Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Friday 15. January 2021 | Svátek má Alice

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Testy

Medicína po promoci - Test

číslo 1/2016
vydáno: 11.03.2016

<< skrýt odpovědi

1. Který z následujících výroků o klinickém obrazu infekční mononukleózy je pravdivý? (zvolte jeden)
a) Malé děti mají oproti mladým dospělým vyšší pravděpodobnost výskytu bolestí v krku a lymfadenopatie.
b) Starší pacienti jsou oproti mladým dospělým více ohroženi rozvojem žloutenky.
c) U většiny starších osob s virem Epsteina‑Barrové se vyvine infekční mononukleóza.
d) Nález zadní krční lymfadenopatie činí diagnózu infekční mononukleózy vysoce nepravděpodobnou.
2. Které z níže uvedených tvrzení o léčbě infekční mononukleózy je pravdivé? (zvolte jedno)
a) Užívání glukokortikoidů významně zkracují dobu trvání bolestí v krku.
b) Užívání glukokortikoidů zmírňují bolesti v krku až po dobu 48 hodin od zahájení léčby.
c) Podání antivirové terapie zmírňuje vylučování viru ústy, ne však klinické příznaky.
d) Guidelines doporučují omezení účasti na sportovních aktivitách během prvních čtyř týdnů nemoci s cílem snížit riziko ruptury sleziny.
3. Který laboratorní projev není typický pro infekční mononukleózu?
a) Neutropenie
b) Snížení koncentrace hemoglobinu
c) Trombocytopenie
d) Zvýšení hodnot laktátdehydrogenázy
4. Který klinický příznak není typický pro infekční mononukleózu?
a) Pseudomembranózní angína
b) Hepatosplenomegalie
c) Průjem a zvracení
d) Foetor ex ore
5. Co patří mezi nejčastější komplikace infekční mononukleózy?
a) Trombocytopenie
b) Obstrukce dýchacích cest
c) Ruptura sleziny
d) Meningoencefalitida
6. Která z uvedených vakcín by měla být podána pouze dětem s vysokým rizikem? (vyberte jednu správnou odpověď)
a) Třiadvacetivalentní pneumokoková polysacharidová vakcína (PNEUMO 23)
b) Rotavirová vakcína
c) Vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli (acelulární) (DTaP)
d) Vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli (acelulární) se sníženým obsahem toxoidu záškrtu (Tdap)
7. Pětiletý chlapec dostal svou první a jedinou dávku vakcíny proti chřipce v sezoně 2014–2015. Které z uvedených tvrzení je správné? (vyberte jednu správnou odpověď)
a) Nepotřebuje žádné další očkování.
b) Potřebuje jedno očkování proti chřipce v letošní sezoně.
c) Potřebuje dvě očkování proti chřipce v letošní sezoně.
d) Je kontraindikováno podání živé oslabené vakcíny.
8. Které z následujících dermatologických syndromů mohou upozornit na latentní nádor v gastrointestinálním traktu?
a) Acanthosis nigricans maligna
b) Papulosis atrophicans maligna
c) Acrokeratosis paraneoplastica Bazex
d) Ehlersův‑Danlosův syndrom
9. Která z následujících kožních afekcí nemá spojitost s chronickými střevními záněty?
a) Perianální fisury
b) Aftózní ulcerace
c) Nekrotizující vaskulitida
d) Dermatitis herpetiformis
10. Která z následujících kožních afekcí nemá spojitost s karenčními stavy?
a) Nespecifický ekzém
b) Henochova‑Schönleinova purpura
c) Stomatitis angularis
d) Acrodermatitis enteropathica
11. Která z následujících kožních infekcí nemá být pokud možno léčena topickou aplikací antimykotika? (zvolte jednu)
a) Tinea corporis
b) Tinea pedis
c) Tinea capitis
d) Tinea inguinalis
12. Které z níže uvedených léčiv představuje nejvhodnější empirickou terapii pro dítě s fungálním abscesem provázejícím tinea capitis? (zvolte jedno)
a) Terbinafin
b) Griseofulvin
c) Fluconazol
d) Ciclopirox
13. Který z níže uvedených výroků ohledně léčby tinea unguium (onychomykózy) je pravdivý? (zvolte jeden)
a) Topická terapie je účinná u distální subunguální formy.
b) Topická terapie je účinná u proximální subunguální formy.
c) Topická terapie je účinná u bílé superficiální formy.
d) Topická terapie je neúčinná u všech forem tinea unguium.
14. Který z následujících údajů o inkontinenci moči ve stáří není správný?
a) Výskyt inkontinence moči stoupá s věkem.
b) Na vzniku inkontinence moči se může podílet cévní mozková příhoda.
c) Při onemocněních mozku může být postiženo mikční centrum v pontu.
d) Léčba inkontinence moči u seniorů by měla být vyhrazena pro specialisty z oboru urologie.
15. Který z následujících údajů o léčbě inkontinence moči agonisty β3‑adrenergních receptorů není správný?
a) Podání mirabegronu může zhoršit vypuzovací fázi mikčního cyklu.
b) Mirabegron snižuje počet epizod inkontinence také u pacientů vysokého věku.
c) Mirabegron není kontraindikován u glaukomu.
d) Před zahájením léčby je nutná kompenzace arteriální hypertenze.

<< skrýt odpovědiCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky