Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Wednesday 20. January 2021 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 3/2012
vydáno: 25.06.2012

<< skrýt odpovědi

1. Které z následujících tvrzení nejlépe odpovídá příznaku „ošklivého káčátka“? (vyberte jedno)
a) Různé odstíny béžové, hnědé a černé, někdy také červené, bílé či modré v rámci jedné léze mohou svědčit pro melanom.
b) Melanom vypadá jinak než okolní pigmentové léze.
c) Lentigo maligna obvykle vypadá jako tmavší béžová skvrna nepravidelného tvaru, jež se pomalu plošně rozrůstá.
d) Nově vzniklé pigmentové proužky na jediném nehtu mají vést k indikaci biopsie nehtové matrix, aby byl řádně vyloučen melanom.
2. Pacient trpí povrchově se šířícím melanomem, který byl na základě měření maximální tloušťky nádoru podle Breslowa klasifi kován jako in situ. Který z následujících kroků by u něj byl nejvhodnější? (zvolte jeden)
a) Chirurgická excize se širokými okraji (3–5 cm)
b) Vyšetření úplného krevního obrazu, biochemického panelu a koncentrace laktátdehydrogenázy
c) Biopsie sentinelové uzliny
d) Chirurgická excize s 5mm okraji
3. Pacient přichází s podezřelou pigmentovou lézí o průměru 8 mm. Která z následujících tvrzení ohledně biopsie této léze platí? (vyberte všechna vhodná)
a) Nejlepším způsobem, jak získat adekvátní vzorek tkáně, je povrchová biopsie (shave biopsy).
b) Nejeví-li se excizní biopsie jako praktická, je vhodným řešením minibiopsie (punch biopsy), lze-li takto odstranit celou lézi.
c) Malý okraj tvořený kůží normálního vzhledu (o šířce přibližně 3 mm) je přijatelný.
d) Obecně se dává přednost úplné eliptické excizi.
4. Pacient přichází pro bíložluté zbarvení nehtů na nohou, pod jejichž nehtovými ploténkami se hromadí keratinózní hmoty. Který z následujících kroků je u něj nejvhodnější? (vyberte jeden)
a) Vyšetření úlomku nehtu, odebraného skalpelem, s pomocí hydroxidu draselného
b) Biopsie nehtové ploténky
c) Zahájení léčby topicky podávanými antimykotiky
d) Zahájení léčby perorálně podávanými antimykotiky
5. Která z následujících léčebných metod je nejvhodnější u dystrofi ckých nehtů? (zvolte jednu)
a) Perorální podávání antibiotik
b) Upuštění od manipulace s nehty, jako je tření, okusování nebo jejich úpravy
c) Punkce nehtu
d) Perorální podávání antimykotik
6. Které z následujících nálezů na nehtech svědčí nejpřesvědčivěji pro možné systémové onemocnění? (zvolte všechny vhodné)
a) Hyperpigmentované vertikální proužky u pacienta černošského původu
b) Proliferující, zarudlá masa narušující normální morfologii nehtu
c) Konkávní neboli „lžičkovité“ nehty
d) Červenohnědé, longitudinální linie v nehtovém lůžku, jež nemizí při zatlačení na nehet
7. Který z následujících údajů o akutní exacerbaci CHOPN není správný?
a) Exacerbace CHOPN může být vyvolána plicní embolií
b) U pacientů s progredující hypoxémií je indikována hospitalizace
c) Při ventilačním selhání 1. typu je hypoxémie spojena s hyperkapnií
d) V diferenciální diagnóze přichází v úvahu též pneumothorax
8. Jaký postup se doporučuje u všech pacientů s těžkou formou komunitní pneumonie?
a) Hospitalizace na jednotce intenzivní péče
b) Nitrožilní antibiotická léčba
c) Léčba cílená na orgánová selhání
d) Umělá plicní ventilace
9. Které z následujících nálezů svědčí u pacientů s plicní embolií o vysokém riziku?
a) Pokles systolického krevního tlaku pod 90 mm Hg
b) Echokardiografi cky prokázaná dysfunkce pravé komory
c) Vzestup troponinu
d) Vysoké hodnoty D-dimerů
10. Ve kterých indikacích se používá vyšetření intravaskulárním ultrazvukem nebo optickou koherentní tomografií?
a) Lokalizace stenóz koronárních tepen
b) Lokalizace sklerotických plátů
c) Kontrola polohy implantovaného stentu
d) Virtuální histologie
11. Jaká je rozlišovací schopnost optické koherentní tomografie?
a) 0,15–0,4 μm
b) 1,5–4,0 μm
c) 15–40 μm
d) 150–400 μm
12. Který z následujících údajů o intravaskulárním ultrazvuku není správný?
a) Běžné vyšetření není rušeno korpuskulárními elementy krve.
b) Vyšetření je omezeno na proximální úseky koronárních tepen.
c) Hloubka průniku umožňuje zobrazit celou cévní stěnu.
d) Rozlišování komponent sklerotického plátu je limitováno.
13. Které z níže uvedených údajů o diagnostice zánětů močových cest není správný?
a) Základní laboratorní metodou při manifestaci zánětu močových cest je vyšetření moči, nejlépe vzorku ze středního proudu, kdy k omytí před odběrem je nutno použít mýdlo nebo antiseptický roztok.
b) Vitamin C, urobilinogen, formaldehyd, kyselina boritá, proteinurie, glykosurie jsou faktory, které mohou zavinit nesprávný výsledek testu s diagnostickým papírkem.
c) Aby byl výsledek nitritového testu naprosto spolehlivý, musely by bakterie zůstat v močovém měchýři déle než čtyři hodiny; v případě kratší doby, jako např. u pacienta s polakisurií, stoupá riziko falešně negativních výsledků.
d) U pacientů s chronickým selháním ledvin nebo při podezření na intersticiální nefritidu je nutno kontrolovat glomerulární fi ltraci, kreatinin, ureu, natrium a kalium.
14. Které pacienty, kteří trpí asymptomatickou bakteriurií, léčíme?
a) Těhotné ženy
b) Pacienty po orgánové transplantaci
c) Pacienty s progredujícím renálním selháním či se špatně kompenzovaným diabetem
d) Pacienty před chirurgickým výkonem na močových cestách
15. Které tvrzení o léčbě nekomplikované akutní cystitidy není správné?
a) Spontánně se vyléčí asi ve 30–50 %.
b) U pacientů většinou stačí k léčbě infekce krátkodobá terapie antibiotikem (1–3 dny), což zaručuje dobrou adherenci k léčbě a snižuje výskyt nežádoucích účinků.
c) Empirická antibiotická léčba se musí řídit znalostí anamnézy a regionální situace v bakteriální rezistenci.
d) Fluorochinolony a cefalosporiny mohou ovlivnit mikroby ve smyslu selekce rezistentních kmenů, nicméně se mohou ordinovat jako léky první volby.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky