Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 4/2013
vydáno: 18.11.2013

<< skrýt odpovědi

1. Které patofyziologické změny se nevyskytují při chronickém srdečním selhání?
a) Pokles minutového srdečního objemu
b) Pokles celkové periferní rezistence
c) Pokles glomerulární filtrace
d) Pokles aktivity systému renin‑angiotensin
2. Které z následujících účinků byly zjištěny u pacientů s chronickým srdečním selháním léčených ivabradinem?
a) Pokles tepové frekvence
b) Pokles ejekční frakce levé komory
c) Zlepšení kvality života
d) Pokles počtu hospitalizací pro srdeční selhání
3. Které z uvedených léčiv může příznivě ovlivnit délku života pacientů s akutním srdečním selháním?
a) Levosimendan
b) Tolvaptan
c) Rolofyllin
d) Serelaxin
4. U zdravého asymptomatického 54letého muže je během rutinního screeningu na kolorektální karcinom zjištěna pozitivita testu na okultní krvácení do stolice. Kolonoskopie neodhalí zdroj krvácení. Laboratorním vyšetřením je zjištěna normální koncentrace hemoglobinu. Který z níže uvedených postupů je optimálním dalším krokem? (vyberte jeden)
a) Pacienta není třeba dále vyšetřovat, pokud se u něj nerozvine anémie
b) Ezofagogastroduodenoskopie
c) Vyšetření s použitím baryové suspenze
d) Hluboká enteroskopie
5. Která z níže uvedených příčin anémie z nedostatku železa je u mužů a postmenopauzálních žen nejpravděpodobnější, dokud se neprokáže jiná příčina? (zvolte jednu)
a) Epistaxe
b) Krevní ztráty z trávicího traktu
c) Hematurie
d) Hemoptýza
6. Jsou‑li u pacienta s okultním gastrointestinálním krvácením negativní výsledky ezofagogastroduodenoskopie a kolonoskopie, která z následujících vyšetření jsou vhodná k pátrání po zdroji krvácení ve střední a distální části tenkého střeva? (vyberte všechna vhodná)
a) Peroperační enteroskopie
b) Kapslová endoskopie
c) Hluboká enteroskopie
d) CT enterografie
7. Které z následujících tvrzení platí u pacientů s anémií a průměrným objemem erytrocytů 93 μm3 (93 fl)? (vyberte jedno)
a) Nejvhodnějším následujícím krokem je stanovení sérové koncentrace železa a saturace transferinu.
b) Sérová koncentrace feritinu < 50 ng/ml (112,35 pmol/l) obecně vylučuje anémii z nedostatku železa u pacientů s chronickým zánětem.
c) Stanovení sérové koncentrace feritinu je nejpřesnějším diagnostickým vyšetřením u pacientů s anémie.
d) Sérová koncentrace feritinu < 30 ng/ml (67,41 pmol/l) je v rámci diagnostiky anémie důvodem k provedení dalších vyšetření.
8. Který z následujících výroků ohledně léčby anémie z nedostatku železa je správný? (vyberte jeden)
a) U všech pacientů s anémií z nedostatku železa by se měla vyzkoušet empirická léčba suplementací železa.
b) Nárůst koncentrace hemoglobinu o 10 g/l po jednom měsíci léčby představuje adekvátní odpověď.
c) Aby se podpořilo vstřebávání přípravků obsahujících železo, měly by se užívat spolu s jídlem nebo s inhibitory protonové pumpy.
d) Léčba železem musí být celoživotní.
9. U které z níže uvedených skupin osob navrhuje většina doporučených postupů provádět screening na anémii z nedostatku železa? (vyberte všechny vhodné)
a) Postmenopauzální ženy
b) Těhotné ženy
c) Muži bez příznaků
d) Děti ve věku jednoho roku
10. Která z následujících strategií snižuje riziko nežádoucích lékových příhod u seniorů? (označte všechny správné možnosti)
a) U nově předepsaného léku začít nízkou dávkou a pomalu ji zvyšovat.
b) Vždy dodržovat doporučené postupy; mají přednost před postoji nemocného.
c) Vyhnout se snaze léčit každý nový symptom.
d) Podpora self‑monitoringu nemocného.
11. Která z následujících léčiv často vedou k hospitalizaci z důvodu nežádoucí lékové příhody? (označte všechny správné možnosti)
a) Antitrombotika
b) Antidiabetika
c) Diuretika
d) Nesteroidní antiflogistika
12. Která z uvedených tvrzení o přípravcích s česnekem u seniorů jsou správná?
a) Jsou doporučovány pro hypocholesterolemizující účinek.
b) Mohou negativně interagovat s kyselinou acetylsalicylovou.
c) V rámci Beersových kritérií nejsou doporučovány.
d) V rámci kritérií STO PP nejsou uváděny.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky