Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. listopad 2017 | Svátek má Nikola

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medicína po promoci - archiv

Medicína po promoci

Aktuální číslo:3/2017
Datum vydání:3. 10. 2017
Periodicita:4 čísla ročně
Rozsah:70–80 stran
Cena:420 Kč/rok
Informace o titulu | Redakční rada | Pokyny pro autory | Archiv | Inzerce | Předplatné | Kontakty

Archiv – obsah čísla – 03/2017

     

Články

Víme, kdo je léčitel a co je „nevědecké“? (strana 202)
Náš rozhovor... Čím žije česká onkologie? (strana 205)
Medicína v běhu času... Co je za posledních pět let nového v gastroenterologii (strana 209)
Moderní trendy v diagnostice a terapii idiopatických střevních zánětů (strana 215)
Zvláštnosti Crohnovy nemoci (strana 223)
Mnohočetný myelom: diagnóza a léčba (strana 233)
Chronické selhání ledvin (strana 246)
Jaký význam má kombinace ezetimibu s atorvastatinem v managementu hyperlipidemie? (strana 251)
Roztroušená skleróza. Komentář k Doporučenému diagnostickému a terapeutickému postupu SVL ČLS JEP pro všeobecné praktické lékaře (strana 259)
Antitrombotická léčba v souvislosti s koronární intervencí a chirurgií (strana 263)
Postavení sakubitril/valsartanu v terapii chronického srdečního selhání (strana 273)
Jaká je současná pozice betablokátorů v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční? (strana 280)
Vliv fixní kombinační terapie (antihypertenziv a statinu) na snížení hodnoty cholesterolu ve srovnání s volnou kombinací (strana 286)
Baricitinib – nový cílený syntetický tsDMARD pro léčbu revmatoidní artritidy (strana 289)
Když klinické studie a reálná praxe nejsou v rozporu (strana 293)
Metformin je i po šedesáti letech v plné síle (strana 301)


Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky