Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nové knihy

Mozkové ischemie a hemoragie
vydavatel: Grada

V prostorách 3. LF UK se konal na začátku října křest již třetího přepracovaného vydání knihy Mozkové ischemie a hemoragie prof. MUDr. Pavla Kalvacha, CSc., profesora 3. LF UK v Praze, a kolektivu dalších autorů. Třetí vydání knihy Mozkové ischemie a hemoragie pokrývá celý okruh informací potřebných pro neurologa, internistu, geriatra či rehabilitačního lékaře k diagnostice a ošetření pacienta s cévní mozkovou příhodou. Obsahuje jak kapitoly týkající se neuroradiologického zhodnocení výchozího nálezu i dynamiky vývoje v zobrazovacích metodách, tak i kapitoly neurochirurgické a likvorologické. Proti předchozím vydáním je doplněna rozsáhlá neurosonografie a kapitola o poruchách řeči; původní kapitoly jsou rozšířeny o novinky v zobrazovacích metodách.

V předmluvě autor mimo jiné píše: "Nejprve se potřebujeme rozloučit s pověrou, že zvítězíme nad cévními mozkovými příhodami. Slavnostní prohlášení ,we will reduce the burden of stroke by 20 % till 2014' nemají svá statistická opodstatnění. Společnost, která nemíní umírat v mládí na jiné nosologické jednotky, se zákonitě dočká ve stáří komplikací aterosklerózy (... ) Komplikace aterosklerózy na srdci, mozku i v periferii, kombinované vaskulární demencí, zůstanou naším mementem pro blízkou i vzdálenou budoucnost (,,, ) Invalidita po cévní mozkové příhodě by mohla být nižší, kdyby vzdělanost veřejnosti i záchranných služeb byla vyšší (,,, ) Nejkomplexnější orgán, který se biologické evoluci podařilo vytvořit, je mozek. Miliardy jeho neuronů a dalších buněk, tvořících triliony konexí, jsou stále přitažlivější doménou pro světový výzkum (... ) Pro civilizovanou společnost z toho vyplývá námět k přemýšlení: Méně rozhazovat 'za kolotoče a za houpačky', více věnovat na kultivované zdravotnictví!" Součástí knihy je bohatá obrazová část, oproti obvyklým klinickým pojetím vyskytujícím se ojediněle v českém a hojně ve světovém písemnictví zdůrazňuje tato publikace opět hlavně principy klinických a neuroradiologických úkazů k pochopení podstaty patologické mozkové cirkulace.

První vydání bylo vyznamenáno cenou Purkyňovy společnosti a cenou Českého literárního fondu, schémata mozkových nutričních vaskulárních areálů byla rozšířena v několika nákladech na neuroradiologická pracoviště Evropy i Severní Ameriky

Mozkové ischemie a hemoragie
Třetí přepracované vydání. Pavel Kalvach a kol. Grada 2010, 210 × 290 mm, 456 stran, cena 1 399 Kč

RejstříkCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky