Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 10. květen 2021 | Svátek má Blažena

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Medicína po promoci - archiv

Medicína po promoci

Aktuální číslo:1/2021
Datum vydání:16. 3. 2021
Periodicita:4 čísla ročně
Rozsah:70–80 stran
Cena:420 Kč/rok
Informace o titulu | Redakční rada | Pokyny pro autory | Archiv | Inzerce | Předplatné | Kontakty

Archiv – obsah čísla – 02/2020

     

Články

Biologická léčba - Terapeutická doporučení pro profylaktickou léčbu migrény a podávání anti‑CGRP monoklonálních protilátek (strana 3)
Biologická léčba - Management biologické léčby u pacientek s roztroušenou sklerózou (strana 9)
Biologická léčba - Risankizumab vymezuje nový horizont v léčbě psoriázy (strana 15)
Biologická léčba - Význam B lymfocytů se zaměřením na léčbu ocrelizumabem (strana 18)
Biologická léčba - Podkožně, nebo nitrožilně? Biologická léčba astmatu (strana 27)
Sociálně úspěšní psychopati (strana 102)
Novinky v pneumologii (strana 106)
Návykové látky v primární péči (strana 109)
Intoxikace metamfetaminem z pohledu praktického lékaře (strana 113)
Zdravotní komplikace zneužívání návykových látek (strana 116)
Roztroušená skleróza v roce 2020 (strana 120)
Léčba diabetika inhibitory SGLT2 pro praxi (strana 127)
SÚKL stanovil maximální cenu a úhradu fremanezumabu v profylaxi migrény (strana 132)
Klinické charakteristiky a farmakoterapie nemocných s arteriální hypertenzí v ČR v roce 2019 – výsledky průřezového průzkumu (strana 134)
Alergenová imunoterapie – kauzální léčba inhalačních alergií (strana 139)
Srdeční amyloidóza – klinická manifestace a diagnostika (strana 146)
Novinky v patogenezi a léčbě psoriázy (strana 151)
Terapie chronické hepatitidy C v roce 2020 (strana 156)
Diferenciální diagnostika bolestí zad Část IV – Z pohledu revmatologa (strana 160)
Venofarmaka ve světle nových doporučení (strana 166)
Nové léčivé přípravky a změny v indikaci léčivých přípravků podle EMA (strana 170)


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky