Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Thursday 09. July 2020 | Svátek má Drahoslava

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kariéra a inzerce

Primář/ka oddělení epidemiologie a genetiky nádorů

Rubrika: Výběrová řízení
Evidenční číslo: 0123E
Vytvořeno: 14.11.2019

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
PRIMÁŘ/KA ODDĚLENÍ EPIDEMIOLOGIE A GENETIKY NÁDORŮ MOÚ (OEGN)

Odborné požadavky:

• VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství, dětské lékařství (pediatrie) nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí doložené nostrifikací
• specializovaná způsobilost v oboru lékařská genetika dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• minimálně 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti
• platná licence ČLK k výkonu funkce vedoucího lékaře nebo minimálně splnění požadavků pro vydání této licence
• znalost anglického jazyka (doložitelná certifikátem na úrovni ekvivalentní CEFR B2, C1 nebo C2, nebo alespoň 12 měsíční zahraniční pobyt v zemi, kde je angličtina mateřským jazykem)
• dosažená vědecká hodnost (Ph.D.)
• řídící, organizační a komunikační schopnosti, samostatnost a spolehlivost

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

• návrh koncepce oddělení na období 5 let se zaměřením na oblast:
I. zajištění provozu (včetně organizace práce, lidských zdrojů)
II. indikátorů hospodaření a kvality oddělení a jejich použití pro hodnocení pracoviště
a motivaci zaměstnanců
III. plán zavádění inovací a podporu výzkumné činnosti včetně mezinárodní spolupráce

Dále požadujeme:

• životopis a prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně dokladu o získané specializované způsobilosti (neplatí pro zaměstnance MOÚ)
• kopie licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušné odbornosti nebo doložením podané žádosti o licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře, která musí splňovat kritéria požadovaná ČLK pro vydání takové licence
• výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců)
• čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., pokud nebylo doloženo dříve

Externím uchazečům doporučujeme vykonat návštěvu pracoviště, nejpozději však 7 dnů před konáním výběrového řízení s cílem získat konkrétní poznatky o případném budoucím pracovišti ve smyslu poznání jeho struktury a organizace. Zájemce se předem ohlásí v sekretariátu ředitele MOÚ Ing. Leoně Šafránkové na tel. čísle: 543 134 103 a následně mu bude umožněna prohlídka pracoviště.
Další informace poskytne: náměstek pro léčebně preventivní péči doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. Kontakt: tel. 543 134 113, e‑mail kiss@mou.cz
Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k výběrovému řízení, termín konání bude upřesněn.
Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 6. prosince 2019 včetně. Písemné přihlášky označte „VŘ PRIMÁŘ/KA Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů“ a zašlete na adresu: Masarykův onkologický ústav, Oddělení personální a mzdové, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Vložit inzerát

Zde můžete zadávat inzerci na webu nebo zasílat inzeráty do tištěných MT.

Formulář pro vložení inzerátu.

Nápověda

Kontakt

Dotazy, připomínky, návrhy na zlepšení rubriky Kariéra a inzerce pište na adresu:

kariera@tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky