Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 5/2010
vydáno: 29.10.2010

<< skrýt odpovědi

1. Které z následujících kožních změn se běžně vyskytují u pacientů s rosaceou?
a) Erytém
b) Papuly a pustuly
c) Zánětlivé uzle
d) Ulcerace
2. Která z následujících léčiv nejsou indikována u pacientů s rosaceou ve stadiu I?
a) Kyselina azelainová
b) Doxycyklin
c) Metronidazol
d) Isotretinoin
3. Které z následujících léčiv příznivě ovlivňuje všechny kožní změny u těžkých forem akné?
a) Isotretinoin
b) Doxycyklin
c) Antiandrogeny
d) Benzoyl peroxid
4. Nejčastějším „jaterním“ nežádoucím účinkem léčby statiny je:
a) Elevace jaterních aminotransferáz s histologickým obrazem hepatocelulárního postižení
b) Elevace jaterních aminotransferáz s histologickým obrazem cholestatického postižení
c) Elevace jaterních aminotransferáz s histologickým obrazem smíšeného (hepatocelulárního a cholestatického) postižení
d) Asymptomatická přechodná elevace jaterních aminotransferáz bez histopatologických změn
5. Pokud po 12 týdnech léčby statiny při kontrole jater- ních enzymů zaznamenáme jejich vzestup na méně než trojnásobek horní hranice normy:
a) Pokračujeme v léčbě statinem, kontrola jaterních enzymů za 3 měsíce
b) Pokračujeme v léčbě statinem, kontrola jaterních enzymů za 6 týdnů
c) Okamžitě vysadíme statin, aplikujeme hepatoprotektiva
d) Okamžitě vysadíme statin a pátráme ihned po dalších příčinách elevace jaterních enzymů (virová nebo autoimunitní hepatitida, biliární poruchy, alkohol)
6. Cestou cytochromu CYP3A4 není metabolizován:
a) Simvastatin
b) Pravastatin
c) Atorvastin
d) Rosuvastatin
7. Čtyřiapadesátiletý diabetik po akutním infarktu myokardu je přijímán na jednotku intenzivní péče. Další den má podstoupit kontrastní arteriografii dolních končetin. Který z níže uvedených režimů úpravy glykémie by pro něj byl nejvhodnější?
a) Glukóza, inzulin a infuze s draslíkem
b) Metformin, který užívá doma
c) Bazální terapie inzulinem s korekčními dávkami
d) Proměnlivé dávkování inzulinu
8. Který z následujících dopadů mají režimy proměnlivého dávkování inzulinu u hospitalizovaných pacientů oproti stavu, kdy jsou jim podávány tytéž léky jako doma?
a) Lepší kontrola glykémie
b) Zkrácená délka hospitalizace
c) Horší výsledné ukazatele orientované na pacienty
d) Práce navíc pro sestry i lékaře
9. Jaký je optimální přístup z hlediska léčby diabetu u pacienta s DM 2. typu přijatého na standardní oddělení nemocnice pro zhoršení dušnosti při chronické obstrukční plicní nemoci s glykémiemi v rozmezí 10–18 mmol/l?
a) Zvýšení dávky metforminu a nasazení derivátu sulfonyl‐ urey
b) Vysazení metfominu a jeho nahrazení kombinací piogli‐ tazonu s deriváty sulfonylurey
c) Aplikace krátkodobě působícího inzulinu podávaného po 6 hodinách a zvýšení dávky metforminu na 3 g denně
d) Aplikace inzulinového režimu bazál‐bolus a přechodné vysazení metforminu do zlepšení dušnosti
10. Který z následujících údajů o bércovém vředu žilního původu není správný?
a) Ve věkové skupině 70–79 let má prevalenci 0,2 %
b) Vyskytuje se častěji u žen než u mužů
c) V patogenezi se významně uplatňuje zvýšený posturální tlak v žilách dolních končetin
d) Predilekční lokalizace je na laterální ploše bérce
11. Jaké cévy jsou převážně postiženy při kožní leukocytoklastické vaskulitidě?
a) Velké
b) Střední velikosti
c) Malé
d) Není preference
12. Které z následujících klinických charakteristik platí pro pyoderma gangraenosum?
a) Ulcerace mohou vzniknout po minimálním traumatu
b) Vřed je nejčastěji lokalizován na bérci, předloktí nebo hrudníku
c) Vřed se šíří pomalu a je nebolestivý
d) Diagnózu je třeba ověřit histologicky
13. K příznakům deprese mimo jiné patří:
a) Hmotnostní úbytek
b) Únava
c) Sebevražedné myšlenky
d) Pocity viny
14. Mezi antidepresiva skupiny SSRI patří:
a) Citalopram
b) Escitalopram
c) Quetiapin
d) Esquetiapin
15. Kdy má praktický lékař odeslat nemocného do ambulantní psychiatrické péče?
a) Když má pacient výrazné sebevražedné myšlenky
b) Když má pacient výrazné homicidní myšlenky (myšlenky někoho usmrtit)
c) Když dosavadní antidepresivní léčba praktikem je neúčinná nebo má závažné nežádoucí účinky
d) Když má pacient výrazné psychotické příznaky (halucinace, bludy)

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky