Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 6/2005
vydáno: 01.07.2005

<< skrýt odpovědi

1. Které znásledujících poruch podtříd lipoproteinů se vyskytují upacientů smetabolickým syndromem?
a) Velké částice lipoproteinu ovelmi nízké denzitě
b) Malé částice lipoproteinu ovysoké denzitě
c) Malé částice lipoproteinu onízké denzitě
d) Všechny výše uvedené
2. Které znásledujících příznaků se běžně nevyskytují upacientů smetabolickým syndromem, kteří se stravují středomořskou dietou?
a) Zlepšená funkce endotelu
b) Snížená sérová koncentrace inzulinu
c) Snížená koncentrace C-reaktivního proteinu
d) Zvýšená tělesná hmotnost
3. Který zuvedených faktorů nezvyšuje riziko myopatie navozené statiny?
a) Renální nedostatečnost
b) Neléčené hypothyreóza
c) Souběžná léčba fenofibrátem
d) Souběžná léčba gemfibrozilem
4. Kardioprotektivní účinek lipoproteinů ovysoké denzitě (HDL) je především způsoben:
a) Jejich úlohou při urychlování reverzního transportu cholesterolu z periferních tkání ke zpracování vjátrech
b) Schopností přímo zablokovat vychytávání cholesterolu varteriální stěně
c) Jejich antioxidačními a protizánětlivými účinky
d) Žádným zvýše uvedených
5. Vnejvýznamnějších studiích, které se zabývají léčbou statiny a které proběhly vposledním desetiletí, se snížení relativního rizika infarktu myokardu a iktu obvykle pohybovalo vrozpětí:
a) 15% až 25%
b) 25% až 35%
c) 35% až 45%
d) 45% až 55%
6. Která znásledujících látek nejúčinněji zvyšuje koncentraci HDL cholesterolu?
a) Statiny
b) Fibráty
c) Niacin
d) Žádná zuvedených
7. Který znásledujících fyzikálních nálezů je uakutní appendicitidy nejdůležitější?
a) Horečka
b) Peritoneální dráždění
c) Bolest po ukončení palpace
d) Bolest vpravém dolním břišním kvadrantu při palpaci
8. Který znásledujících ultrasonografických nálezů je nejpřesvědčivější známkou appendicitidy?
a) Detekce koprolitu
b) Vymizení pericékální tukové tkáně
c) Zevní průměr appendixu vpříčném řezu 6 mm a více
d) Zvýraznění submukózy
9. Která/které znásledujících známek na CT obraze je/jsou charakteristická/-é pro appendix postižený zánětem?
a) Průměr appendixu přesahující 6 mm
b) Ztluštění stěny appendixu
c) Dosycování stěny appendixu po podání kontrastní látky
d) Periapendikální zánětlivé změny
10. Normální zákalky jsou způsobeny zbytky embryonálního hyaloidního cévního systému. Za jakých podmínek je pacienti mohou vnímat nejlépe?
a) Zornice je dilatovaná a pozadí je jednolitě bleděmodré
b) Zornice je miotická a pozadí je jednolitě bílé
c) Zornice je dilatovaná a materiál ve sklivci je blízko čočky
d) Materiál ve sklivci je blízko čočky a pozadí je pruhované
11. Který znásledujících chorobných stavů negativně ovlivňuje vizuální prognózu vakutním stadiu symptomatické ablace zadní plochy sklivce (PVD)?
a) Progresivní syneresis sklivce
b) Senilní katarakta
c) Trhlina sítnice a odchlípení sítnice
d) Věkem podmíněná makulární degenerace
12. Jinak zdravá 70letá žena má třídenní anamnézu mnohočetných drobných zákalků a záblesků vpravém oku. Její visus je 6/6, ale zorné pole pravého oka je nahoře omezeno. Vpřední části sklivce jsou vidět erytrocyty. Nevidíme žádnou trhlinu sítnice ani jiné patologické odchylky sítnice. Který znásledujících léčebných postupů je nejlepší?
a) Zahájit urgentní konzultace softalmologem kvyloučení trhliny sítnice, odchlípení či jiných příčin krvácení do sklivce
b) Vyžádat testy krevní srážlivosti a požadovat, aby pacient navštívil oftalmologa během týdne
c) Doporučit klid na lůžku selevací hlavy scílem usazení krve a vyšetřit oko znovu po třech dnech
d) Poskytnout informace, jak rozpoznat symptomy odchlípení sítnice, a domluvit oftalmologickou konzultaci během týdne
13. Který znásledujících typů občasných cefalgií se upacientů schronickými každodenními bolestmi hlavy vanamnéze vyskytuje nejčastěji?
a) Migréna
b) Tenzní bolest hlavy
c) Cluster headache
d) Bolest hlavy související svedlejšími nosními dutinami
14. Co nepatří do léčby bolestí hlavy podmíněných „rebound“ fenoménem?
a) Vysazení všech symptomatických léků
b) Vysazení všech preventivních léků
c) Užívání přechodné léčby ke zvládání příznaků
d) Abstinence od kofeinu
15. Který znásledujících jevů budí podezření na „nebezpečnou“ každodenní bolest hlavy (podmíněnou závažným patologickým procesem)?
a) Postupný nárůst intenzity
b) Abnormální neurologický nález
c) Věk nižší než 40 let
d) Chronická a neměnná četnost a typ bolestí hlavy

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky