Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 4/2006
vydáno: 19.09.2006

<< skrýt odpovědi

1. Pětašedesátiletý muž začne při chůzi pociťovat bolestivé křeče vobou dolních končetinách vyzařující distálně. Vklidu tato bolest rychle neodeznívá. Jen sobtížemi se postaví na paty a špičky nohou, což zdůvodňuje slabostí. Která znásledujících diagnóz je uněj nejpravděpodobnější?
a) Syndrom neklidných nohou
b) Onemocnění periferních cév (ICHDK)
c) Spinální stenóza
d) Noční křeče dolních končetin
2. Které(á) znásledujících opatření se obecně doporučuje(í) vrámci léčby pacientů sasymptomatickým onemocněním periferních cév?
a) Snížení koncentrací sérových lipidů
b) Léčba nízkomolekulárním heparinem
c) Každodenní podávání kyseliny acetylsalicylové
d) Podání urokinázy
3. Které znásledujících příznaků jsou typické pro akutní ischémii končetiny?
a) Náhle vzniklá bolest
b) Otok
c) Chladná kůže
d) Parestezie
4. Které znásledujících mechanismů se podílejí na antiagregačním účinku kyseliny acetylsalicylové?
a) Pokles syntézy tromboxanu A2
b) Blokáda enzymu cyklooxygenázy 1
c) Blokáda aktivace destiček fibrinem
d) Blokáda receptoru P2Y12
5. Který znásledujících údajů orezistenci vůči kyselině acetylsalicylové není správný?
a) Rezistence je zčásti podmíněna geneticky
b) Údaje oprevalenci kolísají od 5 do 60%
c) Rezistenci lze ovlivnit zvýšením dávky nad 325 mg denně
d) Byl prokázán vztah kincidenci koronárních příhod
6. Účinnost clopidogrelu mohou ovlivnit:
a) Aktivita CYP 3A4
b) Inzulinová rezistence
c) Lékové interakce
d) Všechny uvedené faktory
7. Který zuvedených nálezů je typický pro urogenitální chlamydiovou infekci užen?
a) Zánět děložního čípku (cervicitis)
b) Zánět pochvy (vaginitis)
c) Bakteriální vaginóza
d) Trichomoniáza
8. Ve které znásledujících skupin nemocných doporučují CDC každoroční screening na chlamydiovou infekci?
a) Sexuálně aktivní ženy do 25 let
b) Muži do 25 let
c) Muži shomosexuálními styky
d) Pouze muži svysokým rizikem infekce
9. Který zníže uvedených nálezů je typický pro kojence schlamydiovou pneumonií?
a) Náhlý počátek příznaků
b) Hyperinflace a oboustranné difuzní infiltráty na rentgenovém snímku plic
c) Pískoty
d) Horečka
10. Který(é) znásledujících perorálních léčebných režimů doporučují CDC pro léčbu nemocných snekomplikovanou urogenitální chlamydiovou infekcí?
a) Penicilin, 1 g čtyřikrát denně p.o. po dobu 10 dnů
b) Azithromycin, 1 g vjedné perorální dávce
c) Levofloxacin, 500 mg vjedné perorální dávce
d) Doxycyclin, 100 mg dvakrát denně p.o. po dobu 7 dnů
11. Který znásledujících výroků týkajících se erektilní dysfunkce je pravdivý?
a) Erektilní dysfunkce se běžně objevuje až po dosažení věku 70 let
b) Erektilní dysfunkce je definována jako neschopnost dosáhnout erekce dostatečné ktomu, aby umožnila penetraci do vagíny
c) Srizikem erektilní dysfunkce je spojena hypotyreóza, nikoli hypertyreóza
d) Parasympatický nervový systém zodpovídá za ejakulaci
12. Který zníže uvedených výroků ofyziologii erekce není pravdivý?
a) Endoteliální buňky uvolňují oxid dusnatý a ten zvyšuje koncentrace cGMP
b) Relaxace hladkých svalů vtepnách penisu a vkavernózních tělesech vede ke zvýšení průtoku krve penisem
c) Významnou složkou erekce je útlak žil penisu a omezení žilního návratu
d) cGMP PDE typu 5 zvyšuje koncentraci cGMP, čímž podporuje vznik erekcí
13. Které znásledujících tvrzení ohledně vztahu mezi erektilní dysfunkcí a různými chorobami je pravdivé?
a) Erektilní dysfunkce (ED) často svědčí pro přítomnost jiného závažného onemocnění
b) Health Professions Follow-up Study prokázala, že rizikové faktory ED a srdečních onemocnění se liší
c) Diabetici a hypertonici závislí na tabákových výrobcích jsou rozvojem ED ohroženi ve vyšší míře
d) Pokud obézní muži díky dietě a cvičení sníží svou hmotnost, nelze očekávat, že by se tím jejich schopnost dosažení erekce zlepšila
14. Které zníže uvedených tvrzení oerektilní dysfunkci není pravdivé?
a) Náhlý vznik erektilní dysfunkce většinou svědčí pro její organický původ
b) Pokles libida by měl vést kpodezření na hypogonadismus
c) Peyronieova nemoc je kontraindikací léčby injekcemi do penisu
d) Lékaři by měli zhodnotit, zda a jak výrazně je pacient ohrožen ICHS, než mu předepíšou inhibitor PDE-5
15. Který znásledujících výroků týkajících se léčby erektilní dysfunkce je pravdivý?
a) Léčbou první volby je pro většinu mužů serektilní dysfunkcí intrauretrální podávání alprostadilu
b) Sildenafil působí tak, že podporuje činnost PDE-5
c) Inhibitory PDE-5 je třeba užít do 15 minut před očekávanou sexuální aktivitou
d) Léčba nitráty představuje absolutní kontraindikaci podávání přípravků ovlivňujících PDE-5

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky