Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 20. červen 2021 | Svátek má Květa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Workshop pod Petřínem 2020

ilustrační foto: shutterstock.com

Workshop pod Petřínem 2020

Medical Tribune 04/2020
09.03.2020 11:11
Zdroj: MT
Autor: MUDr. Lenka Dvořáková
Setkání se konalo v krásném prostoru auly Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 1 (Pod Petřínem, dále jen NMSKB).

V sobotu 18. 1. 2020 proběhl Společný workshop mladých geriatrů a mladých praktiků pod záštitou ČGGS ČLS JEP, sdružení Mladí praktici, z. s., G4J (Geriatrics for Juniors) a EAMA (European Academy for Medicine of Ageing). Tentokrát na téma „Spolupráce a compliance“.


K velmi pozitivnímu prostředí setkání přispívala přátelská atmosféra a nepochybně i „genius loci“ prodchnutého duchem již téměř dvě století trvající péče o nemocné v nemocnici pod taktovkou Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

V krátkém úvodu primář MUDr. Jan Švejda představil nemocnici NMSKB a její zaměření na péči o polymorbidní a geriatrické pacienty.

Odborný program zahájil filosoficky pojatým sdělením „Vývoj spolupráce praktického lékaře a geriatra“ MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., který následně svými komentáři podněcoval k hlubšímu zamyšlení nad gerontologií a geriatrickým pacientem nejen z pohledu medicíny, ale i z pohledu etiky.

Následující blok byl zaměřen na kognitivní poruchy. Posluchači byli seznámeni s Národním akčním plánem pro Alzheimerovu nemoc a s managementem syndromu demence v ordinaci praktického lékaře i geriatra. MUDr. Hana Vaňková měla připravenou aplikaci, která pomocí mobilních telefonů umožnila hlasování v plénu a okamžitou projekci odpovědí do prezentace, což podnítilo otevřenou diskusi k tématům a zvýšilo možnost interakce mezi posluchači a přednášejícím. Nejvýraznějším výstupem z hlasování bylo volání praktických lékařů po větší dostupnosti geriatrických ambulancí (v regionech i v kapacitě).

Nový vhled do možností léčby pacienta s demencí vnesla Mgr. Eva Nouzová se svým sdělením stran využití psychoterapie, kdy prezentovala velmi kladné zkušenosti s aplikací psychoterapeutických metod u těchto pacientů získané během svého dlouholetého pobytu ve Skotsku.

Velmi zajímavé byly též kazuistiky prezentované klinickou farmaceutkou PharmDr. Miladou Halačovou. Ambulantní lékaři se shodli, že by bylo velmi užitečné, kdyby i oni měli možnost konzultace a supervize této odbornosti, nyní dostupné převážně v lůžkových zařízeních.

Na závěr tohoto bloku byl krátce představen projekt Seniorské obálky, kdy zcela jednoduchou formou – umístěním plastové obálky se základními informacemi o zdravotním stavu seniora a jím užívané medikaci – je zajištěna dostupnost informací v případě nutnosti zásahu integrovaných složek záchranného systému.

V polední pauze proběhlo neformální setkání účastníků, kteří byli rozděleni do malých skupinek podle krajů, a měli tak příležitost diskutovat s ostatními kolegy o organizaci a dostupnosti péče pracovišť geriatra a praktického lékaře a jejich vzájemné spolupráci v jednotlivých regionech ČR.

Odpoledne bylo věnováno farmakologii. O své zkušenosti s odběrem farmakologické anamnézy a s compliance pacientů při užívání chronické medikace se s námi podělila MUDr. Zuzana Šnajdrová. Poté následovaly prezentace „Anticholinergní účinky léčiv“ a „Kazuistiky ve farmakoterapii geriatrických pacientů“, které přednesli kolegové z lůžkových oddělení fakultních nemocnic.

Na závěr naopak kolegové z odborných ambulancí připravili sdělení na téma „Respirační fyzioterapie“ a „Klinická výživa v primární péči“.

Celý workshop proběhl ve velmi příjemné atmosféře a umožnil navázání nových profesních i kolegiálních kontaktů. Bylo velkým přínosem setkat se s kolegy z jiného oboru a mít možnost sdílet poznatky a zkušenosti v péči o geriatrického pacienta, který je stejně tak pacientem geriatra jako pacientem praktického lékaře. Jste srdečně zváni na další workshop v lednu 2021.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky