Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 01. červen 2020 | Svátek má Laura

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medi-kvízy

Medicína po promoci - Kvíz

číslo 1/2010
vydáno: 28.02.2010

Kasuistika

U 52leté pacientky došlo po odstranění centrálního žilního katétru z levostranné vena femoralis communis k opožděnému krvácení v třísle. Vzhledem k podezření na poranění cévy byla indikována duplexní ultrasonografie. Na obrázcích A až D je znázorněna vena femoralis communis sinistra v podélném řezu, v místě ústí vena saphena magna, a to zobrazením B-mode (obr. A), barevně kódovanou dopplerovskou sonografií (obr. B), amplitudově kódovanou duplexní sonografií (power-mode) (obr. C) a dopplerovskou spektrální analýzou (obr. D). Při vyšetření byly zjištěny tři patologické nálezy. Které nálezy to jsou? Umožňují tyto nálezy stanovit diagnózu? Pokud ano, jakou? Připadá v úvahu diferenciální diagnóza? Pokud ano, jaká?

Odpověď

ukázat odpověď >>Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky