví. Náklady na zdravotnické technologie v Evropě na osobu a rok představují přibližně 203 EUR (vážený průměr).

Evropské výdaje na zdravotnictví 2017 – 7,2 % zdravotnické technologie (6,5 % představují zdravotnické prostředky), 0,7 % diagnostika in vitro, 15,9 % farmaceutika, 76,9 % náklady na péči. Zdravotnické prostředky představují nedílnou součást současné medicíny, jsou využívány téměř při každém medicínském výkonu. Potvrzuje to i číslo 500 000 – takové je množství zdravotnických prostředků, které se vyskytují na evropském trhu. Přitom ale medicínské technologie představují méně než 7 % celkových výdajů ve zdravotnictví – což je velmi skromný podíl ve srovnání s benefitem, který tyto technologie lidstvu poskytují.

Evropský export zdravotnických prostředků

(Zdroj: MedTech Europe - The European Medical Technology Industry – in figures/2018)

“V letošním roce očekáváme významnou změnu v oblasti úhrad zdravotnických prostředků. Doslova na spadnutí je příprava nové legislativní úpravy, která by měla vnést po dlouhých letech transparentní a flexibilní řád do oblasti úhrad zdravotnických prostředků. Další neméně důležitou oblastí, kde očekáváme změny, je zvýšení významu kvality při realizaci veřejných zakázek. Rádi bychom na toto téma otevřeli veřejnou diskusi. Jen nezkušený hospodář totiž přihlíží při nákupu jen na nejnižší možnou cenu, protože ví, že není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci. V tomto duchu chceme na praktických příkladech demonstrovat neefektivitu a hrozící rizika při nákupu bez ohledu na kvalitu, “ komentuje MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed.

***

Více informací o zájmovém sdružení CzechMed získáte na stránkách www.czechmed.cz.

Více o evropské skupině MedTech Europe získáte na stránkách www.medtechforum.eu.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky