Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Seminář Endoskopická léčba bronchiální obstrukce

Foto: shutterstock.com

Seminář Endoskopická léčba bronchiální obstrukce

21.09.2021 16:33
Zdroj: MT a Plus4U Medical s.r.o.
Připravujeme přednášky, které mají za cíl Vás seznámit s druhy obstrukcí např. stenózy trachey, nádorové obstrukce, CHOPN, astma bronchiale a další, s jejich projevy a možnostmi terapie, zejména těch bronchoskopických.

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

připravujeme pro Vás seminář Endoskopická léčba bronchiální obstrukce.

Obstrukce dýchacích cest jsou nesourodou skupinou onemocnění, u kterých dochází k poruše dechové funkce.

Ke zúžení dýchacích cest může dojít ve všech úrovních dýchacích cest a má mnohé příčiny – maligní, nemaligní, mohou mít složku dynamickou, mechanickou.

Projevují se dušností, stridorem, kašlem, ale mohou se projevovat i atypickými symptomy. Obstrukce dýchacích je cest je nutné mít na paměti, protože odklad správné diagnózy může být pro pacienta letální, naproti tomu léčba bývá rychlá a možná. Včas zahájená léčba zvýší kvalitu života nemocného, morbiditu i mortalitu pacientů.

Plánované přednášky mají za cíl Vás seznámit s druhy obstrukcí např. stenózy trachey, nádorové obstrukce, CHOPN, astma bronchiale a další, s jejich projevy a možnostmi terapie, zejména těch bronchoskopických - kdy je indikovat? Kterou metodu vybrat?

Součástí programu semináře je prezentace na téma „Online aplikace pro moderní ordinace" generálního partnera semináře společnosti Plus4U Medical s.r.o., která se více než 30 let věnuje vývoji informačních systémů pro zdravotnictví a zejména aplikaci pro ambulantní lékaře.

Na seminář Vás srdečně zveme spolu s generálním partnerem této vzdělávací akce, společností

Plus4U Medical s.r.o.

Seminář PŘIPRAVUJEME.

Přihlásit se můžete zde: www.tribune.cz/seminare

Přednášející:

MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., je přední český pneumolog, předseda bronchologické sekce České bronchologické společnosti ČLS JEP, autor tří patentových vyhlášek v bronchologické oblasti a držitel prestižního ocenění Heinrich Becker Young Investigator Award.

Působí jako primář 1. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN v Praze a jako odborný asistent na 1. LF UK v Praze. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací. V posledních dvou letech je také velmi aktivně zapojen do zvládání koronavirové epidemie. Se svými spolupracovníky vytvořil protokol sledování pacientů po těžké oboustranné pneumonii s respiračním selháním vzhledem k určení dlouhodobých následků tohoto stavu.

MUDr. Lenka Návratová působí jako lékařka 1. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN a 1. LF UK v Praze. Absolvovala několik zahraničních stáží, účastnila se lékařské humanitární mise nadace International Humanity. Je spoluautorkou odborné studie na téma vývojových trendů infekčních onemocnění.

Kateřina Hajšlová dlouhodobě pracuje v oblasti zdravotnictví. Ve společnosti Plus4U Medical s.r.o. zastává pozici Key Account Managera pro Českou republiku. Specializuje se na rozvoj klíčových projektů ve zdravotnictví ve spolupráci s obchodními partnery. Pomáhá lékařům optimalizovat informační systémy společnosti Plus4U Medical s.r.o. a procesy v ordinaci tak, aby jim šetřili čas a peníze.


Věříme, že získáte řadu užitečných informací, které Vám pomohou při léčbě pacientů, a těšíme se na Vaši účast.

S přáním pevného zdraví,

Team Medical Tribune

Generální partner semináře:Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky