Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 01. červen 2020 | Svátek má Laura

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medi-kvízy

Medicína po promoci - Kvíz

číslo 1/2009
vydáno: 27.02.2009

Kasuistika

Pacientka ve věku 66 let s anamnézou chronického srdečního selhání byla přijata pro progresi otoků dolních končetin a rozvoj ascitu. Laboratorně a ultrasonograficky byla zjištěna hepatopatie, dále splenomegalie a echokardiograficky dilatace levé síně. Při pravostranné srdeční katetrizaci a katetrizaci jaterních žil byla zjištěna postkapilární plicní hypertenze, hodnoty v jaterních žilách a v zaklínění byly absolutně vysoké, nicméně gradient byl normální portální hypertenze nebyla přítomna. Při rentgenologickém vyšetření hrudníku byly nalezeny inkrustace 2 × 1 cm při levém srdečním okraji a při bazi, cor pulmonale. Bylo doplněno CT vyšetření (obr. 1) s nálezem rozšíření horní i dolní duté žíly, kmenů plicních žil a zejména rozsáhlé kalcifikace nad pravou komorou. Srdeční katetrizace (obr. 2) prokázala normální koronarogram a byly nalezeny kalcifikace. Pro jakou diagnózu svědčí uvedené hemodynamické parametry a tlakové poměry v pravostranných srdečních oddílech?

Odpověď

ukázat odpověď >>Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky