Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Saturday 23. January 2021 | Svátek má Zdeněk

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 1/2005
vydáno: 07.01.2005

ukázat odpovědi >>

1. Který z následujících příznaků je charakterističtější pro angioedém než pro kopřivku?
a) Svědivé pupeny
b) Šíření ložisek do větších ploch
c) Centrální hyperémie obklopená bílým halo
d) Predilekční lokalizace na obličeji
2. Na které znásledujících poruch je třeba myslet uženy, jež má na dolních končetinách pálivá urtikariální ložiska přetrvávají 72hodin?
a) Reakci přecitlivělosti II. typu
b) Urtikariální vaskulitidu
c) Deficit inhibitoru C1 esterázy
d) Reakci IV. typu, pozdní přecitlivělost
3. Která znásledujících onemocnění mohou být provázena kopřivkou?
a) Chronická hepatitida
b) Hashimotova tyroiditida
c) Infekce virem Epsteina-Barrové
d) Všechna uvedená
4. Onemocnění kopřivkou mohou zhoršovat následující vlivy kromě:
a) Kouření
b) Konzumace alkoholu
c) Uživání nesteroidních antirevmatik
d) Užívání opiátů
5. O kterém z následujících léků se v jedné studii ukázalo, že zkracuje trvání exantému upacientů s pityriasis rosea?
a) Erythromycin
b) Tetracyklin
c) Amoxicillin
d) Co-trimoxazol
6. Ve které věkové skupině je pityriasis rosea nejčastější?
a) Od narození do devíti let
b) 10 až 19 let
c) 20 až 29 let
d) 30 až 39 let
7. Které infekční agens se snejvětší pravděpodobností neuplatňuje vetiologii pityriasis rosea?
a) Chlamydia pneumoniae
b) Dermatofyty
c) Herpetický virus 7
d) Mycoplasma pneumoniae
8. O které z následujících látek není známo, že by způsobovala vyrážku podobnou pityriasis rosea?
a) Interferon
b) NSA
c) Barbituráty
d) Sloučeniny arsenu
9. Která znásledujících léčebných metod bazocelulárního karcinomu je nejúčinnější?
a) Chirurgická excize
b) Kryoterapie
c) 5-fluorouracil
d) 5-aminolevulová kyselina s halogenovou lampou
10. Který znásledujících faktorů zvyšuje riziko vzniku bazocelulárního a spinocelulárního karcinomu?
a) Kouření
b) Expozice záření gama
c) Staré jizvy po popáleninách
d) Expozice ultrafialovému záření
11. Spinaliom metastazuje vprůběhu času:
a) v 1 %
b) v 3-4 %
c) v 6-8 %
d) v 10 %
12. Klíčem k diferenciální diagnóze lichen planus jsou:
a) Stříbřitě bílé šupiny
b) Nachová polygonální políčka
c) Pigmentované léze
d) Rychlý růst, spontánní remise, centrální rohový čep
13. Který znásledujících údajů oinfekční mononukleóze vyvolané virem Epsteina-Barrové je správný?
a) Inkubační doba se pohybuje mezi jedním až třemi týdny
b) Přítomnost IgG protilátek proti virovému kapsidovému antigenu je vždy známkou akutní infekce
c) Diagnóza je nepravděpodobná při absenci zdruření krčních uzlin a únavy
d) Senzitivita testu hetorofilních protilátek je vyšší u mladších pacientů než u pacientů staršich
14. Která znásledujících léčebných možností je doporučena unekomplikované infekční mononukleózy dospělých, vyvolané virem Epsteina-Barrové?
a) Pouze podpůrná terapie
b) Klid na lůžku plus podpůrná terapie
c) Acyklovir
d) Prednison
15. Který znásledujících údajů týkajících se komplikací a prognózy infekční mononukleózy vyvolané virem Epsteina-Barrové je správný?
a) Doba rekonvalescence trvá asi dva měsíce
b) Celkové riziko ruptury sleziny je odhadováno jako jedna na 1000pacientů
c) Více než 40% pacientů udává výraznou únavu dva měsíce po akutním onemocnění
d) Infekce virem Epsteina-Barrové je spojena srozvojem chronického únavového syndromu
16. K častým nálezům u infekční mononukleózy vyvolané EBV nepatří: (OTÁZKA NEHODNOCENA)
a) Faryngitida
b) Zvýšení jaterních testů
c) Zvětšení krčních mandlí
d) Bolesti v krku
17. Jakou senzitivitu pro diagnostiku infekční mononukleózy má nález zduření tříselných uzlin?
a) 27%
b) 40%
c) 53%
d) 70%
18. Která metoda stanovení koncetrace parathormonu (PTH) by měla být použita unemocného se selháváním ledvin?
a) Metoda zaměřená na konec C molekuly PTH
b) Metoda zaměrená na střed molekuly PTH
c) Metoda hodnotící koncentraci intaktního PTH
d) Žádná z uvedených
19. Na možnost, že se jedná ofamiliární hypokalciurickou hyperkalcémii, upozorňuje:
a) Rodinná anamnéza stabilní a lehké hyperkalcémie
b) Nízký odpad vápníku močí
c) Normální či lehce zvýšená koncentrace PTH v séru
d) Všechny tyto možnosti
20. Akutní hyperkalcémii můžeme léčit všemi uvedenými postupy svýjimkou:
a) Intravenózního podání roztoku fosfátu
b) Intravenózního podání chloridu sodného
c) Intravenózního podání pamidronátu
d) Subkutánního podání lososího kalcitoninu
21. Kdy není cirurgický výkon uasymptomatických pacientů s hyperparatyreózou indikován?
a) Je-li odpad kalcia močí >400mg/den
b) Pokud je pokles clearance kreatininu ≤30%
c) Ve věku >50let
d) Převyšuje-li sérová koncentrace kalcia ovíce než 0,25mmol/l horní hranici normy
22. K vyloučení malignity při diagnostice hyperkalcémie lze využít:
a) Analýzu moči
b) Stanovení koncentrace metabolitů vitaminu D
c) Stanovení koncentrace PTHrP
d) Všech výše uvedených

ukázat odpovědi >>Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky