Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Monday 01. March 2021 | Svátek má Bedřich

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 6/2007
vydáno: 28.12.2007

ukázat odpovědi >>

1. Které z následujících tvrzení ohledně využití inhalačních anticholinergik v léčbě pacientů s CHOPN platí?
a) Krátkodobě a dlouhodobě působící přípravky mají srovnatelnou účinnost
b) Krátkodobě působící přípravky jsou poněkud účinnější a dražší
c) Dlouhodobě působící přípravky jsou poněkud účinnější a dražší
d) Dlouhodobě působící přípravky jsou méně účinné a dražší
2. Který z následujících výroků o používání oxygenoterapie u nemocných s CHOPN je pravdivý?
a) Může být prospěšná, a to i u nemocných s mírnou hypoxémií
b) Snižuje úmrtnost u pacientů se saturací krve kyslíkem 89–94 % (mírná hypoxémie)
c) Je doporučována u nemocných s výhradně noční hypoxémií
d) Je doporučována u pacientů se saturací krve kyslíkem < 88 %
3. Které/která z níže uvedených tvrzení ohledně používání inhalačních kortikoidů v léčbě pacientů s CHOPN platí?
a) Bylo zjištěno, že na každých 12 pacientů se středně těžkým až těžkým onemocněním léčených po dobu 18 měsíců připadá o jednu exacerbaci méně, než kolik by se jich vyskytlo bez této léčby
b) Snižují úmrtnost z libovolné příčiny
c) Vykazují významnou účinnost u pacientů s lehkým onemocněním
d) Nesnižují úmrtnost z libovolné příčiny
4. Které z následujících údajů o léčbě pacientů se středně těžkou CHOPN kombinací LABA a inhalačních kortikosteroidů jsou správné?
a) Léčba snižuje výskyt exacerbací
b) Zlepšuje kvalitu života
c) Zlepšuje plicní funkce
d) Vysazení kortikoidů může zvýšit počet exacerbací
5. Který z uvedených parametrů zpravidla neovlivňuje kvalitu života pacientů s CHOPN?
a) Přítomnost chronického onemocnění
b) Výsledek funkčního vyšetření plic
c) Omezení běžných denních aktivit
d) Potřeba pomoci druhých osob
6. Které faktory snižují adherenci pacientů s CHOPN k medikamentózní léčbě?
a) Složitý způsob léčby
b) Nedostatečná informovanost
c) Strach z nežádoucích účinků léčiv
d) Všechny uvedené faktory
7. Který z následujících údajů o stresové situaci pacientů s CHOPN není správný?
a) Většina pacientů prožívá situaci jako stresovou
b) Aktivní zvládání běžných problémů snižuje stres
c) Pasivní obranné strategie nejsou dlouhodobě účinné
d) U hospitalizovaných pacientů s CHOPN se aktivní postoj vyskytoval častěji než smíření s chorobou
8. Za jak dlouho po zahájení léčby phenobarbitalem, induktorem některých enzymů cytochromu P450, lze očekávat pokles koncentrace jím ovlivněného léčiva?
a) Do jedné hodiny
b) Do 12 hodin
c) Do 24 hodin
d) Do jednoho týdne
9. Které současně podávané léky mohou ovlivnit účinek warfarinu?
a) Amiodaron
b) Metronidazol
c) Ibuprofen
d) Atorvastatin
10. Grapefruitový džus ovlivňuje biotransformaci kterých léčiv?
a) Fluoxetinu
b) Simvastatinu
c) Felodipinu
d) Ciprofloxacinu
11. Které/á tvrzení je/jsou pravdivé/á?
a) Maximální plazmatické koncentrace simvastatinu, biotransformovaného pouze enzymem CYP3A4, se mohou několikanásobně zvýšit u nemocných, kteří jsou jeho rychlými metabolizátory.
b) Maximální plazmatické koncentrace simvastatinu, biotransformovaného pouze enzymem CYP3A4, se mohou několikanásobně zvýšit u nemocných, kteří jsou jeho pomalými metabolizátory nebo zároveň užívají silný inhibitor (např. verapamil, nefazodon).
c) Některá léčiva, jako tramadol či losartan, působí až poté, co z nich vzniknou jejich aktivní metabolity. Tato farmaka („proléčiva“) mohou vykazovat nadměrné léčebné nebo nežádoucí účinky, je-li k nim přidán induktor enzymů systému CYP450.
d) V případech, kdy je proléčivo podáváno zároveň s inhibitorem enzymů systému CYP450 nebo je-li léčená osoba pomalým metabolizátorem proléčiva, lze s velkou pravděpodobností očekávat zvýšení účinku terapie.
12. Čím se vyznačuje zelený čaj?
a) Jde o zcela jiný rostlinný druh než je čaj černý
b) Nevykazuje pozitivní účinky na zdraví
c) Při zpracování čajových lístků se používá tzv. fermentace
d) Jeho příznivé účinky na zdraví jsou založeny na důkazech
13. Na které z infekcí pravděpodobně působí zelený čaj?
a) Na střevní infekce
b) Na infekci Helicobacter pylori
c) Na průduškové infekce
d) Na infekce močových cest
14. Které z účinků zeleného čaje jsou nejvíce doloženy klinickými studiemi?
a) Antikancerogenní účinek
b) Protizánětlivý účinek
c) Protiprůjmový účinek
d) Expektorační účinek
15. Které tvrzení o účinku zeleného čaje je pravdivé?
a) Má negativní účinek na zdraví
b) Podporuje růst cév
c) Za jeho účinek jsou zodpovědné látky, které jsou při zpracování černého čaje zničeny fermentací
d) Má antiapoptotický účinek

ukázat odpovědi >>Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky