Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 18. srpen 2019 | Svátek má Helena

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

MUDr. Stránský: Úkolem pro rok 2019 jsou standardy hrazené péče

MUDr. Stránský: Úkolem pro rok 2019 jsou standardy hrazené péče

21.01.2019 10:16
Zdroj: MT
Autor: MUDr. Martin Jan Stránský
Co potřebuje české zdravotnictví v roce 2019? Odpovídá MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, Assistant Clinical Professor, Yale School of Medicine.

Co považujete za největší problém českého zdravotnictví, který je nutno v roce 2019 přednostně řešit?

Na prvním bodu se všichni shodujeme, což se potvrdilo, když naše Kancelář Ombudsmana pro zdraví společně s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku pod vedením MUDr. Petera Koliby uspořádala v Senátu k tomuto tématu kulatý stůl, u kterého seděli všichni hlavní aktéři našeho zdravotnictví, včetně tří náměstků ministerstva zdravotnictví, České lékařské komory či Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Nechyběli však ani zástupci ministerstva práce a sociálních věcí a řady pacientských organizací.

Prvním a nejdůležitějším bodem, ze kterého prakticky vycházejí všechny ostatní, je stanovení standardů zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Tím bude jasně dané, na jakou léčbu má pacient právo a také kde či dokdy. Časté tvrzení „my to tady nemáme, jděte si jinam“ nepatří do státního zdravotnictví. Definice standardu automaticky vyřeší matoucí pojem „nadstandard“ a posune tuto léčbu do volného prostoru státem nehrazené, tedy „mimostandardní“ péče. Úlohou státu musí být nabízet co nejkvalifikovanější standard, všemi dalšími možnostmi se má zabývat nestátní sektor.

Čtěte také

S prvním bodem je zapotřebí skloubit druhý, a sice nezbytné provázání zdravotních a sociální služeb. Sociální pracovníci mají být integrální částí každého nemocničního oddělení tak, aby všichni – lékaři, pacient i jeho rodina – věděli, co bude po propuštění pacienta domů. V ambulantní sféře má mít každý lékař přímý kontakt s místní sociální pracovnicí a všem musí být jasné, na které služby má každý pacient nárok.

Tyto uvedené změny jsou nutné. Ta první vyžaduje dokončení a harmonizaci již existujících standardů za koordinace ministerstva zdravotnictví, ta druhá vyžaduje formální sloučení služeb ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí.

Náš kulatý stůl dále upozornil i na to, že pacientské organizace musejí mít větší účast v plánování a rozhodování o prioritách zdravotní péče. (MZ ČR k tomu již více než před rokem založilo stálý poradní orgán složený ze zástupců pacientských organizací.) Pro definování standardu péče je podstatným krokem centralizace dat o poskytovatelích zdravotnických služeb. Za nezbytnou rovněž považuji proměnu současného kolabujícího systému posudkových lékařů na moderní centralizovaný úřad pod lékařskou supervizí.

Čtěte také


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky