Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Stavíme základy digitalizace, po roce 2020 čekám její rozmach

Foto: Shutterstock

Stavíme základy digitalizace, po roce 2020 čekám její rozmach

30.10.2019 09:39
Zdroj: MT
Autor: Ing. Martin Zeman
Národní strategie elektronického zdravotnictví se zaměřuje na vytvoření základních stavebních kamenů elektronizace zdravotnictví. Řada aktivit směřuje do rozvoje kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí občanů v digitalizovaném zdravotnictví s cílem nastolení důvěry k digitálním službám ve zdravotnictví.

Hlavními tématy jsou jednoznačná identifikace pacientů, zdravotníků a poskytovatelů a spolu s ní umožnění efektivního sdílení informací o zdravotním stavu napříč zdravotnictvím. Klíčové projekty a legislativní práce pak směřují k řešení elektronické identity zdravotníků a pacientů, resortním autoritativním a referenčním registrům, integrovanému datovému rozhraní resortu, národnímu zdravotnickému informačnímu portálu nebo elektronizaci zdravotnické dokumentace.

Plošnými službami elektronického zdravotnictví jsou už dnes například eRecept s nastupujícím lékovým záznamem, souhrn o pacientovi (Patient Summary) na podporu přeshraniční péče a nově Národní zdravotnický informační portál. Vedle toho i aplikace Záchranka nebo jednotlivé portály zdravotních pojišťoven.

Inovativní digitální řešení napomáhají podpoře zdraví a kvality života občanů a umožňují účinnější způsoby organizace a poskytování zdravotních a sociálních služeb, avšak nevyužitý potenciál digitalizace je značný.

Proces digitalizace zdravotnictví bude mít zanedlouho oporu v zákoně o elektronizaci zdravotnictví, čímž bude vedle postupného technického dobudování infrastruktury elektronického zdravotnictví poprvé vytvořeno výchozí prostředí pro efektivní rozvoj pokročilých služeb elektronického zdravotnictví. Co to znamená? Zdravotní záznamy u poskytovatelů zdravotních služeb budou vznikat elektronicky a budou také uchovávány a sdíleny elektronicky prostřednictvím robustní IT infrastruktury s vysokou úrovní kybernetické bezpečnosti a s vysokým důrazem na ochranu soukromí občanů.

Pro období po roce 2020 bude charakteristický nástup nových digitálních technologií a postupů v oblasti personalizované medicíny, klinických aplikací umělé inteligence (AI), praktické aplikace modelů sdílených zdravotních záznamů. Rostoucí měrou se do péče o zdraví zapojí technologie mobilního zdravotnictví (mHealth) a telemedicína. Digitalizace se stane hybnou silou při rozvoji konceptů integrované péče. Digitální nástroje ve zdravotnictví budou na základě vědeckých poznatků pomáhat občanům udržovat se v dobrém zdravotním stavu, čímž pomohou zajistit, že se nestanou pacienty. Každý občan, který se nerozhodne jinak, bude mít k dispozici sdílený osobní elektronický zdravotní záznam.

Ing Martin Zeman,

ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR

Čtěte také:


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky