Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 20. září 2020 | Svátek má Oleg
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Léčba liraglutidem 3,0 mg v praxi

Foto: shutterstock.com

Léčba liraglutidem 3,0 mg v praxi

06.08.2020 10:40
Zdroj: MT
Autor: prim. MUDr. Petra Šrámková
Z klinických studií i platných českých či zahraničních doporučení je zřejmé, že léčba antiobezitiky samotnými, či ideálně ve spojení s intenzivní kognitivně-behaviorální terapií pomůže pacientovi zredukovat 5‒11 % původní hmotnosti.

Předně bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří se podělili o své zkušenosti s liraglutidem v léčbě obezity. Sdílení zkušeností je pro nás velmi cenné a věřím, že kazuistiky oceníte i vy, kteří třeba hledáte možnosti, jak dále pomoci svým pacientům. Z klinických studií i platných českých či zahraničních doporučení je zřejmé, že léčba antiobezitiky samotnými, či ideálně ve spojení s intenzivní kognitivně-behaviorální terapií pomůže pacientovi zredukovat 5‒11 % původní hmotnosti. Již tato procenta zredukovaných kilogramů zmírňují komplikace obezity a vedou ke zlepšení zdraví a kvality života.

V roce 2015 byl na trh zemí Evropské unie uveden liraglutid 3,0 mg pod obchodním názvem Saxenda. Účinnost a bezpečnost liraglutidu je ověřena dlouhodobě jak klinickými studiemi, tak praktickým používáním léčiva v diabetologii. I přesto, že liraglutid s indikací pro léčbu obezity není hrazen z veřejného zdravotního pojištění a jeho cena není zrovna nízká, získává postupně stabilní místo v léčbě obézních pacientů. Následné kazuistiky popisují, jak léčba tímto přípravkem probíhá v praxi a jaké výsledky lze při této léčbě očekávat.

Možná čtenáře napadne, proč se v kazuistikách objevují pouze pacienti s nejvyšším stupněm obezity, ti, kteří jsou primárně indikováni k bariatrické léčbě. Autoři kazuistik ve většině případů působí v obezitologických ambulancích, a řeší tedy nejtěžší případy obezity. Pacienty s komplikovanou nadváhou a obezitou vyššího stupně by se měl dle platných doporučení Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP šit zabývat praktický lékař. A právě pro tyto pacienty je léčba antiobezitiky ideálně indikována. Je třeba mít na mysli, že léčba nadváhy a obezity nižšího stupně je rozhodně jednodušší a efektivnější než léčba obezity těžké – jak z hlediska zdravotního, tak z hlediska socioekonomického.

Samostatné téma představuje titrace dávky přípravku. Osobně se přikláním k titraci dávky do 3,0 mg s cílem dosáhnout maximálního efektu na pokles hmotnosti, samozřejmě pokud se neprojeví nežádoucí účinky. Právě titrací dávky do 3,0 mg se vyvarujeme poddávkování léku. V případě neúčinnosti léku ‒ ať už je příčina jakákoliv (pochybení pacienta, compliance, nežádoucí účinky atd.) ‒ není důvod být z neúspěchu rozladěný. Léčba obezity spočívá v hledání vhodného a trvale udržitelného řešení. Pokud není spokojenost s jedním lékem, můžeme použít lék jiný či můžeme hledat jiné řešení vhodné pro daného pacienta.

Prim. MUDr. Petra Šrámková
OB klinika Praha

Remedia obezitologie - celé číslo ke stažení zde:Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky