Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 21. květen 2019 | Svátek má Monika
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Česká onkologie se rozhodně nemá za co stydět

doc. Petra Tesařová, foto: Jiří Koťátko

Česká onkologie se rozhodně nemá za co stydět

Medical Tribune 03/2019
18.02.2019 10:29
Zdroj: MT
Autor: kol
Situace, v níž je onkologie, se za posledních několik málo let díky rychlému vývoji zcela změnila, říká doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., vědecký sekretář letošní konference PragueONCO.

Jubilejní 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO se letos konalo od 23. do 25. ledna, a to již tradičně v pražském Clarion Congress Hotel Prague. „Není to tak dlouho, co na nás onkology kolegové z jiných interních a chirurgických oborů pohlíželi jako na lékaře, jejichž náplň práce je spojena se značnou léčebnou bezmocí,“ řekla před jeho zahájením doc. Petra Tesařová.  • Jaká zajímavá témata v průběhu letošního ročníku PragueONCO zazněla?

Do Prahy přijelo letos čtrnáct zahraničních odborníků, kteří vystoupili s novinkami ve svém oboru. Témata byla zaměřena na jednotlivé lokality nádorových onemocnění, například u karcinomu prsu je nyní novinkou možnost léčby imunoterapií, u některých typů nádorů gynekologických se zaměřujeme na hereditární onemocnění, tedy nádory vzniklé chybou genetické výbavy. U karcinomu močových cest byla celá sekce zaměřena na karcinom prostaty jako na nejčastější zhoubný nádor u mužů. Jednání se týkalo i primární a sekundární prevence onkologických onemocnění. Jde totiž o nesmírně zajímavou oblast, která by ušetřila nejen utrpení pacientů, ale i finance a čas lékařů a sester. Biomarkerům bylo věnováno celé sympozium. Právě na základě znalostí vhodných biomarkerů můžeme lépe odhadnout prognózu nemoci a zacílit protinádorovou léčbu. Pozornost účastníků přitahovala i problematika imunoterapie, která prokazuje účinnost u stále většího spektra zhoubných nádorů. Tradičně jsme mysleli i na sestry, odborníky v paliativní léčbě a naše pacienty.

  • Můžete porovnat, jak je na tom česká onkologie ve srovnání s vyspělými zeměmi?

Česká onkologie v horších podmínkách produkuje výsledky srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi. Máme hned několik silných stránek, určitě je to dostatek objektivních údajů díky Národnímu onkologickému registru. Tak přesná epidemiologická data, jaká máme my, nejsou v jiných zemích úplně obvyklá. Významnou předností je i centralizace špičkové onkologické léčby v komplexních onkologických centrech, umožňující lepší kontrolu rovného přístupu pacientů k léčbě. Pro kvalitu onkologické péče by byla zásadní její úhrada na základě případových paušálů, která by zvýšila konkurenci mezi jednotlivými pracovišti a pozvedla význam pacienta.

  • Kde v současné době vidíte největší prostor pro zlepšení?

Určitě je potřeba zlepšit spolupráci mezi onkology pracujícími v centrech a mimo ně. Neméně potřebné je do celé multidisciplinární komunikace zapojit praktické lékaře, protože právě oni budou o některé naše pacienty nyní pečovat. Je zřejmé, že multidisciplinárních debat není nikdy dost, protože právě na nich záleží hladký průchod pacienta od diagnózy k uzdravení. A to je každoročně také leitmotivem našeho PragueONCO.

Čtěte také


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky