Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 1/2008
vydáno: 07.03.2008

<< skrýt odpovědi

1. Které z uvedených situací vyžaduj­í urgentní gastroskopické vyšetření (tj­. provedené do 12 hodin)?
a) Bolesti v epigastriu u osoby starší než 55 let
b) Známky krvácení v horní části trávicí trubice (meléna)
c) Nechutenství, hubnutí
d) Neúčinnost zavedené antisekreční terapie u nemocného s prokázaným vředem duodena
2. Které z uvedených konstatování j­e správné?
a) Helicobacter pylori je přítomen u všech nemocných s peptickým vředem žaludku nebo duodena
b) Eradikační léčba helikobacterové infekce spočívá v podávání blokátorů H2 receptorů a kombinace antibiotik
c) Blokátory H2 receptorů jsou lépe snášeny a mají méně nežádoucích účinků ve srovnání s inhibitory protonové pumpy
d) Inhibitory protonové pumpy jsou oproti blokátorům H2 receptorů účinnější v léčbě i prevenci vředů indukovaných NSA
3. Který z následuj­ících údaj­ů o metodě „test and treat“ j­e správný?
a) Je ideálním postupem doporučovaným u všech pacientů se symptomy vředové choroby bez ohledu na věk
b) Spolehlivě odliší nemocné s vředovou chorobou a funkční dyspepsií
c) Vyžaduje endoskopické vyšetření horní části trávicí trubice
d) Spočívá v detekci helikobacterové infekce neinvazivní metodou a eradikační léčbě u pozitivních jedinců
4. Který z následuj­ících údaj­ů o nesteroidních antirevmatikách j­e správný?
a) Jsou významným rizikovým faktorem pro vznik peptické léze v horní části trávicí trubice
b) Jsou‑li podávána současně s blokátory H2 receptorů, je riziko vředu zcela eliminováno
c) Žaludek je jediným místem, kde se může uplatnit jejich toxický vliv v trávicí trubici
d) Působí především lokálním toxickým efektem na sliznici žaludku
5. Kterým z následuj­ících léků se doporučuj­e zaháj­it terapii u pacientů s ulcerózní proktitidou?
a) Kortikosteroidy perorálně
b) Infliximabem
c) Azathioprinem
d) Kyselinou 5‑aminosalicylovou rektálně
6. Které z následuj­ících doporučení j­e uvedeno ve směrnicích American Cancer Society pro pacienty s ulcerózní kolitidou?
a) Kolonoskopie v době diagnózy a dále každé 2–3 roky
b) U pacientů s pankolitidou kolonoskopie 8 let po začátku onemocnění a dále po 1–2 letech
c) U pacientů s levostranným postižením kolonoskopie 8–10 let po začátku onemocnění a dále po 1–2 letech
d) U pacientů s pankolitidou kolonoskopie 8–10 let po začátku onemocnění a dále po 3–5 letech
7. Které (která) vyšetření se doporučuj­e (doporučuj­í) k iniciálnímu diagnostickému vyhodnocení symptomatického pacienta při podezření na ulcerózní kolitidu?
a) Kultivace stolice
b) Vyšetření stolice na přítomnost vajíček a parazitů
c) Stanovení toxinu Clostridium difficile
d) Perinukleární protilátky proti cytoplazmě neutrofilů a protilátky proti Saccharomyces cerevisiae
8. infliximab, který se používá v terapii těžce probíhaj­ící ulcerózní kolitidy, j­e:
a) Inhibitor adhezivních molekul
b) Chimérická protilátka neutralizující cytokin TNFα
c) Nový kortikoid s lokálním účinkem
d) Látka odvozená od růstového hormonu
9. Které indikace j­sou povoleny pro užití infliximabu v klinické praxi?
a) Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida u dospělých
b) Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida u dětí
c) Crohnova nemoc u dospělých a dětí a ulcerózní kolitida u dospělých
d) Ulcerózní kolitida u dětí
10. S rizikem vzniku kterých onemocnění j­e spoj­ena biologická terapie anti‑TnFα?
a) Mykobakteriové infekce
b) Diabetes mellitus 1. typu
c) Akutního selhání ledvin
d) Masivní plicní embolie
11. Pro které léčivo poskytla studie CHARm rozhoduj­ící data pro povolení k užití v klinické praxi?
a) Infliximab u dospělých
b) Adalimumab
c) Certolizumab
d) Infliximab u dětí
12. Certolizumab pegol j­e: Prevence opakované ischemické
a) Chimérická monoklonální protilátka IgG1
b) Plně humánní protilátka IgG1
d) Pegylovaný Fab fragment
e) Pegylovaný Fc fragment
13. Které z následuj­ících léčiv (či j­ej­ich kombinací) představuj­e z hlediska antitrombotické léčby pacientů s anamnézou ischemické cévní mozkové příhody, kteří nej­sou alergičtí na kyselinu acetylsalicylovou, nej­lepší volbu?
a) Clopidogrel
b) Dipyridamol s kyselinou acetylsalicylovou
c) Clopidogrel s kyselinou acetylsalicylovou
d) Warfarin
14. Který z níže uvedených chirurgických zákroků j­e u vhodně vybraných pacientů nej­přínosněj­ší z hlediska prevence ischemické cévní mozkové příhody?
a) Karotická endarterektomie
b) Extrakraniální/intrakraniální bypass
c) Balonková angioplastika a stenting karotidy
d) Stenting karotidy
15. U které z následuj­ících skupin nemocných j­e indikováno zaj­ištění prevence ischemické cévní mozkové příhody clopidogrelem?
a) U všech nemocných
b) U pacientů alergických na kyselinu acetylsalicylovou
c) U nemocných, kteří kyselinu acetylsalicylovou nesnášejí kvůli nežádoucím gastrointestinálním účinkům
d) U pacientů, kteří při léčbě dipyridamolem trpí bolestmi hlavy

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky