Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 07. březen 2021 | Svátek má Tomáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

COVID‑19 ovlivnil počet dárců i transplantací

foto: IKEM

COVID‑19 ovlivnil počet dárců i transplantací

Medical Tribune 03/2021
19.02.2021 21:40
Zdroj: MT
Autor: red
Loňský rok byl pro dárcovský a transplantační program České republiky i pro celý vyspělý svět velmi komplikovaný. Agresivní virus ochromil celý svět, ve snaze ochránit zdraví lidí se běžný život zastavil. Zasaženy byly všechny sféry zdravotnictví, nevyjímaje oblast transplantační medicíny.

Poprvé jsme se v nejistotě ocitli v jarních měsících, kdy svět nevěděl téměř nic o účincích viru na orgány a tkáně. Všechny síly zdravotníků směřovaly k intenzivní medicíně, která byla připravena na zajištění a stabilizaci nemocných pacientů.

Přes veškeré snahy dárcovských nemocnic bylo již v tomto období hlášeno méně dárců než v předchozím roce. Mezi běžnou agendu národního transplantačního koordinátora přibylo trasování potenciálního dárce. Dále bylo nutné zajistit včasné vyšetření vzorků testy, které prokazovaly přítomnost koronaviru. Velmi prospěšné pro péči o dárce byly zkušenosti odborníků ze zahraničí, které čeští lékaři mohli sdílet online.

„Bez multioborové součinnosti všech, kteří se na fungování programu podílejí, by nebylo možné udržet nastavenou kvalitu. V celosvětových statistikách počtu dárců na milion obyvatel setrváváme v první desítce,“ říká prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., ředitel Koordinačního střediska transplantací (KST), a dodává, že loňský rok byl světovým Rokem sestry. Právě sestry jsou pilířem v péči o dárce orgánů.

Ze statistických dat, která jsou pravidelně zveřejňována na svátek svatého Valentýna, je zřejmé, že počet dárců se bohužel nevyrovná rekordnímu roku 2019. „Loňský rok byl vzhledem k situaci a náročnosti srovnatelný s rokem 2015. Výsledné číslo 249 považujeme za obrovský úspěch, 249 lidí po své smrti pomohlo nemocným v záchraně života druhého. Transplantační centra díky tomu provedla celkem 765 orgánových transplantací,“ dodává prof. Adamec.

Mimo zveřejnění vybraných statistických dat připomíná KST mnohaleté úspěchy českého transplantačního programu a ředitel KST uděluje čestnou zlatou plaketu významné osobnosti, která se o rozvoj programu v ČR zasloužila. Letos vyznamenání obdrží JUDr. Přemysl Frýda, který působil 16 let jako právník v KST. Doktor Frýda stál u začátků Koordinačního střediska a pracoval zde do loňského roku, kdy odešel do penze. Za jeho působení se KST stalo respektovanou institucí s přátelským vztahem se všemi sedmi transplantačními centry ČR. Mimo své působení v domácím prostředí v oboru transplantační medicíny se JUDr. Frýda významně zasadil o vznik a realizaci programu mezinárodní výměny orgánů FOEDUS, kterého byl v letech 2016–2020 prezidentem.

„Plníme povinnosti správce transplantačních registrů, spolupracujeme s lokálními koordinátory v jednotlivých transplantcentrech a zastupujeme Českou republiku na odborných jednáních Evropské unie a dalších organizací. Poskytujeme specializovanou legislativní podporu odborníkům doma i v zahraničí a stojíme v čele celoevropské organizace pro mezinárodní výměnu orgánů k transplantaci. Byla pro mne čest být v počátcích střediska a nadále jeho kvalitu s kolegy udržovat,“ uvedl JUDr. Frýda.

Jedním z výsledků přeshraniční spolupráce v roce 2020 je vývoz srdce od dětského dárce, pro které nebyl v České republice nalezen vhodný příjemce, do švýcarského Bernu. Osmiměsíční chlapec byl po deseti dnech od transplantace propuštěn do domácí péče a těší se nově nabyté energii.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky