Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Můžeme předpovědět, kdo bude na nemocničním pokoji s COVID‑19 více úzkostný a depresivní?

Foto: shutterstock.com

Můžeme předpovědět, kdo bude na nemocničním pokoji s COVID‑19 více úzkostný a depresivní?

Medical Tribune 05/2021
29.03.2021 13:39
Zdroj: MT
Autor: jv
Touto otázkou se výzkumně zabýval tříčlenný tým tureckých psychiatrů vedených Ebru Sahanem na dvou univerzitách v Istanbulu. Odpověď na položenou otázku najdeme ve studii autorů, kterou publikoval vědecký časopis Journal of Psychosomatic Research ve svém lednovém čísle.

Hospitalizovaní pacienti s COVID‑19 jsou ve vysokém riziku pro úzkost a depresi. Většina studií o duševním zdraví během pandemie však zahrnula širokou veřejnost, zdravotníky a studenty. Autoři se soustředili na výzkum hladin úzkosti a deprese, frekvence a prediktory u pacientů hospitalizovaných s COVID‑19.

V této zkřížené průřezové výzkumné studii byly vyšetřeny sociodemografické a klinické charakteristiky 281 pacientů s potvrzeným COVID‑19. Pacienti podstoupili celkové psychiatrické posouzení a prostřednictvím telefonního pohovoru byla realizována škála HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale).

Průměrný věk účastníků studie byl kolem 55 let. Sto čtyřicet tři (50,9 %) pacientů byli muži a 138 (49 %) pacientů byly ženy. Osmdesát osm (34,9 %) pacientů mělo významné hladiny úzkosti a 118 (42 %) mělo významné hladiny deprese. Ženské pohlaví, zůstat sám/sama v nemocničním pokoji, začátky pobytu v nemocnici a jakékoliv celoživotní psychické poruchy byly spojeny s příznaky úzkosti. Věk přes 50 let, zůstat sám/sama v nemocničním pokoji a užívání nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDs) týden před přijetím k hospitalizaci byly spojeny s příznaky deprese. Hladiny úzkosti a deprese byly nižší, když rodinní příslušníci, kteří byli pozitivní na COVID‑19, zůstali na stejném nemocničním pokoji během léčby.

Závěr: Ženy, pacienti ve věku nad 50 let, pacienti, kteří užívali NSAIDs před přijetím do nemocnice a ti s celoživotními psychickými poruchami mohou být v riziku pro úzkost a depresi na nemocničním pokoji s COVID‑19. Povolení rodinným příslušníkům s COVID‑19 zůstat na stejném nemocničním pokoji může být spojeno s nižšími hladinami úzkosti a deprese.


Zdroj: Sahan E, Ünal SM, Kirpinar I. Can we predict who will be more anxious and depressed in the COVID‑19 ward? J Psychosom Res. 2021 Jan;140:110302. doi: 10.1016/j.jpsychores. 2020.110302. Epub 2020 Nov 24.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky