Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 25. říjen 2020 | Svátek má Beáta
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

ADA 2020: Studie VERTIS a kardiovaskulární výsledky ertugliflozinu

Foto: Shutterstock

ADA 2020: Studie VERTIS a kardiovaskulární výsledky ertugliflozinu

Medical Tribune 12/2020
09.07.2020 12:40
Zdroj: MT
Autor: red
Na virtuálním kongresu Americké diabetické asociace (ADA) byly představeny výsledky studie VERTIS, která sledovala kardiovaskulární cíle u pacientů s diabetem 2. typu a KV onemocněním aterosklerotického původu léčených ertugliflozinem.

Ten je zatím posledním, čtvrtým schváleným inhibitorem SGLT-2. Multicentrická, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie randomizovala pacienty buď k placebu, nebo podávání ertugliflozinu v dávce 5 mg nebo 15 mg. Pacienti byli diabetici 2. typu starší 40 let s glykovaným hemoglobinem 53 až 91 mmol/mol a aterosklerotickou komplikací (kardiovaskulární, cerebrovaskulární, ICHDK).

Nemocní užívali nejméně osm týdnů před vstupem do studie stabilní antidiabetickou medikaci. Vyloučeny byly osoby s eGFR pod 30 ml/min. Ve studii VERTIS bylo zařazeno více než 8 200 pacientů, vysoké procento studii dokončilo, prakticky u všech byl znám zdravotní stav na konci studie.

Primárním složeným cílem byl výskyt velkých KV příhod, tzv. MACE, tedy KV mortalita, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální cévní mozková příhoda. U primárního cíle bylo dosaženo non-inferiority, ertugliflozin je KV bezpečný, primární cíl však nebyl snížen signifikantně. Sekundární cíl, KV mortalita, taktéž nebyl snížen signifikantně, ale statisticky významně poklesly hospitalizace pro srdeční selhání, a to o 30 procent. Kombinovaný renální cíl byl velmi přísný a možná proto nevyšel, byť jen těsně, statisticky významně snížený. Dle očekávání obě dávky ertugliflozinu významně snížily glykovaný hemoglobin, tělesná hmotnost poklesla o 3,5 kg proti placebové skupině. „Studie VERTIS potvrdila nefroprotektivitu inhibitorů SGLT-2 a také potvrdila velmi významný vliv ertugliflozinu na snížení hospitalizací pro srdeční selhání. Ještě se bude hodně diskutovat jeho neutrální vliv na kardiovaskulární či vaskulární komplikace,“ říká k tomu prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., Centrum diabetologie, IKEM, Praha.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky