Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zprávy

Zdroj: MT
Autor: ton, miš
Rubrika: Články
Primárně progresivní forma roztroušené sklerózy (PP RS) postihuje deset až patnáct procent všech nemocných s tímto imunitně podmíněným onemocněním. Pro průběh nemoci je v takovém případě charakteristické setrvalé zhoršování již od nástupu symptomů. Na rozdíl od relaps‑remitentní formy nemoci u této diagnózy dosud pacienti čekají na léky, které by prokázaly, že mohou jejich osud pozitivně ovlivnit. O to větší význam mají data, která byla publikována v nedávném vydání časopisu New England Journal of Medicine (NEJM). Šlo o studii fáze III ORATORIO, ve které uspěla monoklonální protilátka ocrelizumab. více
Zdroj: MT
Rubrika: Články
V jednotlivých zemích je různá dostupnost diagnostických vyšetření a léčby a pacientům stále ještě plátci a zdravotní úřady nevěnují dostatečnou pozornost. Proto byla založena iniciativa MS Brain Health, která se zaměřuje i na zlepšení edukace pacientů stran životního stylu, k čemuž pomáhá příručka pro pacienty s RS Zdraví mozku. více
Zdroj: MT
Rubrika: Články
Přímá terapie T a B buněk je velmi efektivní, co se týče snížení aktivity zánětlivého stadia RS, řekl profesor Bernhard Hemmer, přednosta neurologického oddělení na Technische Universität v Mnichově, na neurologickém sjezdu v Praze. více
Rubrika: Články
Nadační fond Impuls financuje sběr dat do registru pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří jsou léčeni biologickou léčbou. Registr však má vyšší ambice. Předsevzetím je zahrnout do sledování všechny pacienty, tedy i ty, kteří nejsou léčeni moderními léky, protože už pro ně nejsou účinné ani indikované. Výsledky sběru dat registru ReMuS za rok 2015 byly zveřejněny 23. května 2016 na tiskové konferenci nadačního fondu Impuls. více
Rubrika: Články
Klinické studie demonstrují vysokou účinnost léčivého přípravku zpravidla u vybrané a často vysoce motivované populace pacientů. V praxi se někdy setkáváme i s nemocnými, kteří o významu léčby příliš nepřemýšlejí a podceňují ji. To bývá jedním z důvodů, proč vídáme „selhání“ terapie. Tento problém vystihuje termín „nízká adherence k léčbě“. Lidově řečeno: pacienti léky neužívají nebo je užívají nepravidelně. Základem léčebného úspěchu v jakémkoli oboru je však vysoká adherence k léčbě. více
Rubrika: Články
Jsou léky, které se již před lety ucházely o registraci v indikaci RS. Neuspěly, ale nevzdávají se. Jde například o perorální cladribine, který pokračuje v maratonu klinických studií, a laquinimod. Vedoucí výzkumní pracovníci, jimž činí laquinimod vrásky, dr. Volker Knappertz a Mike Derkacz, poskytli MT exkluzivní rozhovor. více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: Články
U zdravých jedinců má pocit únavy varovnou a ochrannou funkci, který varuje před přetížením a nabádá k oddychu. Zpravidla po adekvátním odpočinku mizí bez rezidua. Patologická únava je přítomna po většinu dne a po většinu dní, nemizí s odpočinkem ani při spánku. Může být přítomna hned po ránu a často znemožňuje postiženému většinu obvyklých činností... více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: Články
Registr by měl vydat svědectví o účinnosti i nežádoucích účincích různých typů léčby v reálném životě, o nákladech na léčbu RS i o kvalitě života pacientů, o jejich práceschopnosti, eventuálně o stupni disability. více
Zdroj: Medical Tribune
Rubrika: Články
Za úspěšným lékem na velmi vážnou celoživotní chorobu, jakou je i roztroušená skleróza, se skrývají mnohdy desítky let usilovné práce. Tak tomu bylo i v případě glatiramer acetátu (GA), který v roce 2014 získal titul „Lék roku“ časopisu Pharmaceutical Executive. K objevu GA došlo náhodou, původně měl vyvolávat experimentální zánět CNS. K velkému překvapení vědců jej však blokoval. V současnosti je zcela bezpochyby prokázáno, že originální GA zůstává účinný po desítky let. více
další články >>  


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky