Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 11. srpen 2020 | Svátek má Zuzana

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

iWiMS MS Covid Meeting: první data o pacientech s RS s onemocněním Covid-19

iWiMS MS Covid Meeting: první data o pacientech s RS s onemocněním Covid-19

21.04.2020 15:24
Zdroj: MT
Autor: miš
Profesor Gavin Giovannoni na svém blogu upozornil na první virtuální konferenci – iWiMS MS Covid Meeting, která se konala z iniciativy iWiMS (The Interational Women in Multiple Scerosis) 1. dubna 2020. Další byla organizována 8. dubna a zatím poslední 15. dubna.

Jediným velkým tématem videokonferencí byly registry pacientů s MS, kteří se infikovali SARS-Cov-2. Z živých vstupů vyplynulo mnoho pozoruhodností, které se netýkaly jen Covid-19, ale i různých přístupů k léčbě v různých zemích, a především ne vždy systematického přístupu ke sběru dat. Z mnoha prezentací vybíráme jen ty nejpřínosnější. Zájemci o dílčí podrobnosti naleznou záznamy na https://iwims.world/iwims-global-scientific-meetings/.

K účasti na videokonferenci vyzvala odborníky profesorka Emmanuelle Waubant (San Francisco, USA), která zastává post předsedkyně iWiMS. The Interational Women in Multiple Scerosis je mezinárodní aktivita, která spojuje klinické a vědecké pracovníky s cílem urychlit vývoj a zlepšit péči o pacienty s roztroušenou sklerózou (RS). Více na https://iwims.world/.

Italská zkušenost

Jako první představila italský projekt MuSC-19 (Multiple Slerosis and Covid-19) profesorka Maria Pia Sormani. Registr vznikl ve spolupráci italské Associazione Italiana Sclerosi Multipla (ASIM), italské neurologické společnosti (SIN) s italským registrem pacientů s RS. „Itálie byla bohužel jako první evropská země postižena pandemií Covid-19, takže je naším cílem sdílet své zkušenosti s odbornou veřejností dalších zemí,“ řekla v úvodu profesorka Maria Pia Sormani.

Data jsou sbírána online prostřednictvím formuláře CRF (Case report Form). Hlášeni jsou všichni symptomatičtí pacienti, tedy i ti, u nichž nebyl z kapacitních důvodů proveden test na Covid-19. Celkem byla do 1. dubna 2020 získána data 143 pacientů z 31 center a doposud v registru přibývá asi 50 pacientů denně. Z dat uveřejněných k 1. 4. vyplývá, že u 60 pacientů byla přítomnost SARS-CoV-2 potvrzena, v 83 případech se jednalo o podezření na Covid-19 podle klinických příznaků. K 31. březnu bylo v Itálii celkem 105 792 pozitivních případů. Z toho vyplývá, že nebyly podchyceny všichni pacienti s RS Covid-19 pozitivní, ale prof. Sormani je přesvědčena, že většina nemocných kontaktovala své centrum při prvních symptomech.

Do 1. dubna zemřelo pět pacientů z různých center. Čtyři zemřelí byli muži ve věku 63–68 let, jedna žena ve věku 54 let. Podrobnosti v tabulce 1.

Tab. 1. Charakteristika zemřelých pacientů (předběžné výsledky k 1. dubnu 2020)

Centrum

Pohlaví

Věk

Trvání RS (roky)

Forma RS

EDSS

Léčba RS

Komorbidity

Pavia

Muž

63

33

SP-RS

6,5

Bez léčby

Diabetes

Brescia

Muž

67

2

PP-RS

7,5

Bez léčby

CAD, diabetes

HBV

Brescia

Muž

68

21

SP-RS

6

Dimetyl fumarát

CVS, hypertenze, deprese, TBC

Řím

Muž

63

33

SP-RS

6,5

Bez léčby

Diabetes, bipolární porucha

Piacenza

Žena

54

20

SP-RS

7

Rituximab

0

Vysvětlivky: CAD coronary artery disease, HBV virová hepatitida B, CVS kardiovaskulární onemocnění, TBC tuberkulóza

Profesorka Sormani upozornila, že by bylo nyní předčasné činit jakékoli závěry, data se stále doplňují a zpracovávají. Následující tabulky mohou pouze naznačit určité trendy.

Tab. 2. Složení souboru podle formy RS (předběžné výsledky k 1. dubnu 2020)

Podezření na Covid

Potvrzení s Covid

Celkem

PP-RS

1 (1,4 %)

4 (7,5 %)

5 (4,1 %)

RR-RS

63 (90,0 %)

41 (77,4 %)

104 (84,6 %)

SP-RS

6 (8,6 %)

8 (15,1 %)

14 (11,4 %)

70

53

123

Vysvětlivky: PP-RS primárně progresivní RS, RR-RS relaps remitentní RS, SP-RS sekundárně progresivní RS.

Typy léčby RS ve sledovaném souboru jsou velmi podobné jako u celé italské populace pacientů s RS (tab. 3).

Tab. 3. Léčba u RS pacientů s Covid-19 (předběžné výsledky k 1. dubnu 2020)

Podezření

Potvrzení

Celkem

Bez léčby

9 (12,9 %)

10 (18,9 %)

19 (15,4 %)

Azathioprin

0

1 (1,9 %)

1 (0,8 %)

Cladribin

2 (2,9 %)

0

2 (1,6 %)

Glatiramer acetát

6 (8,6 %)

5 (9,4 %)

11 (8,9 %)

Dimetyl fumarát

15 (21,4 %)

15 (28,3 %)

30 (24,4 %)

Fingolimod

9 (12,9 %)

7 (13,2 %)

16 (13,0 %)

Interferon

10 (14,3 %)

2 (3,8 %)

12 (8,6 %)

Natalizumab

3 (4,3 %)

5 (9,4 %)

8 (6,5 %)

Ocrelizumab

11 (15,7 %)

5 (9,4 %)

16 (13,0 %)

Rituximab

1 (1,4 %)

1 (1,9 %)

2 (1,6 %)

Teriflunomid

4 (5,7 %)

2 (3,8 %)

6 (4,9 %)

70

53

123

Mezinárodní registr v Německu

Kerstin Hellwig (Bochum, Německo) v iWiMS Covid-19 Meeting představila Lean European Open Survey on SARS CoV II Infected Patients (LEOSS). Jde o mezinárodní multicentrickou kohortní studii u hospitalizovaných i ambulantních pacientů bez omezení věkem. Studie začala v polovině března 2020 a stále je otevřená. Cílem je identifikace nezávislých prediktivních faktorů u pacientů infikovaných SARS-CoV-2. Jde o sběr anonymizovaných dat, a proto nemusí být vyžadován informovaný souhlas pacienta. Pro zařazení do sledování nerozhoduje zdravotní stav. Zadávají se jen základní informace týkající se RS, ale důležité je uvést léčbu. Součástí je i dotazník pro imunosupresivní léčbu u neurologických autoimunních onemocnění. Lékaři zapojení do studie dostávají každý den aktuální informace o počtu zařazených pacientů a jejich stavu.

Dotazník o RS (v rámci LEOSS) požaduje informaci o léčbě relapsu před Covid-19, vybrané laboratorní údaje (počet leukocytů, lymfocytů, B lymfocytů a koncentraci IgG), stratifikované údaje o EDSS (< 4, 4–6, 7–8, > 8) na začátku onemocnění a po uzdravení.

Ke studii se lze přihlásit na www.leos.net/registration.

Mezinárodní COViMS

Liesbet M. Peeters (Univerzita Hasselt, Belgie) představila COViMS (COVID-19 Infections in MS & Related Diseases), což je společný projekt MS Data Alliance a MS International Federation. V této aktivitě se spojují data z registrů a informace sdílené pacienty. Podrobnosti lze nalézt na www.msif.org/covid19data.

V prezentaci z 15. dubna již Liesbet Peeters představila první data z registru u 47 prvních pacientů. Celkem 41 (87 %) má RR-RS a 5 (10,6 %) SP-RS. V jednom případě není známa forma. Disease modyfing drug (DMD) užívá 42 nemocných (89,4 %). Laboratorně byla ověřena pozitivita Covid-19 u 37 nemocných (78 %). Lékařskou pohotovost navštívilo 15 pacientů (31,9 %), deset bylo hospitalizováno (21,3 %), na JIP se dostali tři nemocní (6,4 %), tři nemocní byli ventilováni a jeden nemocný zemřel.

Nedostatkem tohoto registru je vysoký počet odpovědí: nezjištěno (8,5 – 25,5 %), což bude důsledek pacientského self-reportingu.

Výhodou tohoto registru by mohla být v budoucnosti její pestrá mezinárodní komunita účastníků ze všech světadílů.

Paříž v centru francouzského dění

O proměnlivosti dat v čase svědčí počty pacientů ve Francii. Céline Louapre referovala 1. 4. o 32 francouzských pacientech (31 s RS, 1 NMO) v novém registru CoviSEP (fungujícím od poloviny března 2020). U dvou pacientek byl pozorován velmi těžký průběh Covid-19: jedna pacientka léčena fingolimodem, druhá ocrelizumabem, ale jen jedna potřebovala invazivní mechanickou ventilaci.

Všichni pacienti měli typické příznaky, u 80 %, respektive u 40 % (12. 4.) se objevila anosmie a ageusie. Kromě dvou uvedených případů byl průběh onemocnění lehký nebo velmi lehký. Stejně jako v Itálii je i ve Francii pro mnoho pacientů test nedostupný, takže se diagnostikuje podle klinických příznaků.

O dva týdny později (data z 12. 4.) bylo již v registru zaznamenáno celkem 142 nemocných Covid-19 a 4 případy NMO.

Tab. 4. Data z Francie k 12. dubnu

RS

NMO

Počet

142

4

Věk, průměr (SD)

42,4 (11,3)

34,08 (10,7)

Ženy/muži

97/43

4/0

Trvání RS, roky (SD)

12,4 (8,4)

12,6 (6,2)

Forma RS

2 CIS/118 RR-RS/14 SP-RS/8 PP-RS

1 AQP4/1 MOG/2 neg

EDSS, průměr (rozpětí)

2 (0–9)

3

PCR provedena n (%)

73 (51 %)

4 (100 %)

COVID-19 pozitivní

60/73 (82 %)

4/4 (100 %)

Nález na rtg hrudníku

28/36 (77 %)

1/1 (100 %)

Vysvětlivky. NMO neuromyelitis optica, SD směrodatná odchylka, CIS klinicky izolovaný syndrom, PP-RS primárně progresivní RS, RR-RS relaps remitentní RS, SP-RS sekundárně progresivní RS, AQP4 aguaporin 4, MOG myelin-oligodendrocyte-glycoprotein, PCR polychain reaction.

Zhruba u 40 nemocných Covid-19 probíhal lehce, u necelých 70 bylo onemocnění střední závažnosti, ale zvládnuté ambulantně, 14 pacientů vyžadovalo oxygenoterapii, dva pacienti museli být ventilováni, jeden potřeboval ECMO a dva pacienti zemřeli. Céline Louapre uvedla, že na první pohled by se mohlo zdát, že pacienti léčení vysoce účinnými přípravky s výraznější imunosupresí jsou ve větším riziku, ale po adjustaci na pohlaví, věk a přítomnost komorbidit je to právě věk a komorbidity, které určují tíži a prognózu onemocnění.

Švédsku vévodí rituximab

Jan Hillert (Karolinska Institutet Stockholm, Švédsko) shrnul data ze švédského registru, kam jsou zadávána data o onemocnění Covid-19. K 15. 4. vykazoval švédský registr celkem 17 529 pacientů s RS, z toho je léčeno DMT 11 278 (5 772 rituximabem). Covid-19 hlásilo 15 pacientů (11 na rituximabu), 6 pacientů bylo hospitalizovaných (5 na rituximabu), 3 byli na JIP (všichni na rituximabu), 1 pacient zemřel.

Komentář

Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D., předseda SKNIL ČNS ČLS JEP, 1. LF UK a VFN Praha

Aktuální pandemie coronavirem je nová a důležitá zkušenost pro všechny z nás. Samozřejmě mnoho informací nevíme – Jsou pacienti s roztroušenou sklerózou ve vyšším riziku? Je nějaká RS léčba více riziková než jiná? Jak postupovat, pokud pacient s RS infekcí onemocní? Právě nyní se ukazuje, jak velmi důležité jsou fungující systémy sběru dat, které se v takovýchto situacích mohou rychle aktivovat a pomoci doplňovat chybějící informace.

V současnosti se na mezinárodní úrovni rozběhly 2 typy sběru dat – 1) rychlý sběr anonymizovaných dat, která by právě měla pomoci odpovědět na bezprostřední dotazy, zda jsou naši pacienti ve výrazně vyšším riziku a zda některá léčba může být riziková, 2) dlouhodobější podrobný sběr cestou registrů, kde je možné již získat sofistikovanější odpovědi, které nám pomohou v budoucnu při rozhodování o monitoraci, vakcinaci a dalších otázkách.

S potěšením lze konstatovat, že Česká republika ani v jedné oblasti nezaspala. Již počátkem dubna jsme spustili systém rychlého sběru dat, do kterého je zapojeno všech 15 specializovaných RS center. K 18. 4. 2020 jsou v systému vložena data 8 pacientů z 5 center se suspektním nebo potvrzeným onemocněním COVID-19. Zatím u všech s lehkým nebo středně závažným průběhem nemoci. Tato data budeme průběžně předávat i do mezinárodního registru, abychom přispěli k rychlé orientaci v současné situaci. Připravujme také spuštění sběru podrobnějších dat cestou celostátního registru ReMuS (www.multiplesclerosis.cz), kde data pomohou při dlouhodobém managementu našich pacientů.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky