Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dokáže software najít nová léčiva proti viru SARS‑CoV‑2?

foto: shutterstock.com

Dokáže software najít nová léčiva proti viru SARS‑CoV‑2?

Medical Tribune 04/2021
13.03.2021 08:07
Zdroj: MT
Autor: Martin Ježek
Program CaverDock brněnských vědců zjišťuje účinnost léčivých látek mj. na SARS‑CoV‑2. Od doby pandemie veřejně volný přístup k programu využily tisíce uživatelů.

Jako řada dalších vědců chtěli i badatelé z Loschmidtových laboratoří centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a FNUSA‑ICRC v Brně přispět k hledání inovativních řešení současné pandemické krize. „Rozhodli jsme se použít program CaverDock ke studiu tzv. spike proteinu COVID‑19. Tento protein je pro virus klíčový, protože umožňuje jeho zmnožování v buňkách, a tím rozvoj nemoci,“ vysvětluje vedoucí výzkumné skupiny profesor Jiří Damborský.

Program CaverDock simuluje způsob, kterým se vážou malé organické molekuly, např. potenciální léčiva, do tunelů proteinů. „Tunely jsou dutiny, které procházejí skrz některé struktury proteinů. Velmi dlouhý tunel byl například zjištěn u spike proteinu viru SARS‑CoV‑2. Zablokování funkce proteinu molekulou inhibitoru zastaví šíření viru, a tím zajistí ústup nemoci,“ říká profesor Damborský.

Program CaverDock je veřejně dostupný jako webová aplikace (https:// loschmidt.chemi.muni.cz/caverweb), takže jej mohou používat vědci a lékaři z celého světa. Provoz programu vědci zajištují díky finanční podpoře ELIXIR.CZ, kterou poskytuje ministerstvo školství, pro uživatele jsou tedy výpočty zdarma. Od spuštění v roce 2019 se na webu realizovalo více než 20 000 výpočtů.


Výzkum celosvětově dostupných léčiv

Brněnští proteinoví inženýři již použili sadu všech celosvětově schválených léků, tedy 4 359 molekul, a zjišťovali, jak se vážou do tunelu spike proteinu. „Protein je dynamický, čímž se problém hledání malých molekul s dobrou vazbou značně komplikuje. Výpočty studujeme takové molekuly, které se pevně navážou a zablokují přirozenou biologickou funkci,“ líčí Jiří Damborský.

V brněnských Loschmidtových laboratořích si tak důkladně ověřili robustnost a spolehlivost programu CaverDock. V minulosti jej testovali na několika stovkách molekul, až díky tomuto projektu analyzovali více než čtyři tisíce molekul a studovali průchod molekul tunely proteinu v různých stavech, takže celkově realizovali 26 000 výpočtů, které byly úspěšně dokončeny.


Předpověď vlivu mutací na účinnost léčiv

Program používá jako vstup pro výpočet strukturu proteinu s atomárním rozlišením. Mutace mohou ovlivnit strukturu proteinu. Jako vstup lze tedy použít mutovaný protein a studovat vliv mutací na vazbu potenciálních léčiv. „Tyto výpočty lze udělat velmi rychle, takže můžeme také předpovědět vliv mutací, které dosud nebyly v populaci nalezeny,“ zdůrazňuje vědec. Na začátku pandemie zaznamenali brněnští badatelé trojnásobně zvýšený zájem o jejich software, který poskytují přes internet, týdně realizují několik tisíc výpočtů.

Vývoj softwaru trval tři roky, byl podpořen interním grantem Masarykovy univerzity. Na výzkumu také úzce spolupracují odborníci z Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, hlavními autory programu jsou Jiří Filipovič a Ondřej Vávra.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky